Is jouw partnerpensioen goed geregeld? Een checklist

Wie is partner voor jouw pensioenregeling? Moet je perse getrouwd zijn, of telt de partner waarmee je samenwoont ook voor het partnerpensioen? De regels verschillen per pensioenregeling. De Stichting van de Arbeid, De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars pleiten daarom sinds deze week voor een uniforme definitie. Maar het kan nog wel even duren voordat de regels daadwerkelijk worden aangepast. Daarom vind je in dit artikel een checklist. Zodat jij in ieder geval weet waar je aan toe bent!

Is er een partnerpensioen toegezegd?

Partnerpensioen toegezegd: ja / nee
partnerpensioen

Wanneer je werkt, ontvang je via de pensioenuitvoerder een pensioen123. In deze pensioenregeling is duidelijk uitgelegd welke pensioenen je wel en welke pensioenen je niet krijgt. Het icoon voor partnerpensioen zie je hiernaast. Wanneer het niet is toegezegd, dan zie je het icoon met een rood kruis erdoor.

Op je Uniform pensioenoverzicht kun je ook zien of er een partnerpensioen is en hoeveel dat is. Zij gebruiken hetzelfde icoon.

Wanneer is er een partnerpensioen?

Partnerpensioen: tijdens dienstverband / na ontslag / na pensionering

Als er een partnerpensioen is, dan wil dat nog niet zeggen dat er altijd een uitkering plaats zal vinden. Dat hangt af van het moment waarop het overlijden plaatsvindt. Op je pensioenoverzicht (op papier of via mijnpensioenoverzicht.nl) kun je checken in welke situaties er een pensioen wordt uitgekeerd aan de partner. Kijk daarbij naar de volgende situaties:

 • wanneer je komt te overlijden tijdens je dienstverband,
 • bij overlijden vóór je pensioendatum, wanneer je uit dienst bent,
 • en bij overlijden na de pensioendatum.

Wie is partner volgens mijn pensioenregeling?

Voldoet mijn samenlevingsvorm: ja / nee
 • Getrouwd: wanneer er een partnerpensioen is toegezegd en je bent getrouwd, dan heeft jouw partner recht.
 • Geregistreerd partnerschap: net als trouwen, ga je dit aan bij de burgerlijke stand. Wanneer er een geregistreerd partnerschap is, dan heeft jouw partner recht op een partnerpensioen
 • Samenwonend: wanneer je samenwoont, dan is het niet automatisch zo dat je partner ook recht heeft op partnerpensioen. Soms is er geen pensioen voor de partner wanneer je samenwoont, of worden er extra eisen gesteld. Denk daarbij aan de duur van het samenwonen. Dan moet je langer dan een bepaalde periode samenwonen, of moet je een samenlevingscontract hebben gesloten. Dit verschilt per regeling. Controleer dus goed of jouw partner wel of niet in aanmerking komt.

Wanneer je samenwoont en een samenlevingscontract is verplicht en jullie hebben die niet, denk dan eens goed na of je die alsnog wilt opstellen. Door het opstellen van een samenlevingscontract verzeker jij je partner ineens van een inkomen na jouw overlijden!

Moet ik mijn partner aanmelden?

Partner aanmelden: ja / nee 

Ook dat verschilt per pensioenregeling. Wanneer jullie samenlevingsvorm aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een partnerpensioen, dan kan het nog steeds zo zijn dat je partner geen recht heeft op partnerpensioen. Dat komt omdat sommige pensioenuitvoerders eisen dat je de partner ook moet aanmelden. Meldt jij je partner dan niet aan, dan is er geen partnerpensioen.

Controleer dat goed en bij twijfel gewoon je partner aanmelden!

Als ik een (nieuwe) partner krijg ná pensionering?

Partner ná pensionering: ja / nee

Bijna alle pensioenregelingen gaan uit van de situatie op de pensioendatum. Krijg je ná de pensioendatum een partner, dan komt die niet in aanmerking voor een partnerpensioen.

Aan de slag

Print dit artikel uit, en check de bovenstaande punten en haal door wat niet van toepassing is. Kom je er niet helemaal uit, stuur mij gerust een bericht via de contactpagina of onze Facebookpagina.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 reacties

 1. Hallo.
  Ik ben in 2016 gescheiden, en is er conversie toegepast.
  Echter in 2017 ben ik weer hertrouwd met mijn ex vrouw .
  Nu wilt de pensioenuitvoerder de conversie niet terug draaien wat ons dus vele duizenden euro’s gaat kosten tot dat mijn vrouw ook haar recht op pensioen gaat krijgen.
  Mijn vraag is dan ook of dat wettelijk is wat mij door de pensioenuitvoerder is medegedeeld dat het pensioen gedeeld blijft en niet meer wordt samengevoegd tot een polis.
  M,vr,gr.

  1. Conversie is voor de uitvoerders op dit moment nog niet verplicht om aan mee te werken. De pensioenuitvoerders mogen dus weigeren. Over het terugdraaien van conversie is niets geregeld in de wet. Dus dat is zeker niet af te dwingen. Wanneer de uitvoerder echt niet mee wil werken, dan kun je nog proberen om de pensioendatum van je vrouw te vervroegen. Dan krijg je het totale pensioen toch tegelijk. En bij conversie heb je denk ik ook het partnerpensioen geconverteerd. Mocht je daar iets aan willen doen, dan zou je uitruil kunnen overwegen op je eigen pensioen. Dus je ruilt dan een deel van je eigen ouderdomspensioen naar partnerpensioen.

 2. Hay Jan,
  Ik ben in 2009 gescheiden, krijg nu een WIA uitkering met een ABP aanvulling tot 70% van mijn laatstverdiende loon. Ik heb nu een latrelatie en ga per 1-1-2023 met pensioen. Ik zou heel graag mijn lief (is 8 jaar jonger, zzp-er en geen pensioen) mee willen laten profiteren van mijn pensioen bij ABP. Mijn ex krijgt echter ook een gedeelte. Kan ik eventueel trouwen zodat mijn lief ook na mijn overlijden een deel van mijn pensioen krijgt?

  1. Loes, in theorie is het zo, dat wanneer je gaat trouwen, je partner een deel van jouw partnerpensioen gaat krijgen na overlijden. Wanneer je een latrelatie hebt, dan wordt je partner voor de pensioenregeling niet als partner gezien. Trouwen zou dit dus veranderen. Alleen vaak maakt het uit of je voor of na de pensioendatum trouwt. Als je na de pensioendatum trouwt, dan heeft je partner geen recht op je partnerpensioen. Je zou dat dus nog dit jaar moeten doen. Maar let op voordat je dit doet, adviseer ik je wel alle kleine lettertjes van ABP te lezen. En leg je vraag gewoon voor aan ABP. Dan krijg je een antwoord van hen op basis waarvan je dan een beslissing kunt nemen.