Hoe zit het met de belasting na je pensioen?

Als je met pensioen gaat, veranderen de belastingregels voor jou. Over het algemeen ga je minder belasting betalen als je eenmaal met pensioen bent. In dit artikel leg ik uit wat er verandert met de belasting na je pensioen. En wat verandert er ten aanzien van heffingskorting, toeslagen en je bijdrage Zorgverzekeringswet?

Let op: dit artikel is geupdate naar de bedragen 2020. Lees hier het nieuwste artikel.

Belasting na je pensioen

Na de AOW-leeftijd verandert het belastingtarief voor jou. Je gaat dan minder belasting betalen.

In Nederland betalen we belasting volgens een progressief schijventarief. Hoe hoger je inkomen is, hoe hoger het percentage belasting is dat je betaalt. We kennen op dit moment 4 schijven.

In de eerste twee schijven is het tarief voor de belasting na je pensionering lager. Je betaalt dus minder belasting. Zie onderstaande tabel met de belastingtarieven van 2019.

 vanaf AOW-AOW+
Schijf 1              –   36,65%18,75%
Schijf 220.384,0038,10%20,20%
Schijf 334.817,0038,10%38,10%
Schijf 468.507,0051,75%51,75%

Dus over je inkomen tussen € 0,- en € 20.384,- betaal je als je werkt 36,65% belasting. Als je met pensioen bent, dan betaal je over datzelfde inkomen nog maar 18,75% belasting. Ook in de tweede schijf betaal je minder belasting. Over het inkomen boven de € 34.817,- betaal je voor en na pensionering hetzelfde tarief.

Bij een inkomen van bijvoorbeeld € 30.000,- betaal je als je werkt € 11.134,- belasting. Als je met pensioen bent betaal je over hetzelfde inkomen nog maar € 5.764,- belasting. Je houdt dus netto meer over.

Een lager belastingtarief is gunstig. Maar er is ook een aandachtspunt. De hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten zullen mogelijk ook tegen een lager tarief zijn. Het belastingvoordeel over je hypotheek wordt dan lager. Wanneer dit het geval is voor jou wordt wonen dus iets duurder.

Heffingskortingen en toeslagen

Bij de berekening van de te betalen belasting wordt rekening gehouden met een aantal heffingskortingen. Deze kortingen verminderen de te betalen belasting.

Er geldt een algemene heffingskorting. Deze wordt na pensionering lager. De arbeidskorting komt te vervallen. Afhankelijk van jouw inkomen en leefsituatie krijg je wel een ouderenkorting en een alleenstaande ouderenkorting.

Over het algemeen zullen de heffingskortingen na pensionering lager worden dan wanneer je werkt. Het belastingtarief wordt na pensionering lager, maar er zijn minder heffingskortingen.

Uitgaande van een inkomen van € 30.000,- bedragen de heffingskortingen voor een werknemer met een partner ongeveer € 5.381,-. Voor een gepensioneerde met hetzelfde inkomen bedragen de heffingskortingen € 2.610,-.

Rekening houden met minder belasting na je pensioen en iets minder heffingskortingen blijft er nog steeds een netto voordeel over. Voor de persoon uit het voorbeeld is het netto inkomen dus ongeveer € 3.000,- hoger dan wanneer hij zou werken.

Let op, in de berekening ben ik uitgegaan van € 30.000,- bruto inkomen tijdens werken en na pensionering. Over het algemeen zal het bruto inkomen na je pensioen lager zijn dan wanneer je werkt. Maar door een lager belastingtarief, kan het zijn dat je ondanks een lager bruto inkomen, je maandelijks netto niet veel verschil zult merken. Bij de beoordeling van je pensioensituatie is het dus belangrijk om niet te kijken naar je bruto inkomen, maar naar je netto inkomen na pensionering.

Omdat je pensioen over het algemeen bruto lager is dan je inkomen tijdens je werk, kan dat ook gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Mogelijk kom je na pensionering in aanmerking voor een van deze toeslagen, of zullen de toeslagen toenemen.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

Wanneer je werkt betaalt je werkgever een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Wanneer je met pensioen gaat, dan betaal jij zelf een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage (5,7% in 2019) wordt ingehouden op je uitkering.

Let op: dit artikel is geupdate naar de bedragen 2020. Lees hier het nieuwste artikel.

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *