Afkoop van klein pensioen kan ongunstig zijn

Afkoop van een klein pensioen is toegestaan. Een klein pensioen is een pensioen dat kleiner is dan € 594,84  per jaar (cijfer 2023). De pensioenuitvoerder heeft de mogelijkheid om dat kleine pensioen af te kopen. Maar is dat altijd gunstig? Er zijn situaties waarin afkoop klein pensioen ongunstig kan zijn.

Als de pensioenuitvoerder het pensioen afkoopt, dan wordt de levenslange pensioenuitkering vervangen door een bedrag ineens.

Voorbeeld afkoop klein pensioen

Een 67 jarige vrouw gaat met pensioen. Zij heeft een klein pensioen opgebouwd van € 350,- per jaar bij ABP. Op grond van het reglement 2023 is de afkoopfactor voor een 67 jarige persoon 17,119. Dan krijgt zij dus een bedrag ineens uitgekeerd van € 350 * 17,119 = € 5.991,65.

Daarnaast heeft zij een partnerpensioen opgebouwd dat uitkeert na haar overlijden. Dit partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen en bedraagt dus € 245,- per jaar. Dit wordt ook afgekocht. De afkoopfactor voor partnerpensioen bedraagt 3,176. Zij krijgt dus uitgekeerd € 245,- * 3,176 = € 778,12.

In totaal krijgt zij uitgekeerd € 6.769,77.

De uitkering ineens is dus gelijk aan ruim 19 jaarlijkse uitkeringen. Als deze mevrouw niet ouder wordt dan 86 jaar, dan heeft ze een goede deal gesloten. Als ze ouder wordt dan 86, dan heeft het pensioenfonds een voordeel.

Afkoop lijkt soms aantrekkelijk. Je krijgt een groot bedrag ineens uitgekeerd. Maar let op!

 • Over het afkoopbedrag moet je belasting betalen. Doordat het een groot bedrag ineens is, kan dat een hoger tarief zijn dan dat je normaal betaalt.
 • Na afkoop krijg je de jaarlijkse pensioenuitkering niet meer.
 • Stel dat je meerdere kleine pensioenen hebt opgebouwd, dan bestaat de mogelijkheid dat die allemaal worden afgekocht. En dat kan een aanzienlijk tekort in je jaarlijkse pensioen opleveren.
 • De factor die gebruikt wordt om uit te rekenen hoeveel je ineens krijgt, die verschilt per uitvoerder. En die factoren zijn niet altijd gunstig voor jou. In het voorbeeld wordt gerekend met een factor van ruim 17 + 3 voor partnerpensioen. Er zijn ook uitvoerders die een veel lagere factor hanteren. Dan is afkoop ongunstiger.

Er zijn verschillende punten waar je op moet letten bij afkoop. Hierover lees je meer in deze blog.

Moet je altijd akkoord gaan met afkoop?

De uitvoerder heeft het recht om jouw pensioen af te kopen. Maar jij moet sinds 1 januari 2019 altijd akkoord geven.

Om te voorkomen dat mensen met veel kleine pensioenen zitten die eventueel worden afgekocht is automatische waardeoverdracht ingevoerd. Kleine pensioenen worden als het kan zoveel mogelijk overgedragen. Lees hier meer over in deze blog.

Foto: cottonbro studio op Pexels 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 reacties

 1. Geachte meneer van Harten,
  In 2019 ontving ik als afkooppremie voor mijn pensioen eenmalig € 6678,-. Dit bedrag werd door de belastingdienst bij mijn inkomen geteld waardoor ik boven de norm voor zorgtoeslag en huurtoeslag val. Nu in 2020 krijg ik een aanslag omdat ik teveel aan huurtoeslag en zorgtoeslag zou hebben ontvangen. Volgens de informatie die ik op de website van de belastingdienst kan vinden geldt dit bedrag echter als “bijzonder inkomen” en daar zijn blijkbaar andere ( erg vage) regels voor. Kunt u mij hierover alstublieft enige duidelijkheid verschaffen? De hiervoor door u te nemen moeite wordt door mij op voorhand zeer op prijs gesteld.
  Hoogachtend
  Paul Peters.

  1. Beste Paul,
   Op de site van de belastingdienst wordt dit verder uitgelegd.
   https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslag/uw-inkomen-is-niet-te-hoog-voor-de-huurtoeslag/bijzonder-inkomen-huurtoeslag

   Afkoop klein pensioen heeft gevolgen voor je toeslag. Behalve de huurtoeslag. Bij de huurtoeslag telt afkoop klein pensioen niet mee. Je kunt via de site een verzoek indienen. Hier heb je 5 jaar de tijd voor.

 2. Beste Jan,

  Mijn vrouw heeft een pensioen opgebouwd waarmee ze bij haar pensionering een pensioen zou kunnen kopen. Het bedrag van ca. zevenduizend euro is echter te klein. Geen enkele pensioen uitvoerder accepteert dat. Dus dan kun je volgen mij het pensioen afkopen. Ze is per 1 april met vervroegd pensioen gegaan en verder opbouw stopt dus. Wanneer mag ze het pensioen afkopen? Ergens lees ik dat dat pas mag in de maand waarin ze 68 jaar wordt. Of mag dat al eerder? Nu bijvoorbeeld om het vervroegd pensioen te bekostigen of in de maand dat ze 67 wordt lijkt me logischer.

  1. Joop, in principe mag je het pensioen in laten gaan op ieder gewenst moment. In de wet staat dat je het kleine pensioen mag afkopen wanneer dat op de reguliere ingangsdatum kleiner is dan € 594,89 per jaar. In jullie geval is daar sprake van. Alleen de combinatie van een kapitaal waarmee je een pensioen moet aankopen en vervroegen maakt dat het niet 100% zeker is dat op de reguliere ingangsdatum het pensioen ook te klein is. Om die reden kan een uitvoerder besluiten daar nu nog niet aan mee te werken. Ik zou het in ieder geval gewoon aanvragen op het moment dat jij dat wenst. Het is wettelijk toegestaan, maar afhankelijk van de bereidheid van de uitvoerder.