Levensloop omzetten naar banksparen (on)mogelijk

Kun je levensloop omzetten naar banksparen of naar een lijfrente? Dat is helaas niet (zo maar) mogelijk. Er is een alternatieve oplossing, maar die is niet voor iedereen toepasbaar. In dit artikel geef ik een uitleg.

Levensloopregeling

Veel mensen hebben nog geld in de levensloopregeling zitten. Voor je pensioendatum maar uiterlijk 1 januari 2022 moet je het saldo in je levensloopregeling hebben gebruikt. Alles wat er dan nog staat wordt uitgekeerd ineens en over de uitkering betaal je belasting. Alle mogelijkheden voor levensloop heb ik in een eerder artikel uitgelegd. Ook heb ik een eerder artikel geschreven over levensloop omzetten in pensioen.

Regelmatig krijg ik de vraag of het ook mogelijk is om je levensloopsaldo om te zetten naar banksparen of een lijfrente.

Levensloop omzetten naar banksparen niet mogelijk

Levensloop omzetten naar banksparen of omzetten in een lijfrente is niet mogelijk. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om levensloop om te zetten in pensioen. De mogelijkheid van levensloop naar banksparen of lijfrente ontbreekt in de wet.

Mogelijke optie levensloop omzetten naar banksparen

Er is wel een mogelijkheid om via een omweg toch geld in banksparen te krijgen. Deze optie werkt alleen niet voor iedereen. Hieronder een stapsgewijze uitleg.

Stap 1: jaarruimte
Het is toegestaan om geld te sparen in banksparen of een lijfrente wanneer je voldoende jaarruimte hebt.

De jaarruimte 2019 is de uitkomst van de formule [13,3% * (Inkomen -/- 12.275) -/- 6,27 * factor A -/- een eventuele toevoeging aan een oudedagsreserve (voor ondernemers)]

De factor A staat op je pensioenopgave die je jaarlijks krijgt van je pensioenuitvoerder. Hoe lager je factor A, hoe hoger je jaarruimte. Als jouw pensioenregeling dus niet maximaal is, heb je waarschijnlijk een jaarruimte. Ook kan het zijn dat je door bijvoorbeeld een bijtelling van de auto van de zaak of inkomensbestanddelen die niet meetellen voor je pensioenopbouw een jaarruimte hebt. Je kunt dan een koopsom of premies storten en die aftrekken voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Stap 2: Levensloopsaldo laten uitbetalen
Tijdens levensloopverlof mag je zoveel laten uitkeren als je zelf wilt. Je hoeft ook niet (volledig) te stoppen met werken.

Je kunt dus er voor kiezen om je levensloopsaldo de komende periode te laten uitkeren bovenop je salaris, zonder dat je minder gaat werken. Feitelijk krijg je een salarisverhoging uit je levenslooptegoed.

Stap 3: Uitkering levensloop storten in banksparen
Als jij voldoende jaarruimte hebt, dan kun je je inkomen verhogen door je levenslooptegoed te laten uitkeren. Tegelijk kun je datzelfde bedrag storten in banksparen of een lijfrente.

Stap 4: aftrekken van de belasting
Als je voldoende jaarruimte hebt, kun je vervolgens de betaalde premie aftrekken voor de inkomstenbelasting. Op die manier stort je met een tussenstap je levensloopsaldo in banksparen of een lijfrente.

Schematisch ziet dat er als volgt uit, waarbij de uitkering levensloop gelijk is aan de jaarruimte. Per saldo verandert je inkomen dus niet.

Salaris
Levensloopuitkering +
_____________________
Totaal inkomen
Jaarruimte -/-
_____________________
Belastbaar inkomen

Bereken eerst je jaarruimte

Heb jij levenslooptegoed en wil je dat in banksparen storten? Maak dan eerst een berekening van jouw jaarruimte (of laat die maken door een pensioenadviseur) en kijk hoeveel geld jij kan storten in banksparen. Als je snel bent, kun je in 2019 nog een eerste storting doen. Vervolgens kun je de komende jaren de jaarruimte 2020 en 2021 benutten. Op die manier kun je een aardig bedrag overboeken vanuit je levensloop naar banksparen.

Let op, niet iedereen heeft jaarruimte! Hoe beter je pensioenregeling is, hoe minder jaarruimte je hebt.

[update 1-11-2020] Het kabinet is van plan de einddatum van levensloop van 31-12-2021 te vervroegen naar 01-11-2021. Lees hier meer over dit voorstel.

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

18 reacties

 1. Ik begrijp de bedoeling niet als U zegt “waarbij de uitkering levensloop gelijk is aan de jaarruimte”. Slechts 13.3% van de uitkering levensloop is toch de jaarruimte

  1. Eric, als levensloop je enige inkomen is, dan heb je gelijk. In mijn artikel ga ik er vanuit dat je nog werkt en salaris hebt en dan de levensloop bovenop je salaris laat uitkeren.

 2. U schrijft: Voor je pensioendatum maar uiterlijk 1 januari 2022 moet je het saldo in je levensloopregeling hebben gebruikt. Alles wat er dan nog staat wordt uitgekeerd ineens en over de uitkering betaal je belasting.
  Dat betekent dat deze laatste uitkering ineens dus in 2022 plaatsheeft? En ook in 2022 belast wordt?

 3. Hi Jan,

  Mijn levenslooptegoed wordt door verzekeraar gestort op bankrekg van mijn werkgever. Mijn werkgever betaald het bedrag vervolgens uit via salarisadministratie en loonbelasting wordt ingehouden

  Als ik een deel van mijn uitgekeerde levenslooptegoed gebruik om te storten naar banksparen (binnen de jaarruimte) kan ik dan dit bedrag als aftrekpost in mijn IB aangifte opnemen. Maw kan ik dan de betaalde loonbelasting terugvorderen?

  Alvast dank,
  Dirk

   1. Beste Jan, kan dat ook met nog resterende reserveringsruimte, of alleen met jaarruimte?
    Alvast veel dank
    Louis

 4. Is een levensloop tegoed eigenlijk bruto overdraagbaar aan een ex-partner als met een regulier pensioen? Of voldoet de levensloop niet aan de voorwaarden voor pensioen overdracht? Kan de ex-partner dat bedrag bruto in een pensioen of lijfrente storten?
  Of is een levensloop aan een persoon gekoppeld (degene die spaart) die hier altijd eerst belasting over betaald?

 5. Dag Jan,
  In navolging van uw advies heb ik uitgerekend wat de jaarruimte/reserveringsruimte voor 2020 is en dit bedrag opgenomen van mijn levensloopregeling en dit doorgestort naar mijn werkgever.
  Nu heeft mijn werkgever van dit bedrag de loonheffing ingehouden, waardoor het bedrag dat ik in mijn Aanvullend Pensioensparen wilde storten te laag is, om belastingtechnisch volledig van de voordelen van de jaarruimte/reserveringsruimte voor 2020 gebruik te kunnen maken. Twee vragen:

  1.) Heeft mijn werkgever correct gehandeld door loonheffing in te houden?

  2.) Wat is de formule om het maximale bedrag jaarruimte/reserveringsruimte te bepalen na aftrek loonheffing? Met andere woorden: stel dat ik €5000,- wil doorstorten naar mijn Aanvullend Pensioensparen, welk bedrag moet ik dan opnemen van mijn levensloopregeling en doorstorten naar mijn werkgever?

  1. Jouw werkgever heeft goed gehandeld door loonheffing in te houden. Als je lijfrente stort, dan is de premie aftrekbaar. Maar dat belasting voordeel krijg je pas het volgende jaar bij de aangifte inkomstenbelasting terug. Dus je financiert het zelf voor. Je kunt overigens overwegen om een voorlopige teruggave te vragen aan de Belastingdienst.

 6. De levensloop wil ik in een bankspaarproduct (nog opzoek naar de beste) omzetten. Sinds mei 2014 geen pensioen opbouw (WW daarna WIA). Kan ik gebruik maken totaal aftrekbedrag van 7 x de jaarruimte van voorgaande jaren?

  1. Ja, dat is mogelijk. Hou rekening met het feit dat je levensloop netto wordt uitgekeerd (na inhouding belasting). Ik denk dat je echter het bruto bedrag wilt doorstorten. De belasting moet je dan zelf even voorfinancieren of terugvragen middels een voorlopige teruggave.

 7. Ik mag (tot een bepaald maximum) jaarlijks ook via werkgever bijstorten in mijn enigszins beperkte (BP) pensioenregeling. Is het dan wél zo dat de bruto uitkering van de levenslooprekening via het salaris direct wordt doorgestort in pensioenregeling? Dus stel: €10.000 levensloopuitkering en 8000,- extra inleg in pensioenregeling, betekent slechts loonheffing over restant 2000,-?

 8. Hallo Jan,
  Ik ben sinds 2019 ZZPer in de zorg en heb nog een flink levensloopspaarbedrag staan
  Tot 2014 heb ik normaal goed pensioen opgebouwd. vanaf 2014 te weinig. Ik heb dus zeker nog veel jaarruimte over.
  Als ik dit bedrag in één keer laat uitkeren, word het belast met 37.1%.
  Zeg je houdt €20000 over, en je jaarruimte over de afgelopen 7 jaar is zeker €20000.
  Kan ik dat bedrag dan storten in een banksparen/lijfrente product, en is dat volledige bedrag dan fiscaal aftrekbaar van mijn bruto jaarinkomen??
  Op die wijze zou ik (een deel van) mijn betaalde loonbelasting via mijn aangifte terug kunnen krijgen.
  Redeneer ik hier correct?

  1. Tom, de jaarruimte voor 2021 is maximaal 13,3% van je grondslag (inkomen min € 12.672). Je reserveringsruimte is maximaal het totaal van de afgelopen 7 jaar, maar mag niet meer bedragen dan 17% van je grondslag in het jaar van betalen. En er geldt een absoluut maximum van € 7.489,-. Zit je in de periode binnen 10 jaar voor je AOW-leeftijd dan is het maximum hoger en bedraagt € 14.785,-.

   Je redenering klopt, maar je moet dus ook rekening houden met deze maximeringen. Je kunt sowieso én je jaarruimte én je reserveringsruimte gebruiken. Mocht dat niet voldoende zijn, dan kun je ook begin 2022 het resterende deel storten. Houdt er rekening mee dat volgend jaar de maximale jaarruimte mogelijk naar 30% gaat. Dat staat in de conceptwet Wet Toekomst Pensioenen, die als het goed is 1 januari 2022 in zal gaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *