Levensloopregeling, wat mag je er nog allemaal mee doen?

De levensloopregeling is in 2012 afgeschaft. Veel werknemers hebben nog geld in de levensloopregeling zitten. Maar wat mag je er nog mee doen? Zeker als je pensioendatum dichtbij komt is dat belangrijk om te weten. Want uiterlijk op de pensioendatum moet je iets met je geld hebben gedaan.

De levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Levensloop was bedoeld als spaarpot voor een periode van verlof. Je spaarde een deel van je bruto salaris. Over het gespaarde bedrag hoefde je geen belasting te betalen. En het saldo op de rekening telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Als je het laat uitkeren, wordt de uitkering wel belast.

Welke opties zijn er nu nog als je nog geld in een levensloopregeling hebt zitten?

1. Levensloop verlof opnemen

Het primaire doel was (en is) verlof opnemen. Je neemt dan een bepaalde periode verlof In die periode van verlof blijf je gewoon in dienst van je werkgever. De werkgever betaalt je gewoon salaris, als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het saldo van de levensloopregeling wordt overgemaakt aan de werkgever waarmee hij jouw salaris kan betalen. Je betaalt premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringwet.

Ben je ouder dan 61 jaar (op 1 januari van het jaar van opnemen), dan wordt de uitkering gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. Je betaalt dan geen premies werknemersverzekeringen, maar wel de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Tijdens levensloopverlof mag je zoveel laten uitkeren als je zelf wilt. Je hoeft ook niet (volledig) te stoppen met werken.

2. Levensloop uitkeren en je hebt geen werkgever meer

Als je geen werkgever meer hebt, dan is de uitvoerder van je levensloopregeling inhoudingsplichtige. Die houdt de loonbelasting in. Je betaalt dan geen premies werknemersverzekeringen en ook geen bijdrage Zorgverzekeringswet.

3. Levensloop als vroegpensioen

Veel werknemers gebruiken de levensloopregeling als een soort vroegpensioenregeling. De laatste jaren van hun dienstverband nemen ze onbetaald verlof op dat wordt betaald uit de levensloopregeling. Let tijdens deze periode goed op de betaling van de pensioenpremies. Meestal moet je die tijdens levensloop zelf betalen, inclusief het werkgeversdeel. Dat kan een dure grap worden. Als je besluit de pensioenopbouw niet voort te zetten, dan heb je op de pensioendatum minder pensioen. Je kunt ook eventuele voorwaardelijke pensioenen kwijtraken. Laat je goed adviseren, voordat je een beslissing neemt.

4. Omzetten in pensioen

Het saldo uit je levensloopregeling mag je gebruiken om een pensioentekort aan te vullen. Als er sprake is van een pensioentekort, kun je het saldo gebruiken om dat tekort aan te vullen. Dit moet uiterlijk op de pensioendatum. Een voorwaarde hiervoor is dat de levensloopregeling en het pensioenreglement dit moeten toestaan. De berekening van een pensioentekort is ingewikkeld om te maken en relatief kostbaar. Veel uitvoerders staan deze optie ook niet toe.

5. Levensloopsaldo op de pensioendatum

Op de AOW ingangsdatum of een eerdere datum waarop je met pensioen gaat, dient het hele saldo te zijn uitgekeerd of omgezet. Alle saldo wat er dan nog staat wordt belast ineens en uitgekeerd.

6. Einde levensloop op 1 januari 2022

Als je op 1 januari 2022 nog niet met (AOW) pensioen bent, dan dient ook het hele saldo te zijn uitgekeerd of omgezet. Alles wat er dan nog staat wordt belast ineens en uitgekeerd.

print

6 reacties

 1. mbt punt 5: wat wordt bedoeld met ‘datum wanneer je met pensioen gaat’? Ik stop per 1-1-2019 bij mijn werkgever en begin met laten uitbetalen van mijn opgebouwde pensioen. Betekent dit dat mijn pensioendatum 1-1-2019 is en moet dan het tegoed op mijn levensloopregeling geheel uitgekeerd zijn? Ik laat het liever staan tot eind 2021 om box 3 belasting te vermijden. Kan dat of als dat dit mogelijk is: moet ik in dienst zien te blijven bij mijn werkgever, bv op een nul-uren contract om zo uitstel uitkering levensloop uit te kunnen stellen?

  1. De datum waarop je met pensioen gaat is de datum waarop het pensioen gaat uitbetalen. In de wet staat:
   De ingevolge de levensloopregeling opgebouwde voorziening wordt op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan het ingaan van het ouderdomspensioen aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van de werknemer.

  2. Als je heffing wilt voorkomen, is het wellicht een overweging om je pensioen uit te stellen en je levensloop te laten uitkeren vanaf 2019.

 2. Hallo,
  Ik wil dit jaar een maand meer vakantie, en wil dit betalen uit de levensloopregeling.
  Echter krijg ik van de salaris administratie nu een erg moeilijke berekening toegestuurd.
  Hierin worden de normale vakantiedagen +ATV (25+13 stuks )met 3 dagen terug gebracht.
  Klopt dit?
  Ook moet ik een bruto maandsalaris terugstorten. Er wordt ook een levensloopverlofkorting in het salaris verwerkt( 430 euro ).
  Echter is het netto bedrag wat ik dan uitgekeerd krijg zelfs 50 euro minder !!

  Graag uw reactie hierop.

  Dank U

  1. Beste T. Noten,

   Je neemt een maand onbetaald verlof en laat je levensloop uitbetalen. Tijdens onbetaald verlof bouw je geen vakantiedagen op. Dus het feit dat je een korting krijgt op je vakantiedagen kan kloppen. Dat je netto minder overhoudt is lastig te beoordelen voor mij. Een mogelijke verklaring kan zijn dat er geen rekening wordt gehouden met arbeidskorting. Als je levensloopverlof neemt mag er in bepaalde situaties geen rekening worden gehouden met de arbeidskorting.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *