Optimaal met pensioen gaan

Bij dit advies ‘optimaal met pensioen’ maken wij een uitgebreide financiële foto van jouw totale financiële situatie in één scenario.

Totaal inzicht met optimaal met pensioen advies

Daarbij geven wij inzicht in je pensioen, je AOW, eventuele andere verzekeringen en uitkeringen. En dat alles presenteren wij bruto én netto! En heb je een partner, dan maken wij de berekeningen inclusief de pensioenen van je partner.

Inclusief privévermogen en woning

Wij laten niet alleen zien wat de gevolgen zijn voor je inkomsten. Maar wij kijken ook naar jullie uitgaven na pensionering. En eventuele overschotten of tekorten die daarbij ontstaan verrekenen wij met jullie privévermogen. Op die manier brengen wij ook in beeld hoe het er ieder jaar na pensionering voor staat met jullie privévermogen, inclusief de eventuele eigen woning.

Doorrekening van keuzes in pensioenregeling

En wij rekenen meteen de keuzes die jij wilt maken voor je door. Denk aan eerder of later stoppen met werken, een hoog/laag pensioen, uitruil van pensioen of uitkering van een deel van je pensioen ineens.

Voor mensen die de gevolgen willen weten

Dit pensioenadvies wordt vaak gekozen door mensen die binnenkort met pensioen gaan en eigenlijk wel weten wat ze nu precies willen, maar niet precies de consequenties van hun keuzes in beeld hebben. Ook wordt dit advies vaak gekozen door mensen die gewoon willen weten hoe ze ervoor staan met hun pensioen.

En dit krijg je allemaal van ons

Je krijgt van ons een intakegesprek, een uitgebreid adviesrapport met daarbij een overzicht met eenvoudige grafieken en alle getallen overzichtelijk in een tabel. En dat adviesrapport bespreken wij uitgebreid met jou en wij lichten alles toe tijdens een adviesgesprek.

  • Online intakegesprek
  • Adviesrapport
  • Tabellen met berekeningen van één scenario
  • Overzichtelijke grafieken
  • Adviesgesprek op kantoor in Tilburg of online
  • Prijs: € 898,-