Levensloopregeling, wat mag je er nog allemaal mee doen?

De levensloopregeling is in 2012 afgeschaft. Veel werknemers hebben nog geld in de levensloopregeling zitten. Maar wat mag je er nog mee doen? Zeker als je pensioendatum dichtbij komt is dat belangrijk om te weten. Want uiterlijk op de pensioendatum moet je iets met je geld hebben gedaan.

De levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Levensloop was bedoeld als spaarpot voor een periode van verlof. Je spaarde een deel van je bruto salaris. Over het gespaarde bedrag hoefde je geen belasting te betalen. En het saldo op de rekening telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Als je het laat uitkeren, wordt de uitkering wel belast.

Welke opties zijn er nu nog als je nog geld in een levensloopregeling hebt zitten?

1. Levensloopregeling verlof opnemen

Het primaire doel was (en is) verlof opnemen. Je neemt dan een bepaalde periode verlof In die periode van verlof blijf je gewoon in dienst van je werkgever. De werkgever betaalt je gewoon salaris, als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het saldo van de levensloopregeling wordt overgemaakt aan de werkgever waarmee hij jouw salaris kan betalen. Je werkgever houdt premies werknemersverzekeringen in en betaalt de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet.

Ben je ouder dan 61 jaar (op 1 januari van het jaar van opnemen), dan wordt de uitkering gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. Je betaalt dan geen premies werknemersverzekeringen, maar de werkgever betaalt wel de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Tijdens levensloopverlof mag je zoveel laten uitkeren als je zelf wilt. Je hoeft ook niet (volledig) te stoppen met werken.

2. Levensloop uitkeren en je hebt geen werkgever meer

Als je geen werkgever meer hebt, dan is de uitvoerder van je levensloopregeling inhoudingsplichtige. Die houdt de loonbelasting in. Je betaalt dan geen premies werknemersverzekeringen en ook geen bijdrage Zorgverzekeringswet.

3. Levensloop als vroegpensioen

Veel werknemers gebruiken de levensloopregeling als een soort vroegpensioenregeling. De laatste jaren van hun dienstverband nemen ze onbetaald verlof op dat wordt betaald uit de levensloopregeling. Let tijdens deze periode goed op de betaling van de pensioenpremies. Meestal moet je die tijdens levensloop zelf betalen, inclusief het werkgeversdeel. Dat kan een dure grap worden. Als je besluit de pensioenopbouw niet voort te zetten, dan heb je op de pensioendatum minder pensioen. Je kunt ook eventuele voorwaardelijke pensioenen kwijtraken. Laat je goed adviseren, voordat je een beslissing neemt.

4. Omzetten in pensioen

Het saldo uit je levensloopregeling mag je gebruiken om een pensioentekort aan te vullen. Als er sprake is van een pensioentekort, kun je het saldo gebruiken om dat tekort aan te vullen. Dit moet uiterlijk op de pensioendatum. Een voorwaarde hiervoor is dat de levensloopregeling en het pensioenreglement dit moeten toestaan. De berekening van een pensioentekort is ingewikkeld om te maken en relatief kostbaar. Veel uitvoerders staan deze optie ook niet toe.

Lees ook het artikel levensloop omzetten in pensioen

5. Levensloopsaldo op de pensioendatum

Op de AOW ingangsdatum of een eerdere datum waarop je met pensioen gaat, dient het hele saldo te zijn uitgekeerd of omgezet. Alle saldo wat er dan nog staat wordt belast ineens en uitgekeerd.

6. Einde levensloopregeling op 1 januari 2022

Als je op 1 januari 2022 nog niet met (AOW) pensioen bent, dan dient ook het hele saldo te zijn uitgekeerd of omgezet. Alles wat er dan nog staat wordt belast ineens en uitgekeerd.

print

31 reacties

 1. mbt punt 5: wat wordt bedoeld met ‘datum wanneer je met pensioen gaat’? Ik stop per 1-1-2019 bij mijn werkgever en begin met laten uitbetalen van mijn opgebouwde pensioen. Betekent dit dat mijn pensioendatum 1-1-2019 is en moet dan het tegoed op mijn levensloopregeling geheel uitgekeerd zijn? Ik laat het liever staan tot eind 2021 om box 3 belasting te vermijden. Kan dat of als dat dit mogelijk is: moet ik in dienst zien te blijven bij mijn werkgever, bv op een nul-uren contract om zo uitstel uitkering levensloop uit te kunnen stellen?

  1. De datum waarop je met pensioen gaat is de datum waarop het pensioen gaat uitbetalen. In de wet staat:
   De ingevolge de levensloopregeling opgebouwde voorziening wordt op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan het ingaan van het ouderdomspensioen aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van de werknemer.

  2. Als je heffing wilt voorkomen, is het wellicht een overweging om je pensioen uit te stellen en je levensloop te laten uitkeren vanaf 2019.

   1. Op de website van de Belastingdienst staat vermeld: Let op! Laat uw werknemer het pensioen gedeeltelijk ingaan, dan hoeft u het restant levenslooptegoed niet in 1 keer te belasten. Want voor de levensloopregeling geldt het gedeeltelijk ingaan van het pensioen niet als het ingaan van het pensioen.(https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-levensloopregeling.html). Dit zou betekenen, dat de combinatie van gedeeltelijk pensioen en uitkering levensloop dus ook mogelijk is. Of zie ik dat verkeerd?

    1. Dat klopt. De regels over gedeeltelijk met pensioen gaan, gedeeltelijk werken en/of gedeeltelijk levensloop opnemen vóór de AOW datum zijn heel soepel. Bijna iedere denkbare combinatie is mogelijk.

 2. Hallo,
  Ik wil dit jaar een maand meer vakantie, en wil dit betalen uit de levensloopregeling.
  Echter krijg ik van de salaris administratie nu een erg moeilijke berekening toegestuurd.
  Hierin worden de normale vakantiedagen +ATV (25+13 stuks )met 3 dagen terug gebracht.
  Klopt dit?
  Ook moet ik een bruto maandsalaris terugstorten. Er wordt ook een levensloopverlofkorting in het salaris verwerkt( 430 euro ).
  Echter is het netto bedrag wat ik dan uitgekeerd krijg zelfs 50 euro minder !!

  Graag uw reactie hierop.

  Dank U

  1. Beste T. Noten,

   Je neemt een maand onbetaald verlof en laat je levensloop uitbetalen. Tijdens onbetaald verlof bouw je geen vakantiedagen op. Dus het feit dat je een korting krijgt op je vakantiedagen kan kloppen. Dat je netto minder overhoudt is lastig te beoordelen voor mij. Een mogelijke verklaring kan zijn dat er geen rekening wordt gehouden met arbeidskorting. Als je levensloopverlof neemt mag er in bepaalde situaties geen rekening worden gehouden met de arbeidskorting.

  1. Karin, De levensloopregeling is beëindigd per 1 januari 2012. Wanneer je op 31-12-2011 al deelnemer was en een bedrag had gespaard van minimaal € 3.000,- dan mag je nog blijven deelnemen en sparen. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan mag je sinds 2012 niet meer storten. Als je deelnemer bent, dan stort jijzelf via het loon een bedrag. Je werkgever mag jou een bijdrage geven (op je loon, die daarna weer wordt ingehouden en gestort) maar dan geldt die bijdrage ook voor alle andere werknemers in het bedrijf die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Er mag dus niet individueel een storting worden gedaan door de werkgever.

 3. ik heb nog 5 maanden levensloop. Ik ga in 2028 met pensioen. Ik wilde graag deze 5 maanden bewaren om eerder met pensioen te kunnen gaan, maar nu begrijp ik dat ik dit verlof voor 2022 moet opnemen? klopt dat?

  1. Ingrid, dat klopt. Op 1 januari 2022 eindigt de levensloopregeling. Alles wat er dan nog staat wordt belast ineens en uitgekeerd.

 4. Wordt het saldo van de levensloopregeling op 31 december 2021 uitgekeerd op 31 december 2021 of op 2 januari 2022. Dus in wel belastingjaar val de uitbetaling van het saldo?

 5. Ik ben 55 jaar en heb een aanzienlijk bedrag aan levensloop opgebouwd. Als ik over een jaar (juli 2020) stop met werken wat is fiscaal dan de beste beslissing: bedrag laten staan tot 1 januari 2022 en dan in 1 keer laten uitkeren (het bedrag wordt dan in 1 keer belast volgens box 3) of levensloop per maand laten uitkeren vanaf de datum dat ik stop met werken?
  Moet mijn werkgever voor de laatste optie hiervoor toestemming geven?

  1. Beste Ilona, er zijn verschillende opties mogelijk voor de uitkering van je levensloop. Welke de beste is in jouw situatie kan ik niet in algemene zin beantwoorden. Daar zal een specifiek advies voor moeten worden opgesteld door een pensioenadviseur. Dit kan berekenen wat de beste optie is. Toestemming van je werkgever is nodig om levensloop periodiek uit te keren. De uitbetaling gaat ook via de werkgever. Wanneer je uit dienst bent op het moment van uitkeren, dan kan de uitbetaling via de uitvoerder en is toestemming niet nodig.

 6. Ik lees dat als je de levensloop laat uitkeren als je 61 bent, er geen werknemersverzekering op in mindering wordt gebracht. Betekent dit dat je netto meer overhoudt als je laat uitbetalen na het bereiken van je 61e levensjaar?
  Op 1 januari 2021 ben ik 61 jaar

 7. Ik ben 65 jaar en heb een aanzienlijk bedrag aan levensloop opgebouwd. Mijn AOW leeftijd is 66 jaar en 4 maanden en gaat in op 17 november 2020. Mijn pensioendatum staat op 68 jaar en is 17-7-2022.
  Ik wil op 1-1-2020 stoppen met werken en mijn levensloopsaldo via mijn werkgever laten uitbetalen tot mijn pensioendatum, dus tot 17-7-2022. Als mijn werkgever hiervoor toestemming geeft, kan dit dan zo? Ik heb nl. gelezen dat de levensloopregeling per 1-1-2022 stopt. Maar dit geldt misschien niet als je al de AOW leeftijd hebt bereikt en de uitkering al gaande is.

   1. Dank u wel. Nu blijkt er onduidelijkheid te bestaan of ik wel voorbij mijn AOW leeftijd de levensloopuitkering kan blijven ontvangen. Ik hoop dat dit wel kan want dan kan ik de uitkering uitsmeren tot 31-12-2021 (door mijn pensioendatum te vervroegen naar 1-1-2022) en hoef ik ‘m niet al in 2020 op te maken. Dat zou fiscaal gunstig zijn. Mijn werkgever zegt dat dit zo kan, maar de belastingdienst beweert dat het een dag voor mijn AOW leeftijd uitgekeert moet zijn. Wie heeft gelijk?
    Als de belastingdienst gelijk heeft en ik laat toch tot 31-12-2021 uitkeren, kan ik dan een latere aanslag van de belastingdienst verwachten?

    1. Je levensloop uitkering moet stoppen op de dag dat je een AOW-uitkering ontvangt of de eerdere datum dat je pensioen in gaat. Op dat moment moet het resterende saldo ineens worden uitgekeerd.

     1. @Jan: Dat geldt ook voor deeltijdpensioen? Ikzelf heb geniet 50 procent pensioenuitkering, maar heb bij het ingaan daarvan nooit iets over een levensloopuitkering gehoord. Dat geld (opgebouwd bij een vroegere werkgever) staat bij een beheerder, maar kan kennelijk niet naar mijn pensioen dat bij een latere werkgever is ondergebracht.

 8. Zoals Tonnie hierboven al vroeg: valt het doek voor de levensloop in het belastingjaar 2021 of 2022. Nergens is daarop een antwoord te vinden. Voor velen is het van belang om dit al voor 2021 te weten in verband met het plannen van andere inkomsten in het jaar waarin de levensloop wordt uitgekeerd. Een levensloopuitkering kan bijvoorbeeld zomaar 4000 euro kosten aan verminderde heffingskorting en zorgtoeslag.

  Weet u het antwoord?

 9. Toch nog maar een poging: in welk belastingjaar valt de uitgekeerde som? Nogal een verschil of het op 31-12-21 of 1-1-22 wordt overgemaakt…

 10. Hallo,
  Ik ben momenteel 64 jaar en werkzaam in het onderwijs. Vanaf september 2019 wil ik een uitkering (o,2 fte) uit mijn levenslooptegoed laten plaats vinden naast mijn reguliere salaris (0,6fte). Mijn werkgever wil mij verplichten over mijn levensloopuitkering pensioenpremie te betalen, terwijl ik dat qua pensioenopbouw niet nodig vind. Kan ik verplicht worden pensioenpremie te laten inhouden op uitkeringen uit mijn levenslooptegoed?

  1. Er is geen wettelijke plicht om je pensioenpremie door te betalen. Als je levensloopverlof opneemt dan heb eigenlijk ‘onbetaald verlof’, wat wordt gefinancierd uit je levenslooprekening. Nu zijn er twee dingen van belang om te kijken of je wel of niet de premie moet doorbetalen. 1. Wat is er opgenomen in jullie verlofreglement of arbeidsovereenkomst over pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof of levensloopverlof. 2. Wat staat er in het pensioenreglement over onbetaald verlof en over betalen tijdens levensloop opnemen. Als daar staat dat je de premie moet doorbetalen, dan heeft de werkgever een terecht punt. Wanneer er niets geregeld is in beide regelingen, dan kan de werkgever niet stellen dat jij de premie moet doorbetalen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *