Berekening van meerdere scenario’s

Bij dit advies doen wij een berekening van meerdere scenario’s en laten op die manier de gevolgen van verschillende keuzes voor jouw pensioen en je totale financiële situatie zien.

Inzicht in meerdere opties

Bij dit traject krijg jij een uitgebreide financiële foto van jouw totale financiële situatie in twee tot drie scenario’s.

Daarbij geven wij inzicht in je pensioen, je AOW, eventuele andere verzekeringen en uitkeringen. En alles presenteren wij bruto én netto! En heb je een partner, dan maken wij de berekeningen inclusief de pensioenen van je partner.

Inclusief privévermogen en woning

Wij laten niet alleen zien wat de gevolgen zijn voor je inkomsten. Maar wij kijken ook naar jullie uitgaven na pensionering. En eventuele overschotten of tekorten die daarbij ontstaan verrekenen wij met jullie privévermogen. Op die manier brengen wij ook in beeld hoe het er ieder jaar na pensionering voor staat met jullie privévermogen, inclusief de eventuele eigen woning.

Doorrekening van keuzes in de pensioenregeling

Wij rekenen de keuzes die jij kunt maken voor je door. Denk aan eerder of later stoppen met werken, een hoog/laag pensioen, uitruil van pensioen of uitkering van een deel van je pensioen ineens. Alle opties die zijn toegestaan kunnen wij voor je doorrekenen.

Voor mensen die eerder met pensioen willen gaan

Dit pensioenadvies wordt vaak gekozen wanneer mensen eerder met pensioen willen gaan. Hiermee zorg jij ervoor dat jouw pensioen perfect aansluit bij al je wensen en behoeftes.

En dit krijg je allemaal

Je krijgt van ons een intakegesprek, een uitgebreid adviesrapport met daarbij een overzicht met eenvoudige grafieken en alle getallen overzichtelijk in tabellen. En dat adviesrapport wordt uitgebreid besproken en toegelicht tijdens een adviesgesprek.

  • Online intakegesprek
  • Adviesrapport
  • Tabellen met berekeningen van twee of drie scenario’s
  • Overzichtelijke grafieken
  • Adviesgesprek op kantoor in Tilburg of online
  • Prijs: € 1199,-