Levensloop omzetten naar banksparen (on)mogelijk

Kun je levensloop omzetten naar banksparen of naar een lijfrente? Dat is helaas niet (zo maar) mogelijk. Er is een alternatieve oplossing, maar die is niet voor iedereen toepasbaar. In dit artikel geef ik een uitleg.

Levensloopregeling

Veel mensen hebben nog geld in de levensloopregeling zitten. Voor je pensioendatum maar uiterlijk 1 januari 2022 moet je het saldo in je levensloopregeling hebben gebruikt. Alles wat er dan nog staat wordt uitgekeerd ineens en over de uitkering betaal je belasting. Alle mogelijkheden voor levensloop heb ik in een eerder artikel uitgelegd. Ook heb ik een eerder artikel geschreven over levensloop omzetten in pensioen.

Regelmatig krijg ik de vraag of het ook mogelijk is om je levensloopsaldo om te zetten naar banksparen of een lijfrente.

Levensloop omzetten naar banksparen niet mogelijk

Levensloop omzetten naar banksparen of omzetten in een lijfrente is niet mogelijk. In de wet is de mogelijkheid opgenomen om levensloop om te zetten in pensioen. De mogelijkheid van levensloop naar banksparen of lijfrente ontbreekt in de wet.

Mogelijke optie levensloop omzetten naar banksparen

Er is wel een mogelijkheid om via een omweg toch geld in banksparen te krijgen. Deze optie werkt alleen niet voor iedereen. Hieronder een stapsgewijze uitleg.

Stap 1: jaarruimte
Het is toegestaan om geld te sparen in banksparen of een lijfrente wanneer je voldoende jaarruimte hebt.

De jaarruimte 2019 is de uitkomst van de formule [13,3% * (Inkomen -/- 12.275) -/- 6,27 * factor A -/- een eventuele toevoeging aan een oudedagsreserve (voor ondernemers)]

De factor A staat op je pensioenopgave die je jaarlijks krijgt van je pensioenuitvoerder. Hoe lager je factor A, hoe hoger je jaarruimte. Als jouw pensioenregeling dus niet maximaal is, heb je waarschijnlijk een jaarruimte. Ook kan het zijn dat je door bijvoorbeeld een bijtelling van de auto van de zaak of inkomensbestanddelen die niet meetellen voor je pensioenopbouw een jaarruimte hebt. Je kunt dan een koopsom of premies storten en die aftrekken voor de aangifte Inkomstenbelasting.

Stap 2: Levensloopsaldo laten uitbetalen
Tijdens levensloopverlof mag je zoveel laten uitkeren als je zelf wilt. Je hoeft ook niet (volledig) te stoppen met werken.

Je kunt dus er voor kiezen om je levensloopsaldo de komende periode te laten uitkeren bovenop je salaris, zonder dat je minder gaat werken. Feitelijk krijg je een salarisverhoging uit je levenslooptegoed.

Stap 3: Uitkering levensloop storten in banksparen
Als jij voldoende jaarruimte hebt, dan kun je je inkomen verhogen door je levenslooptegoed te laten uitkeren. Tegelijk kun je datzelfde bedrag storten in banksparen of een lijfrente.

Stap 4: aftrekken van de belasting
Als je voldoende jaarruimte hebt, kun je vervolgens de betaalde premie aftrekken voor de inkomstenbelasting. Op die manier stort je met een tussenstap je levensloopsaldo in banksparen of een lijfrente.

Schematisch ziet dat er als volgt uit, waarbij de uitkering levensloop gelijk is aan de jaarruimte. Per saldo verandert je inkomen dus niet.

Salaris
Levensloopuitkering +
_____________________
Totaal inkomen
Jaarruimte -/-
_____________________
Belastbaar inkomen

Bereken eerst je jaarruimte

Heb jij levenslooptegoed en wil je dat in banksparen storten? Maak dan eerst een berekening van jouw jaarruimte (of laat die maken door een pensioenadviseur) en kijk hoeveel geld jij kan storten in banksparen. Als je snel bent, kun je in 2019 nog een eerste storting doen. Vervolgens kun je de komende jaren de jaarruimte 2020 en 2021 benutten. Op die manier kun je een aardig bedrag overboeken vanuit je levensloop naar banksparen.

Let op, niet iedereen heeft jaarruimte! Hoe beter je pensioenregeling is, hoe minder jaarruimte je hebt.

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

2 reacties

  1. Ik begrijp de bedoeling niet als U zegt “waarbij de uitkering levensloop gelijk is aan de jaarruimte”. Slechts 13.3% van de uitkering levensloop is toch de jaarruimte

    1. Eric, als levensloop je enige inkomen is, dan heb je gelijk. In mijn artikel ga ik er vanuit dat je nog werkt en salaris hebt en dan de levensloop bovenop je salaris laat uitkeren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *