Over ons

bijna met pensioen.nl geeft richting voor de nieuwe levensfase die gaat komen. Het is een website voor mensen die nadenken over wanneer en hoe ze met pensioen kunnen gaan. Op deze pagina vind je meer informatie over ons.

Doel

Als je met pensioen gaat moet je veel beslissingen nemen. En de beslissingen die je neemt, hebben verstrekkende gevolgen. Keuzes die je maakt rondom je pensionering kun je later niet meer ongedaan maken. Het is daarom belangrijk dat je de de juiste keuzes maakt.

De laatste jaren is het aantal keuzemogelijkheden enorm toegenomen. En veel van die keuzemogelijkheden lijken ook weer erg op elkaar. De kans bestaat dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Om je goed op weg te helpen als je (bijna) met pensioen gaat, hebben wij deze website gemaakt. bijna met pensioen.nl vertelt je alles wat je moet weten als je bijna met pensioen gaat. Wij helpen je inzicht en overzicht te krijgen. Dat geeft jou vertrouwen en rust als je bijna met pensioen gaat.

Over ons

Wij maken een onafhankelijk blog over pensioen en pensioenplanning.

Naast pensioeninhoudelijke onderwerpen, schrijven we ook over hoe je leven er uit gaat zien als je straks daadwerkelijk met pensioen bent. We gaan in op wat er verandert en vertellen de do’s en dont’s.

Kortom, we schrijven over alles wat je moet weten als je nadenkt over wanneer en hoe je met pensioen kunt gaan of als je bijna met pensioen gaat.

Wij willen je inzicht bieden en vanuit dat inzicht meer overzicht geven. En vanuit inzicht en overzicht willen we je vertrouwen geven. Vertrouwen dat het goed zit en vertrouwen  dat je de juiste keuzes maakt. Dat geeft rust!

En kom je er zelf niet helemaal uit, wij hebben een exclusieve samenwerking met &Gommer Pensions Group voor pensioenadvies en ReFind Coaching voor coaching en begeleiding.

Wil je meer weten over ons persoonlijk, lees dan ook de bio die is opgenomen onder de artikelen.

Blog bijna met pensioen.nl

Regelmatig publiceren wij blogartikelen waarin we relevante onderwerpen behandelen. Ook is het mogelijk om te reageren op de blogs, vragen te stellen en ideeën aan te dragen voor nieuwe artikelen.

Ben je ondernemer of zzp’er? Kijk dan ook eens op Z Z P e n s i o e n . n l
Daar bloggen wij over pensioenonderwerpen, maar dan volledig gericht op de ondernemer en de zzp’er.

Gegevens

bijna met pensioen.nl is een handelsnaam van Forus B.V.
Kamer van Koophandel: 17122426
Bankrekening: NL 59 INGB 0004 8616 65 ten name van Forus B.V. te Best
Omzetbelastingnummer: NL 8089.62.000.B01

Disclaimer

Deze website is zorgvuldig samengesteld. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist of in strijd met de wet is. bijna met pensioen.nl en de schrijvers aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar we verwijzen of die naar deze website verwijzen. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins uit.

bijna met pensioen.nl stelt de informatie op deze site alleen beschikbaar ter kennisneming, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat jij als lezer aanvaardt dat noch bijna met pensioen.nl noch de schrijvers aansprakelijk zijn voor de inhoud van de informatie of de beslissingen die jij op basis van de gepubliceerde informatie maakt.

Privacy Protocol

Waarom we gegevens registreren?

We verzamelen alleen gegevens die jij via het contactformulier of via een email met ons deelt. Als je ons benadert omdat je een pensioenadviseur of een coach zoekt, dan hebben wij de door jou verstrekte gegevens nodig om jou op de juiste wijze te kunnen doorsturen naar de desbetreffende pensioenadviseur of coach. Als je ons benadert met een inhoudelijke vraag, dan kan hebben wij gegevens nodig om jouw vraag te kunnen beantwoorden.

De gegevens die we krijgen, gebruiken we niet voor andere doeleinden. We registreren gegevens die jijzelf aanlevert.

Hoe worden gegevens bewaard?

Jouw gegevens bewaren we in ons automatiseringssysteem. Als je wilt, zullen we je laten zien wat we over jou hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heb je er recht op dat we die aanpassen.
Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens registreren wij niet.

Geheimhouding

Alles behandelen we vertrouwelijk en onder geheimhouding. We verstrekken geen informatie over jou aan derden, tenzij jij ons inschakelt om een pensioenadviseur of coacht te vinden.

Gegevens weer verwijderen

Als jouw vraag is behandeld, of als jij bent doorverwezen naar een adviseur of coach dan sluiten wij jouw case. Jouw dossier bewaren we vervolgens maximaal 7 jaar. Die periode is nodig voor onze administratie, of boekhoudkundige controles. Jouw dossier kan al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst.  Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten, jouw gegevens worden anoniem verwerkt, ‘gegevens delen’ is uitgeschakeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Betaling en annulering

bijna met pensioen.nl organiseert events, seminars en workshops. De kosten van de events, seminars en workshops voldoe je direct bij aanmelding of na ontvangst van een factuur. Na ontvangst van de betaling is de aanmelding definitief. Wanneer je niet tijd betaalt, komt de reservering te vervallen.

Bij annulering van jouw aanmelding voor het event, seminar of de workshop restitueren we jouw betaling niet.

Voor onze events, seminars en workshops gelden minimum aantallen deelnemers. Wij behouden ons het recht voor de seminars en workshops te annuleren wanneer deze aantallen niet worden gehaald. In dat geval restitueren we jouw volledige betaling.

Auteursrecht

Alle informatie op deze website mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, uitgegeven of gebruikt op welke manier dan ook, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat jij bijna met pensioen.nl als bron vermeldt en instemt met hetgeen onder de disclaimer is opgenomen.