Let op bij afkoop klein pensioen – tips en valkuilen

Als jij een klein pensioen hebt van minder dan € 592,51 en je gaat met pensioen, dan mag dat door de pensioenuitvoerder worden afgekocht. Afkoop klein pensioen kan gunstig zijn, maar het kan ook nadelig uitpakken. Let dus goed op bij afkoop klein pensioen.

Wat is een klein pensioen

Een klein pensioen is een pensioen dat minder is dan € 592,51. Dit is het bedrag dat geldt in 2024. Dit bedrag wordt ieder jaar iets verhoogd.

De uitvoerder kan een aanbod doen. Jij bepaalt zelf of je het kleine pensioen wel of niet wilt laten afkopen.

Groot bedrag ineens

Je krijgt bij afkoop een groot bedrag ineens uitgekeerd op de pensioendatum. Hoeveel dat precies is, hangt af van de hoogte van het af te kopen pensioen, de leeftijd waarop je afkoopt en bij welke uitvoerder je afkoopt. Iedere uitvoerder hanteert eigen factoren om de afkoopsom te berekenen.

Voorbeeld

Stel, je koopt op je 67e jaar jouw kleine pensioen dat je hebt opgebouwd bij ABP af. Het pensioen dat je hebt opgebouwd is € 350,- per jaar. Dat is kleiner dan het grensbedrag en mag dus worden afgekocht.

ABP betaalt dan aan jou een bedrag van € 6.769,77 ineens.

Je krijgt dus op het afkoopmoment een bedrag van € 6.769,77 bruto uitgekeerd. Over dit bedrag betaal je belasting.

Wel of niet afkopen?

Bij afkoop van klein pensioen is het een kwestie van een afweging maken. Hoeveel krijg je nu ineens uitgekeerd en hoeveel is dat netto? En hoeveel zou je pensioen netto per maand zijn als je het niet afkoopt. Op basis hiervan kun je een ’terugverdien-termijn’ bepalen. Hoeveel maanden moet jij een netto pensioen krijgen om net zoveel te hebben ontvangen als bij de afkoop van je kleine pensioen. En dan beslis jij wat voor jou het meest gunstig is.

De rest van je leven minder pensioen

Wanneer je besluit je pensioen af te kopen, krijg je dus de rest van je leven minder pensioen uitgekeerd. Wanneer het één pensioen is dat je afkoopt en het is een klein bedrag, dan zal het effect niet heel merkbaar zijn. Maar wanneer je meerdere pensioenen afkoopt en het bedrag is groot, kan het effect goed merkbaar zijn.

Lees ook:
Alles wat je moet weten over afkoop kleine lijfrente

Let op je belasting en heffingskortingen

Hoe hoger je inkomen, hoe meer belasting je betaalt. Je kunt door de afkoop in een hogere belastingschijf terecht komen, waardoor je dus relatief meer belasting betaalt. Daarnaast heb je recht op heffingskortingen. Bij de meeste heffingskortingen geldt, hoe hoger je inkomen, hoe lager je korting. Het kan dus ook een nadelig effect hebben op je heffingskortingen.

Lees ook
Heffingskortingen en AOW, alles wat je moet weten

Houd er rekening mee dat je door het effect op je totale inkomen je bij de aangifte inkomstenbelasting het jaar na de afkoop misschien belasting moet terugbetalen.

Let op je toeslagen bij afkoop klein pensioen

Wanneer je recht hebt op toeslagen, dan veranderen die ook wanneer je een klein pensioen afkoopt. Dit geldt voor de meeste toeslagen. Hoe hoger je inkomen, hoe lager de toeslag is waar je recht op hebt. Houd er dus rekening mee dat je in het jaar van afkoop recht hebt op een lagere of misschien zelf geen toeslag. Je moet dit zelf in de gaten houden en je moet op tijd doorgeven dat je een hoger inkomen hebt. Anders krijg je te veel toeslag en moet je dat het jaar daarna weer terugbetalen.

Let ook op in het jaar ná de afkoop. Je hebt dan mogelijk weer recht op je normale toeslag. Dus zorg dat je dan niet te weinig toeslag krijgt.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een uitzondering. Afkoop klein pensioen telt niet mee als inkomen voor de huurtoeslag. Maar, dat gebeurt niet automatisch. Daar moet je zelf om verzoeken. Dat verzoek kun je doen door middel van dit formulier.

Afkoop klein pensioen is niet altijd gunstig

Let op of afkoop van een klein pensioen voor jou gunstig is. In dit blog lees je meer over de vraag wanneer afkoop wel en niet gunstig is.

Foto: Fauxels via Pexels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

  1. Hallo,

    Een vraag die ik heb en waarop ik (tot dusver) het antwoord niet heb kunnen vinden is de volgende:

    Is het mogelijk om bij de afkoop van een klein pensioen na de AOW-leeftijd loonheffingskorting toe te laten passen?

    Alvast bedankt!

    1. Dat is niet mogelijk. Loonheffingskorting wordt toegepast op je periodieke uitkeringen. Op eenmalige uitkeringen worden de tabellen bijzonder tarief toegepast en die zijn zonder de loonheffingskorting. Je krijgt dus mogelijk nu iets te weinig, maar bij de aangifte inkomstenbelasting wordt dat weer rechtgetrokken.