Afkoop van klein pensioen is niet altijd gunstig

Afkoop van een klein pensioen is toegestaan. Een klein pensioen is een pensioen dat kleiner is dan € 484,09  per jaar (cijfer 2019). De pensioenuitvoerder heeft de mogelijkheid om dat kleine pensioen af te kopen. Maar is dat altijd gunstig?

Als de pensioenuitvoerder het pensioen afkoopt, dan wordt de levenslange pensioenuitkering vervangen door een bedrag ineens.

Voorbeeld afkoop klein pensioen

Een 67 jarige vrouw gaat met pensioen. Zij heeft een klein pensioen opgebouwd van € 350,- per jaar bij pensioenfonds Bouwnijverheid. Op grond van het reglement 2017 (kijk op pagina 62) is de afkoopfactor voor een 67 jarige persoon 16,2795. Dan krijgt zij dus een bedrag ineens uitgekeerd van € 350 * 16,2795 = € 5.697,83.

De uitkering ineens is dus gelijk aan ruim 16 jaarlijkse uitkeringen. Als deze mevrouw niet ouder wordt dan 84 jaar, dan heeft ze een goede deal gesloten. Als ze ouder wordt dan 84, dan heeft het pensioenfonds een voordeel.

Afkoop lijkt soms aantrekkelijk. Je krijgt een groot bedrag ineens uitgekeerd. Maar let op!

  • Over het afkoopbedrag moet je belasting betalen. Doordat het een groot bedrag ineens is, kan dat een hoger tarief zijn dan dat je normaal betaalt.
  • Na afkoop krijg je de jaarlijkse pensioenuitkering niet meer.
  • Stel dat je meerdere kleine pensioenen hebt opgebouwd, dan bestaat de mogelijkheid dat die allemaal worden afgekocht. En dat kan een aanzienlijk tekort in je jaarlijkse pensioen opleveren.
  • De factor die gebruikt wordt om uit te rekenen hoeveel je ineens krijgt, die verschilt per uitvoerder. En die factoren zijn niet altijd gunstig voor jou. In het voorbeeld wordt gerekend met een factor van ruim 16. Er zijn ook uitvoerders die een veel lagere factor hanteren. Dan is afkoop veel ongunstiger.

Moet je altijd akkoord gaan met afkoop?

De uitvoerder heeft het recht om jouw pensioen af te kopen. Maar jij moet sinds 1 januari 2019 altijd akkoord geven.

Om te voorkomen dat mensen met veel kleine pensioenen zitten die eventueel worden afgekocht is automatische waardeoverdracht ingevoerd. Kleine pensioenen worden als het kan zoveel mogelijk overgedragen.

Lees hier meer over in dit artikel.

Dit artikel is een update van een eerder geplaatst artikel

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *