Je levensloop omzetten in verlof

Veel mensen hebben nog geld in hun levensloopregeling zitten. Alles wat er op 31-12-2021 01-11-2021 nog staat wordt uitgekeerd ineens en over die uitkering betaal je belasting. Er zijn verschillende mogelijkheden om je levensloopsaldo nog te gebruiken. In een eerder artikel heb ik die mogelijkheden uitgelegd. In dit artikel meer over je levensloop omzetten in verlof.

[update 1-11-2020] Het kabinet is van plan de einddatum van levensloop van 31-12-2021 te vervroegen naar 01-11-2021. Lees hier meer over dit voorstel.

Levensloop uitkeren en middeling

Wanneer er een groot bedrag tot uitkering komt, dan betaal je daar veel belasting over. In 2020 betaal je tot een inkomen van € 68.507,- een tarief van 37,55%. Het inkomen boven dit grensbedrag is belast met 49,5%. Door een uitkering ineens bovenop je salaris betaal je dus mogelijk een hoger percentage belasting dan in de jaren waarin je een lager inkomen hebt. 

Je kunt dan gebruik maken van middeling. Daarbij neem je het gemiddelde van je inkomen over 3 jaar en kijkt hoeveel belasting je dan zou moeten betalen. Teveel betaalde belasting kun je dan terugvragen. Hoe middeling precies werkt heb ik in dit artikel uitgelegd.

Let op heffingskortingen, toeslagen en uitkeringen

Een uitkering uit levensloop kan invloed hebben op heffingskortingen, op toeslagen en op eventuele uitkeringen die je krijgt. Onderzoek vooraf goed of dat voor jou het geval is. Voorkomen kun je het vaak niet, maar het is wel goed om het vooraf te weten en hier rekening mee te kunnen houden.

Omdat uitkeren ineens niet altijd gunstig is, kun je ook nadenken over een alternatief. Je levensloop omzetten in verlof.

Levensloop omzetten in verlof

Je kunt je levensloopsaldo laten uitbetalen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag extra verlofdagen kopen. Door de levensloopuitkering neemt je inkomen toe, maar door het kopen van verlofdagen neemt je inkomen weer af. Per saldo een neutrale omzetting. Alleen heb je daarna geen levensloopsaldo meer, maar verlofdagen. Het is vanaf volgend jaar wettelijk mogelijk om 100 weken verlof te sparen. Bijna 2 jaarsalarissen. Wanneer jouw werkgever dit ondersteund, is dit een interessante optie.

Verlofdagen koop je tegen je huidige salaris in bij je werkgever. Maar wanneer je die over een paar jaar laat uitkeren, dan gaat dat tegen het salaris van dat moment. Je creëert een soort ‘prepensioenregeling op basis van eindloon’!

Door de optie levensloop omzetten in verlof schuif je de belastingheffing voor je uit en kun je straks de verlofdagen gebruiken om (maximaal) 2 jaar eerder te stoppen met werken. Wanneer de werkgever dan ook nog eens de faciliteit aanbiedt om 3 jaar vervroegd met pensioen te gaan, dan kun dus tot 5 jaar eerder stoppen met werken!

Lees ook het artikel over levensloop omzetten in pensioen en levensloop omzetten naar banksparen

Foto: Pixabay via Pexels

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

21 reacties

 1. Beste Jan,
  Is de einddatum door het kabinet niet vervroegd naar 1 november 2021, omdat de einddatum van 31 december 2021 zou leiden tot uitvoeringsproblemen?
  Met vriendelijke groet

 2. Mijn AOW datum is 12 november 2021. Kan ik mijn levensloop tegoed inzetten om voor een periode van 15 maanden met levensloopverlof te gaan zodat ik met pensioen ga op 1 januari 2023. ( mag de werkgever dit weigeren, immers ik ben voordat het verlof ingaat nog in dienst( onderwij) en dus naar mijn mening vrij om mijn levensloop in te zetten.
  ( het levensloopverlof van 15 maanden wordt ingekocht voorafgaande 12 november 2021)

  1. Rob, het is niet toegestaan om je levensloop na je AOW datum nog in te zetten voor levensloopverlof. Op de AOW-datum moet alles zijn opgenomen. Als dat niet het geval is, wordt alles ineens uitgekeerd. En daarnaast geldt dat levensloop per 1-11-2021 helemaal ophoudt te bestaan.

   1. Goedemorgen Jan,
    In een artikel van jou had ik gelezen:
    Je kunt je levensloopsaldo laten uitbetalen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag extra verlofdagen kopen. Door de levensloopuitkering neemt je inkomen toe, maar door het kopen van verlofdagen neemt je inkomen weer af. Per saldo een neutrale omzetting.
    Omdat ik voornemens was vóór mijn AOW datum(12 november 2021) de verlofdagen te kopen en één dag voor mijn AOW datum het verlof van 15 maanden op te nemen (waarbij ik dus pas na het verlof van 15 maanden met pensioen ga) leek het mij dat ik voldoe aan de criteria die de belastingdienst steld. Uit je antwoord begrijp ik dat het verlof ook in zijn geheel moet zijn genoten vóór de AOW datum. Heb ik dat goed begrepen??

    1. Rob, je verlof hoeft niet te worden opgenomen voor de AOW-datum. Zolang je in dienst bent hebt je recht op je verlofdagen. Je krijgt waarschijnlijk na de AOW-datum een nieuwe arbeidsovereenkomst, dus maak hier wel goede afspraken over met je werkgever.

   2. Dag Jan, de genoemde data in mijn vorige reactie op jouw antwoord op mijn vraag, was niet correct. De verlofdagen én het levensloop verlof zou ik laten ingaan vóór 1 november. ( einde levensloopregeling)

 3. Beste Jan,
  Ik ben 64 en 2 maanden. Ik overweeg om mijn levensloop volgend jaar voor 3 maanden als vervroegd pensioen in te zetten, omdat voor deze korte periode van onbetaald verlof de werkgever mijn pensioenpremie doorbetaalt. Het restant van de levensloop na 3 mnd wil ik dan ineens opnemen als ik mijn keuzepensioen (vervroegd) in laat gaan. Mijn vraag aan jou is, is het mogelijk om zo’n knip te maken? Of heb je slechts de keuze tussen óf uitkering levensloop in één keer het hele bedrag óf inzetten als vervroegd pensioen tot het geld op is? (want in dat laatste geval, 5 maanden, betaal ik alle premies zelf)
  vriendelijke groet Annette

  1. Hoi Annette, je kunt zo een knip maken. Je neemt verlof op en via de werkgever laat je die periode uitbetalen. Het restant laat je daarna uitbetalen.

 4. “Je kunt je levensloopsaldo laten uitbetalen en tegelijkertijd voor hetzelfde bedrag extra verlofdagen kopen.” Dit is toch CAO afhankelijk ik kan bij de Overheid maar 64 uur kopen per jaar met of zonder Levenslooppot. Ook icm IKB kan het niet als spaarverlof weggezet worden.
  Helaas want daar was het wel ooit voor bedoeld ..

  1. Dat is inderdaad een belangrijk punt. Je moet wel zoveel dagen mogen kopen. Want als die mogelijkheid er niet is, dan heb je er niet zoveel aan.

 5. Dag Jan
  Ik heb levensloopverlof opgenomen tot 1-1-2022 en ga dan met pensioen. Mijn werkgever verzorgd de betaling. Hoe verhoudt zich dit tot de nieuwe datum van 1 nov. ’21 ?

 6. Goeiemorgen Jan, in je blog beschrijf je de mogelijkheid om het Levenslooptegoed te gebruiken voor omzetting in verlofsparen. En dat dit fiscaal neutraal zou kunnen plaatsvinden. In de kamerbrief van Staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer (begin nov. 2020) geeft hij aan dat dit op inhoudelijke en budgettaire bezwaren stuit. Inmiddels zijn we bijna 4 maanden verder, is hierover inmiddels duidelijkheid ?

  1. Johan, de vraag die aan de Staatsecretaris is gesteld is of je het levenslooptegoed mag omzetten in verlofsparen. Dat mag niet. Zie hiervoor ook een V&A van de Belastingdienst. https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-011-v201221/

   Maar ik beschrijf een net iets andere routing. Ik beschrijf de situatie dat je jouw levensloop laat uitbetalen (belast) en tegelijk verlof koopt (dat verlaagt je loon). Dit mag je gewoon doen, voor zover dat past binnen de regels van jullie verlofreglement.

   Wat de afgelopen tijd de discussie is, is de vraag of we heffing over levensloop niet massaal kunnen voorkomen door het saldo om te zetten in verlof of lijfrente. De Staatssecretaris is daar (nog) geen voorstander van. En ik persoonlijk schat de kans dat hij van standpunt verandert niet heel erg hoog. De belastingopbrengsten van levensloop zijn al lang ingecalculeerd en die worden denk ik na de verkiezingen als er een nieuw kabinet komt niet snel meer weggegeven.

 7. goedemiddag Jan,

  levensloop netto laten uitbetalen en er tegen het netto uurtarief verlof voor terugkopen.

  – is er een mogelijkheid tot indekking tegen faillissement in deze constructie.
  – hoe zit het met de 5 jaar houdbaarheid van bovenwettelijke verlofdagen bij deze constructie.
  – wat kan er fout gaan met deze constructie bij verkoop van het bedrijf waar de verlofuren zijn gestald.

  vriendelijke groet,

  david

  1. David, je loopt op dat punt inderdaad een risico. De werkgever heeft een verplichting om in de toekomst verlof uit te betalen. En dat kan flink oplopen. Je mag wettelijk gezien nu 100 weken verlof sparen. Dus 2 jaar. Een werkgever moet dat kunnen betalen te zijner tijd. Als een werkgever failliet gaat, dan ben je al je verlof kwijt. Bij een verkoop is er niet veel aan de hand. Je rechten gaan dan gewoon mee over naar de overnemende partij.

 8. Goedemorgen Jan,

  Interessant verhaal en inkoop verlofdagen lijkt een aantrekkelijke optie om hoog marginaal tarief te vermijden. In hoeverre is het door jou geschetste stappenplan – uitkering levenslooptegoed en inkoop aanzienlijk aantal verlofdagen – al expliciet door de belastingdienst beoordeeld en geaccepteerd?

  Vriendelijke groeten,
  Leo van der Zandt

  1. Hoi Leo, ik heb daar geen voorbeelden van. Overigens vraag ik me af wat de belastingdienst hier van wil vinden, want je doet mijns inziens twee (van elkaar gescheiden) dingen die allebei gewoon zijn toegestaan.

 9. Hallo Jan,
  ik heb nog € 70.000 aan levenslooptegoed. Dit is toevallig ongeveer mijn huidige jaarsalaris, hiervoor zou ik graag verlofdagen willen kopen. Ik wil echter 2 jaar eerder met pensioen, mag ik dit t.z.t in 2 jaar van elk € 35.000 uit laten keren door mijn werkgever ? Van € 35.000 hou je nl. € 28.206 netto per jaar over, is € 56.412 in 2 jaar. Van € 70.000 per jaar hou je maar netto € 45.991 over, dit scheelt toch meer dan € 10.000 netto.

  vriendelijke groet,
  Hans

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *