Let op het partnerpensioen als je een jongere partner hebt

Als je partner jonger is dan jij en je gaat met pensioen is het goed om op het partnerpensioen te letten. Of eigenlijk beter gezegd, op het totale inkomen van je partner na overlijden. Wanneer de partner jonger is, kan er een tekort ontstaan in de inkomsten van de partner na overlijden. Vaak ligt de focus heel sterk op het pensioen dat je zelf krijgt als je met pensioen gaat, maar vergeet het partnerpensioen niet. En zeker het partnerpensioen als je een jongere partner hebt.

Partnerpensioen na pensionering

Als je met pensioen gaat, krijg je een ouderdomspensioen voor jezelf. Daarnaast is in veel pensioenregelingen een partnerpensioen opgebouwd. Wanneer niet, of onvoldoende partnerpensioen is opgebouwd, dan mag je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen.

Lees ook:
Meer of minder partnerpensioen – uitruil

Het partnerpensioen is in de meeste pensioenregelingen 70% van het ouderdomspensioen. En als het minder is, dan mag je ouderdomspensioen uitruilen tot die 70%.

Partnerpensioen in aanvulling op de AOW

Jij krijgt een pensioenuitkering in aanvulling op de AOW. Wanneer jij komt te overlijden krijgt jouw partner een partnerpensioen van maximaal 70%, ook als aanvulling op de AOW. De bruto AOW-uitkering voor een alleenstaande is € 1.430,- per maand. Dat is netto € 1.353,- per maand.

Partnerpensioen voor een jongere partner

Jouw partnerpensioen is een levenslange gelijkblijvende uitkering in aanvulling op de AOW-uitkering van de partner. Maar als je een jongere partner hebt, dan krijgt die nog geen AOW-uitkering. Stel, jouw partner is 3 jaar jonger, dan krijgt jouw partner na overlijden dus 3 jaar lang nog geen AOW-uitkering. Dat is 36 maanden keer € 1.353,-. In totaal € 48.708,-.

Uiteraard neemt dat tekort af naarmate jullie beiden ouder worden.

Denk na over een extra verzekering

Nu is het niet zo dat wanneer je een jongere partner hebt, er altijd sprake is van een tekort. Want er zijn vaak meer inkomsten en vermogensbestanddelen, waar ik in deze blog geen rekening mee houdt. Maak in ieder geval een goede analyse van het inkomen van je jongere partner in de situatie dat jij komt te overlijden. Kom je er niet helemaal uit, schakel dan een pensioenadviseur in.

Mocht er een tekort zijn, dan kun je altijd overwegen een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering te sluiten. In het voorbeeld dat ik gaf kun je bijvoorbeeld een verzekering van € 50.000,- afsluiten. Het verzekerd bedrag daalt in 3 jaar tijd naar nul. De premie is dan ongeveer € 20,- per maand.

Foto: Greta Hoffman – Pexels.com


print

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *