Levensloopregeling, wat mag je er nog allemaal mee doen?

De levensloopregeling is in 2012 afgeschaft. Veel werknemers hebben nog geld in de levensloopregeling zitten. Maar wat mag je er nog mee doen? Zeker als je pensioendatum dichtbij komt is dat belangrijk om te weten. Want uiterlijk op de pensioendatum moet je iets met je geld hebben gedaan.

De levensloopregeling

De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Levensloop was bedoeld als spaarpot voor een periode van verlof. Je spaarde een deel van je bruto salaris. Over het gespaarde bedrag hoefde je geen belasting te betalen. En het saldo op de rekening telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing van box 3. Als je het laat uitkeren, wordt de uitkering wel belast.

Welke opties zijn er nu nog als je nog geld in een levensloopregeling hebt zitten?

1. Levensloopregeling verlof opnemen

Het primaire doel was (en is) verlof opnemen. Je neemt dan een bepaalde periode verlof In die periode van verlof blijf je gewoon in dienst van je werkgever. De werkgever betaalt je gewoon salaris, als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het saldo van de levensloopregeling wordt overgemaakt aan de werkgever waarmee hij jouw salaris kan betalen. Je werkgever houdt premies werknemersverzekeringen in en betaalt de werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet.

Ben je ouder dan 61 jaar (op 1 januari van het jaar van opnemen), dan wordt de uitkering gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. Je betaalt dan geen premies werknemersverzekeringen, maar de werkgever betaalt wel de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Tijdens levensloopverlof mag je zoveel laten uitkeren als je zelf wilt. Je hoeft ook niet (volledig) te stoppen met werken.

2. Levensloop uitkeren en je hebt geen werkgever meer

Als je geen werkgever meer hebt, dan is de uitvoerder van je levensloopregeling inhoudingsplichtige. Die houdt de loonbelasting in. Je betaalt dan geen premies werknemersverzekeringen en ook geen bijdrage Zorgverzekeringswet.

3. Levensloop als vroegpensioen

Veel werknemers gebruiken de levensloopregeling als een soort vroegpensioenregeling. De laatste jaren van hun dienstverband nemen ze onbetaald verlof op dat wordt betaald uit de levensloopregeling. Let tijdens deze periode goed op de betaling van de pensioenpremies. Meestal moet je die tijdens levensloop zelf betalen, inclusief het werkgeversdeel. Dat kan een dure grap worden. Als je besluit de pensioenopbouw niet voort te zetten, dan heb je op de pensioendatum minder pensioen. Je kunt ook eventuele voorwaardelijke pensioenen kwijtraken. Laat je goed adviseren, voordat je een beslissing neemt.

4. Omzetten in pensioen

Het saldo uit je levensloopregeling mag je gebruiken om een pensioentekort aan te vullen. Als er sprake is van een pensioentekort, kun je het saldo gebruiken om dat tekort aan te vullen. Dit moet uiterlijk op de pensioendatum. Een voorwaarde hiervoor is dat de levensloopregeling en het pensioenreglement dit moeten toestaan. De berekening van een pensioentekort is ingewikkeld om te maken en relatief kostbaar. Veel uitvoerders staan deze optie ook niet toe.

Lees ook het artikel levensloop omzetten in pensioen

5. Levensloopsaldo op de pensioendatum

Op de AOW ingangsdatum of een eerdere datum waarop je met pensioen gaat, dient het hele saldo te zijn uitgekeerd of omgezet. Alle saldo wat er dan nog staat wordt belast ineens en uitgekeerd.

6. Einde levensloopregeling op 1 januari 2022

Als je op 1 januari 2022 nog niet met (AOW) pensioen bent, dan dient ook het hele saldo te zijn uitgekeerd of omgezet. Alles wat er dan nog staat wordt belast ineens en uitgekeerd.

[update 1-11-2020] De einddatum van levensloop wordt van 31-12-2021 vervroegd naar 01-11-2021! Lees hier meer over deze wijziging en welke opties er nog zijn.

print

80 reacties

 1. mbt punt 5: wat wordt bedoeld met ‘datum wanneer je met pensioen gaat’? Ik stop per 1-1-2019 bij mijn werkgever en begin met laten uitbetalen van mijn opgebouwde pensioen. Betekent dit dat mijn pensioendatum 1-1-2019 is en moet dan het tegoed op mijn levensloopregeling geheel uitgekeerd zijn? Ik laat het liever staan tot eind 2021 om box 3 belasting te vermijden. Kan dat of als dat dit mogelijk is: moet ik in dienst zien te blijven bij mijn werkgever, bv op een nul-uren contract om zo uitstel uitkering levensloop uit te kunnen stellen?

  1. De datum waarop je met pensioen gaat is de datum waarop het pensioen gaat uitbetalen. In de wet staat:
   De ingevolge de levensloopregeling opgebouwde voorziening wordt op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan het ingaan van het ouderdomspensioen aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van de werknemer.

   1. Mijn situatie is vergelijkbaar.

    Ik zet vraagtekens bij deze interpretatie van de wet. Ik weet dat de Belastingdienst op internet stelt dat dit betekent dat het bedrag op dat moment uitgekeerd moet worden, wat hierboven gevolgd wordt.
    Echter, dat staat er niet. Er staat dat het vanaf dat moment gezien moet als loon uit vroegere dienstbetrekking. N.m.m. regelt dat alleen het fiscale regiem waaronder het daarná valt.

    Ik wijs ook nog op het “Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten” (https://wetten.overheid.nl/BWBR0029368/2020-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf2_Artikel2:7), lid 1:
    “Voor het bepalen van inkomen als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet geldt dat:”

    sub d: “In afwijking van artikel 2:2, eerste lid, onderdeel a, een bijdrage ingevolge een levensloopregeling als bedoeld in artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt aangemerkt als inkomen uit arbeid.”

    Hieruit blijkt ook dat men én AOW kan hebben, én geld uit de levensloopregeling (het gaat hier om de vraag of men recht kan hebben op aanvullende toeslagen).

  2. Als je heffing wilt voorkomen, is het wellicht een overweging om je pensioen uit te stellen en je levensloop te laten uitkeren vanaf 2019.

   1. Op de website van de Belastingdienst staat vermeld: Let op! Laat uw werknemer het pensioen gedeeltelijk ingaan, dan hoeft u het restant levenslooptegoed niet in 1 keer te belasten. Want voor de levensloopregeling geldt het gedeeltelijk ingaan van het pensioen niet als het ingaan van het pensioen.(https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-levensloopregeling.html). Dit zou betekenen, dat de combinatie van gedeeltelijk pensioen en uitkering levensloop dus ook mogelijk is. Of zie ik dat verkeerd?

    1. Dat klopt. De regels over gedeeltelijk met pensioen gaan, gedeeltelijk werken en/of gedeeltelijk levensloop opnemen vóór de AOW datum zijn heel soepel. Bijna iedere denkbare combinatie is mogelijk.

 2. Hallo,
  Ik wil dit jaar een maand meer vakantie, en wil dit betalen uit de levensloopregeling.
  Echter krijg ik van de salaris administratie nu een erg moeilijke berekening toegestuurd.
  Hierin worden de normale vakantiedagen +ATV (25+13 stuks )met 3 dagen terug gebracht.
  Klopt dit?
  Ook moet ik een bruto maandsalaris terugstorten. Er wordt ook een levensloopverlofkorting in het salaris verwerkt( 430 euro ).
  Echter is het netto bedrag wat ik dan uitgekeerd krijg zelfs 50 euro minder !!

  Graag uw reactie hierop.

  Dank U

  1. Beste T. Noten,

   Je neemt een maand onbetaald verlof en laat je levensloop uitbetalen. Tijdens onbetaald verlof bouw je geen vakantiedagen op. Dus het feit dat je een korting krijgt op je vakantiedagen kan kloppen. Dat je netto minder overhoudt is lastig te beoordelen voor mij. Een mogelijke verklaring kan zijn dat er geen rekening wordt gehouden met arbeidskorting. Als je levensloopverlof neemt mag er in bepaalde situaties geen rekening worden gehouden met de arbeidskorting.

  1. Karin, De levensloopregeling is beëindigd per 1 januari 2012. Wanneer je op 31-12-2011 al deelnemer was en een bedrag had gespaard van minimaal € 3.000,- dan mag je nog blijven deelnemen en sparen. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan mag je sinds 2012 niet meer storten. Als je deelnemer bent, dan stort jijzelf via het loon een bedrag. Je werkgever mag jou een bijdrage geven (op je loon, die daarna weer wordt ingehouden en gestort) maar dan geldt die bijdrage ook voor alle andere werknemers in het bedrijf die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Er mag dus niet individueel een storting worden gedaan door de werkgever.

 3. ik heb nog 5 maanden levensloop. Ik ga in 2028 met pensioen. Ik wilde graag deze 5 maanden bewaren om eerder met pensioen te kunnen gaan, maar nu begrijp ik dat ik dit verlof voor 2022 moet opnemen? klopt dat?

  1. Ingrid, dat klopt. Op 1 januari 2022 eindigt de levensloopregeling. Alles wat er dan nog staat wordt belast ineens en uitgekeerd.

 4. Wordt het saldo van de levensloopregeling op 31 december 2021 uitgekeerd op 31 december 2021 of op 2 januari 2022. Dus in wel belastingjaar val de uitbetaling van het saldo?

 5. Ik ben 55 jaar en heb een aanzienlijk bedrag aan levensloop opgebouwd. Als ik over een jaar (juli 2020) stop met werken wat is fiscaal dan de beste beslissing: bedrag laten staan tot 1 januari 2022 en dan in 1 keer laten uitkeren (het bedrag wordt dan in 1 keer belast volgens box 3) of levensloop per maand laten uitkeren vanaf de datum dat ik stop met werken?
  Moet mijn werkgever voor de laatste optie hiervoor toestemming geven?

  1. Beste Ilona, er zijn verschillende opties mogelijk voor de uitkering van je levensloop. Welke de beste is in jouw situatie kan ik niet in algemene zin beantwoorden. Daar zal een specifiek advies voor moeten worden opgesteld door een pensioenadviseur. Dit kan berekenen wat de beste optie is. Toestemming van je werkgever is nodig om levensloop periodiek uit te keren. De uitbetaling gaat ook via de werkgever. Wanneer je uit dienst bent op het moment van uitkeren, dan kan de uitbetaling via de uitvoerder en is toestemming niet nodig.

 6. Ik lees dat als je de levensloop laat uitkeren als je 61 bent, er geen werknemersverzekering op in mindering wordt gebracht. Betekent dit dat je netto meer overhoudt als je laat uitbetalen na het bereiken van je 61e levensjaar?
  Op 1 januari 2021 ben ik 61 jaar

 7. Ik ben 65 jaar en heb een aanzienlijk bedrag aan levensloop opgebouwd. Mijn AOW leeftijd is 66 jaar en 4 maanden en gaat in op 17 november 2020. Mijn pensioendatum staat op 68 jaar en is 17-7-2022.
  Ik wil op 1-1-2020 stoppen met werken en mijn levensloopsaldo via mijn werkgever laten uitbetalen tot mijn pensioendatum, dus tot 17-7-2022. Als mijn werkgever hiervoor toestemming geeft, kan dit dan zo? Ik heb nl. gelezen dat de levensloopregeling per 1-1-2022 stopt. Maar dit geldt misschien niet als je al de AOW leeftijd hebt bereikt en de uitkering al gaande is.

   1. Dank u wel. Nu blijkt er onduidelijkheid te bestaan of ik wel voorbij mijn AOW leeftijd de levensloopuitkering kan blijven ontvangen. Ik hoop dat dit wel kan want dan kan ik de uitkering uitsmeren tot 31-12-2021 (door mijn pensioendatum te vervroegen naar 1-1-2022) en hoef ik ‘m niet al in 2020 op te maken. Dat zou fiscaal gunstig zijn. Mijn werkgever zegt dat dit zo kan, maar de belastingdienst beweert dat het een dag voor mijn AOW leeftijd uitgekeert moet zijn. Wie heeft gelijk?
    Als de belastingdienst gelijk heeft en ik laat toch tot 31-12-2021 uitkeren, kan ik dan een latere aanslag van de belastingdienst verwachten?

    1. Je levensloop uitkering moet stoppen op de dag dat je een AOW-uitkering ontvangt of de eerdere datum dat je pensioen in gaat. Op dat moment moet het resterende saldo ineens worden uitgekeerd.

     1. @Jan: Dat geldt ook voor deeltijdpensioen? Ikzelf heb geniet 50 procent pensioenuitkering, maar heb bij het ingaan daarvan nooit iets over een levensloopuitkering gehoord. Dat geld (opgebouwd bij een vroegere werkgever) staat bij een beheerder, maar kan kennelijk niet naar mijn pensioen dat bij een latere werkgever is ondergebracht.

 8. Zoals Tonnie hierboven al vroeg: valt het doek voor de levensloop in het belastingjaar 2021 of 2022. Nergens is daarop een antwoord te vinden. Voor velen is het van belang om dit al voor 2021 te weten in verband met het plannen van andere inkomsten in het jaar waarin de levensloop wordt uitgekeerd. Een levensloopuitkering kan bijvoorbeeld zomaar 4000 euro kosten aan verminderde heffingskorting en zorgtoeslag.

  Weet u het antwoord?

 9. Toch nog maar een poging: in welk belastingjaar valt de uitgekeerde som? Nogal een verschil of het op 31-12-21 of 1-1-22 wordt overgemaakt…

 10. Hallo,
  Ik ben momenteel 64 jaar en werkzaam in het onderwijs. Vanaf september 2019 wil ik een uitkering (o,2 fte) uit mijn levenslooptegoed laten plaats vinden naast mijn reguliere salaris (0,6fte). Mijn werkgever wil mij verplichten over mijn levensloopuitkering pensioenpremie te betalen, terwijl ik dat qua pensioenopbouw niet nodig vind. Kan ik verplicht worden pensioenpremie te laten inhouden op uitkeringen uit mijn levenslooptegoed?

  1. Er is geen wettelijke plicht om je pensioenpremie door te betalen. Als je levensloopverlof opneemt dan heb eigenlijk ‘onbetaald verlof’, wat wordt gefinancierd uit je levenslooprekening. Nu zijn er twee dingen van belang om te kijken of je wel of niet de premie moet doorbetalen. 1. Wat is er opgenomen in jullie verlofreglement of arbeidsovereenkomst over pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof of levensloopverlof. 2. Wat staat er in het pensioenreglement over onbetaald verlof en over betalen tijdens levensloop opnemen. Als daar staat dat je de premie moet doorbetalen, dan heeft de werkgever een terecht punt. Wanneer er niets geregeld is in beide regelingen, dan kan de werkgever niet stellen dat jij de premie moet doorbetalen.

 11. Als je niet meer in dienst beent keert Nationale Nederlanden (NN) het bedrag alleen nog maar in 1 keer uit.
  Ik heb 161.000 euro gespaard en heb ontslag genomen per 1 juni 2020.
  Ik ben dan 63 jaar.
  Had het plan om het over meerdere jaren uit te laten keren zodat ik loonbelasting voordeel zou hebben.
  NN zal dan het loonbelastingtarief 52% inhouden.
  Allen in dienst kan ik mijn werkgever verzoeken in periodes uit te keren.
  Kan ik mijn werkgever vragen uit te keren als ik niet meer in dienst ben ?

  1. Beste Theo

   Je bent veel beter af als je het in 1 jaar laat uitkeren.
   Dan krijg je over de andere jaren wel je heffingskorting en je kunt middelen.

   Mvg
   Eric

 12. Beste Jan,
  Volgens jaar laat ik, als ex-werknemer (63 jaar), mijn levenslooptegoed door de levensloopinstelling uitkeren. Op dit tegoed wordt door de instelling loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden, maar geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Kan ik voor de bijdrage Zvw een naheffing van de Belastingdienst verwachten?
  Met vriendelijke groet.

  1. Hoi Tineke, je hoeft geen naheffing te verwachten. Wanneer de instelling aan jou als ex-werknemer uitbetaald hoeft die inhouding of afdracht niet plaats te vinden.

 13. Beste Jan,
  Ik heb in de levensloop pot 1 bruto jaarsalaris. 31/12 21 stopt het. Ik werk met max RPU. Ik ben voornemens om per 1-8-22 met pensioen te gaan, 64 jr. (Deze datum wil ik aanhouden ivm de zware beroepen regeling 3 jaar die nog moet gaan komen). Kan ik blijven werken naast een maandelijkse uitbetaling tot 31/12 21 of gaat dat niet. Ik ben me bewust van de 49.50 % grens bij een inkomen van 68508,00 Euro.

 14. Goedenavond,
  Ik ben voornemens 1 april 2021 te stoppen met werken. Kan ik dan beter ontslag nemen of per die datum onbetaald verlof opnemen en dan mijn levenslooptegoed uit laten keren (dit maandelijks tot uiterlijk eind december 2021 ivm einde van de regeling)? Ik word april 2021 62 jaar.
  Mijn vroegpensioen wil ik pas laten ingaan met 64 jaar+ 6 maanden en tot dan met mijn levensloop tegoed overbruggen. Maakt het iets uit of ik ontslag neem op 1april of onbetaald verlof? En of ik mijn levenslooptegoed laat uitkeren per maand of in één keer?

  1. Voor de uitkering van de levensloop zal dat niet uitmaken. Mogelijk heeft het wel effect op je pensioen(opbouw). Dus laat dat even goed uitzoeken.

 15. Beste Jan,
  Ik wil verspreid over 3 maanden het restant van mijn levenslooptegoed opnemen (jan. t/m mrt. 2021) en vervolgens met pensioen gaan (1-4-2021). Als ik het goed begrepen heb betaal ik dan alleen het werknemersaandeel van de pensioenpremie (30%) en zal de opbouw van het pensioen 100% zijn omdat de opname levenslooptegoed (€ 1666 p.m.) meer dan 70% is van bruto salaris dat ik had (€ 1873 p.m.).
  Vraag: Wordt het werknemersaandeel van de pensioenpremie berekend over het de levensloopuitkering van € 1666 of over het salaris dat ik normaal gesproken gehad zou hebben (€ 1873)?

  1. Dat hangt af van jouw pensioenreglement en de CAO. Daar is geen algemene regel voor die voor iedereen geldt. Dat is per bedrijf, pensioenregeling en CAO verschillend

   1. Beste Jan,
    In de CAO staat dat “overeenkomstig het pensioenreglement van het ABP gedurende het eerste jaar van het levensloopverlof pensioenopbouw plaatsvindt op collectieve basis tegen doorsneepremie”. Ik haal daar niet mijn antwoord uit. De term doorsneepremie betekent een vast percentage geloof ik, maar waarvan? Van het inkomen voorafgaand aan het verlof of van het ingelegde levenslooptegoed? Wel duidelijk is dat de pensioenopbouw gebaseerd is op het pensioengevend inkomen voorafgaand aan het verlof. Leest u uit deze beschrijving uit de CAO het antwoord?

    Ik heb nog een andere vraag. Ik heb mijn werkgever om een proefberekening gevraagd. Zij geven aan dat ik over € 1666 levenslooptegoed 43,020% loonheffing BT moet betalen, dus € 716,61. Er wordt ook geen heffingskorting toegepast. Ik zou verwachten loonheffing 37,35% en toepassing heffingskorting, uitkomend op ongeveer € 370 à € 400. Ik ben 62 jaar, dus het opgenomen bedrag is loon uit vroegere dienstbetrekking. Heeft mijn werkgever gelijk en wordt dit inkomen zo zwaar belast?

    Ik heb ook een proefberekening aangevraagd voor “uitkering van het gehele levenslooptegoed van € 5000 voorafgaand aan het pensioen”. Ook dan werd het gehele bedrag van € 5000 belast met 43,020% loonheffing BT, geen heffingskorting (inhouding € 2151). Is dat terecht?

    1. Wanneer de pensioenopbouw gebaseerd is op het loon voorafgaand aan de levensloop periode, dan is het aannemelijk dat ook de bijdrage daar op is gebaseerd. Dat de uitkering zwaarder wordt belast is niet logisch. Het kan overigens wel zijn dat de inhouding die de werkgever moet doen meer is dan de belasting die je uiteindelijk moet betalen. Maar dat corrigeert weer bij de aangifte inkomstenbelasting het jaar erna. Dat er geen rekening wordt gehouden met de heffingskorting lijkt mij onjuist.

 16. Beste Jan,

  Ik ben een vrouw van 59 jaar en heb een bedrag van ca. 12.000 opgebouwd in mijn levensloopregeling. Ik word in september 60 jaar. Nu lees ik dat als je 61 bent geen werknemerspremies meer hoeft te betalen. Is het voor mij dan beter om de pot volgend jaar na mijn 61e te laten uitbetalen?
  Ik werk en zit voor een gedeelte in de WIA. Weet jij of deze uitkering verrekend wordt met mijn WIA-uitkering?
  Daarnaast zou ik het liefst het bedrag in mijn pensioenpot stoppen (wat volgens Centraal Beheer mogelijk zou moeten zijn) maar dat kan niet volgens PGGM. Zijn er andere mogelijkheden hiervoor?

  Dank alvast voor je antwoord.

  1. Diana, de levensloop wordt niet gekort op je WIA. Wanneer je besluit na je 61e te laten uitkeren, hoe je netto inderdaad iets meer over. Levensloop storten in pensioen is mogelijk, alleen niet alle pensioenuitvoerders staan dat toe. Als PGGM dat niet toestaat, dan is het helaas voor jou niet mogelijk. Andere opties zijn er dan niet.

 17. Best Jan,
  Ik wordt in november 2021 61 jaar.
  Als ik het goed heb begrepen wordt het saldo van mijn levenslooprekening op 31-12-2021 uitgekeerd.

  Ik heb hierover 3 vragen:
  1) Valt de uitkering van mijn levensloopsaldo onder het gunstige belastingtarief vanaf 61 jaar, of geldt dat alleen als je op 1 januari van dat jaar al 61 was?
  2) Is er een mogelijkheid om het saldo van de uitkering van het levensloopsaldo uit te stellen naar (belastingjaar) 2022?
  3) Als uitstellen van de uitkering naar 2022 niet mogelijk is, heeft belasting middeling over 2021 en 2022 dan als effect dat ik over het deel van de uitkering die daardoor in 2022 komt te vallen wel de gunstigere (lagere) belasting heffing krijg?

  1. Hans, wat bedoel je met het gunstige belastingtarief vanaf 61 jaar? Het belastingtarief is voor alle mensen die jonger zijn dan de AOW-gerechtigde leeftijd gelijk. Pas na AOW verandert het tarief.

   Het is niet mogelijk om de uitkering en heffing uit te stellen tot 2022.

   Middeling is mogelijk, ook bij wisseling van belastingtarief (vanaf AOW-datum) alleen wordt er in die situatie vanuit gegaan dat je altijd het hogere tarief hebt gehad. Er kan dus wel gemiddeld worden, maar altijd op basis van één tarief.

 18. Beste Jan

  Ik mag van mijn werkgever mijn levensloopspaargeld om laten zetten in vrije dagen zodat ik deze dagen kan opnemen voordat ik met pensioen ga.
  Maakt het belastingtechnisch nog uit of ik het bedrag in 1 keer laat om zetten in vrije dagen of het verdeel over 2020 en 2021.

 19. Kan je uitkering van levensloop onbelast inzetten voor duurzaam verbeteren van woning. Bijvoorbeeld voor aanschaf van zonnepanelen

 20. Beste Jan,
  Mijn vrouw heeft tijdens haar dienstbetrekking in Nederland een levenslooptegoed van ca. 6800 euro opgebouwd. Zij is al enkele jaren uit dienst en heeft verder ook geen inkomsten in Nederland. Wij wonen in Duitsland en mijn vrouw is dus niet in Nederland belastingplichtig. Ook is zij niet voor de aow en andere volksverzekeringen verzekerd. Na opzegging van het tegoed, waarbij is aangegeven dat zij in Duitsland woont en desgevraagd ook dat zij de heffingskorting op de uitkering wil laten toepassen, heeft de bank de uitkering met het hoogstens tarief, ca. 52 % gekort. Klopt dat? Wij hadden een lager tarief verwacht, in ieder geval begrijpen we niet dat er aow- bijdragen ingehouden worden.
  Dank,
  Rob

 21. Ik lees dat “Ben je ouder dan 61 jaar (op 1 januari van het jaar van opnemen), dan wordt de uitkering gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking. Je betaalt dan geen premies werknemersverzekeringen, maar de werkgever betaalt wel de bijdrage Zorgverzekeringswet.”. Is dit ook van toepassing als de levensloop uitkeert op de einddatum ?

  1. Hoi René, in eerder gepubliceerde vragen en antwoorden (2013) schreef de Belastingdienst: Als levensloopinstellingen inhoudingsplichtig zijn, doen zich geen loontijdvakken voor en zijn geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd door de levensloopinstelling.

   In antwoord op recente Kamervragen over de heffing bij afkoop heeft de minister verwezen naar eerder geformuleerd beleid. Daaruit trek ik de conclusie dat dit dus (nog steeds) geldt. Afkoop op de einddatum gaat via de levensloopinstelling. Dus geldt het bovenstaande.

 22. Beste Jan.
  Mijn vrouw is 60 en stopt 1 januari 2022 met werken. Ze heeft bijna geen pensioen, doch wel een groot bedrag in haar levensloopregeling (ongeveer 200.000,-). Het huidige pensioenfonds wil niet meewerken aan overhevelen van het levensloop saldo naar de pensioenregeling. Kan ze haar levensloop saldo in een lijfrente/ bankspaarproduct storten ? Heeft u andere mogelijkheden om het saldo gespreid over een aantal jaren te laten komen?

  1. Pim, in principe kun je via een ‘omweg’ levensloop in een lijfrente storten. Alleen kan dat niet met een dergelijk groot bedrag in de korte tijd die er nog is. Ik denk dat het bedrag voor jullie ineens zal worden uitgekeerd. Maar door je inkomen en pensioen slim te plannen, hoeft het niet perse ongunstig uit te pakken. Hier zijn wel oplossingen voor te bedenken. Maar dan zit je in de hoek van financiele planning en advies. Mocht je daar interesse in hebben, stuur dan even een PB

 23. Beste Jan.
  Ik ben in 2019 gestopt met werken (57 jaar) en laat mijn levenslooptegoed in 2020 en 2021 uitkeren door de bank waar het geld staat , in mijn geval EUR 30.000 per jaar. Over de uitkering in 2020 heeft de bank het hoogste tarief inkomstenbelasting ingehouden. Ik heb verder geen inkomen. Begrijp ik het goed dat ik bij mijn IB aangifte gebruik kan maken van de levensloopverlofkorting, de arbeidskorting, het lagere tarief IB en dat ik geen inkomensafhankelijke premie ZVW hoef af te dragen? En dat ook voor 2021 ? (behoudens levensloopverlofkorting )

  1. Els, dat hangt er vanaf hoe jij de levensloop hebt laten uitkeren. Als je onbetaald verlof hebt, dan heb je recht op de arbeidskorting. Is sprake van een afkoop dan heb je daar geen recht op. Verder kloppen je uitgangspunten.

 24. Beste Jan,

  Ik heb een levensloop regeling, maar ga nog lang niet met pensioen ( nu 56 jaar oud ) Kan ik dit bedrag fiscaal vriendelijk laten uitkeren ? of welke andere mogelijkheden zijn er nog meer ?

 25. Vraag,
  Ik ben 63 mijn levensloopregeling loopt eind maart dit jaar af. mijn pensioenfonds is het ABP
  Heb een andere baan waar ik 24 uur /week werk en die is ook aangesloten bij het ABP
  Moet ik nu met pensioen of kan ik gewoon door blijven werken en met bijvoorbeeld 65 jaar pas met pensioen gaan, scheelt een hoop pensioen.

  1. Peter, ik begrijp je dilemma. Ik kan dit voor jou uitwerken in een advies. Wanneer je hier gebruik van wilt maken, stuur mij dan even een berichtje via het contactformulier van deze website. Dan neem ik daarna snel contact met je op.

 26. Klopt het dat de uitkering van levenslooptegoed altijd volgens het tarief voor bijzondere beloning wordt belast? Of is het toch nog situatie afhankelijk? In mijn geval gaat het om inkomsten in een periode van onbetaald verlof voorafgaand aan deeltijd pensioen?

 27. Dag Jan.
  Ik wil voor mijn pensioen (10-12-2021) stoppen met werken.
  Wat is financieel het gunstigst?
  – met vroegpensioen en het levensloop bedrag gebruiken voor aanvulling pensioen?
  – levensloop verlof opnemen, zodat mijn pensioen max. blijft maar dan met een lege levensloop pot?

 28. Beste Jan,

  Ik ben jonger dan 60 jaar en het restant levensloop wordt eind 2021 uitbetaald begrijp ik.
  Echter heb ik geen werkgever in 2021, uitkering/inhouding gaat dan via de bank waar het tegoed staat.
  Is de arbeidskorting en/of de inkomensafhankelijke combinatie korting (partner werkt) van toepassing bij mijn uiteindelijke aangifte voor 2021?
  Als niet, is er een minimum aantal uren/dagen dat er een werkgever moet zijn om in aanmerking te komen voor deze kortingen?

  1. De arbeidskorting wordt berekend over je arbeidsinkomen. Ook voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt gekeken naar arbeidsinkomen. Arbeidsinkomen is op grond van de wet het gezamenlijke bedrag van hetgeen door de belastingplichtige met tegenwoordige arbeid is genoten als winst uit een of meer ondernemingen, loon en resultaat uit een of meer werkzaamheden.
   Opname uit levensloop wordt wanneer je jonger bent dan 61 jaar aan het begin van 2021 (het jaar van opname) gezien als loon uit tegenwoordige arbeid.

   1. Jan, heel erg bedankt voor de toelichting!! Zelf had ik hetzelfde idee. In 2020 had ik ook al een deel opgenomen en bij de online aangifte 2020 zie ik dat de belastingdienst het als uitkering aanmerkt en geen arbeidskorting of inkomenshafhankelijke combinatiekorting wordt toegepast bij mijzelf of werkende partner.
    Ik vermoed dat samen met de aanpassing van de fictieve uitbetaaldatum dit jaar er ergens mogenlijk ook een aanpassing is gemaakt om deze kortingen niet van toepassing te laten zijn door levensloop betalingen niet te zien als werk uit tegenwoordige of uit vroegere dienstbetrekking. Zal met een belastingadviseur in gesprek gaan denk ik

 29. Beste Jan,
  Ik heb geen levensloopverlof opgenomen maar laat wel elke maand een bedrag van het opgebouwde levenslooptegoed uitkeren. Kan ik bij mijn aangifte IB over 2020 toch aanspraak maken op levensloopverlofkorting ?

  1. Ron, als het goed is dan heeft de instantie die uitkeert al rekening gehouden met je levensloopverlofkorting. Dus op je jaaropgave moet je dat terug kunnen zien.

 30. Beste Jan,

  De levensloopregeling stopt m.i.v. 1-11-2021.
  Momenteel geniet ik deeltijdlevensloopverlof. Ik houd nog een bedrag over. Als ik dat brutobedrag voor 1-11-2021 parkeer op de rekening van mijn werkgever, kan ik daar dan in 2022 verlofdagen van kopen?

  Met vriendelijke groeten,

  José

  1. Nee, dat kan niet. Je betaalt nu belasting. En als je volgend jaar verlofdagen koopt, dan heb je volgend jaar een lager inkomen. Per saldo gebeurt er dus wat jij wilt. Maar het stallen bij je werkgever is geen optie.

 31. Beste Jan,

  Ik heb nog 21k levensloop tegoed. Ik wil de uitbetaling uitstellen. Mag ik het storten naar een goudenhanddrukrekening?

 32. Beste Jan,

  Wat me niet helemaal duidelijk wordt uit de informatie van diverse levensloopinstellingen is of het levenslooptegoed standaard (regel) naar de werkgever wordt overgemaakt in november 2021 of dat een werknemer zelf een opnameformulier moet invullen waardoor het pas naar de werkgever wordt overgemaakt. Als de werknemer dit niet doet dan wordt het door de levensloopinstelling overgemaakt naar de werknemer (lees: klant)?
  Aan de ene kant kan het voordelig zijn voor een werkgever als de werknemer zijn tegoed niet voor 1 november 2021 opneemt (hij is dan immers geen premies wn-verzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldig) maar aan de andere kant kan een werkgever de levensloopkorting toepassen bij uitbetaling van het levenslooptegoed. Een voordeel dus voor de werknemer.
  E.e.a. wordt natuurlijk rechtgetrokken in de aangifte van de werknemer.

  1. De inzet van het kabinet is geweest dat de uitbetaling rechtstreeks door de levensloopinstelling zou moeten gebeuren. In verband met vereenvoudiging van de uitbetaling. We zien inderdaad verschillende uitvoerders die hier een andere invulling aangeven en bijvoorbeeld default via de werkgever uitkeren. Het verschilt dus per uitvoerder wat er gaat gebeuren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *