Afkoop klein pensioen of automatische waardeoverdracht?

Een klein pensioen wordt zoveel mogelijk automatisch overgedragen en samengevoegd met je andere pensioen. Maar als je kleine pensioen er op de pensioendatum nog staat, dan kan het gewoon worden afgekocht. Dus afkoop klein pensioen kan nog steeds. In deze blog leg ik uit wat de opties zijn, afkoop klein pensioen of automatische waardeoverdracht.

Afkoop klein pensioen of automatische waardeoverdracht

Kleine pensioenen worden voortaan zoveel mogelijk automatisch overgedragen naar je nieuwe pensioenregeling. Een klein pensioen is een pensioen dat minder is dan € 592,51 per jaar (cijfer 2024). Veel kleine pensioenen samen kunnen ook een goed pensioen vormen, en om die reden is per 1 januari 2019 de wet gewijzigd. Tot dan toe werden kleine pensioen afgekocht bij beëindiging van het dienstverband. Dat gebeurt vanaf 2019 dus niet meer, maar er vindt automatische waardeoverdracht plaats. Uiteraard wordt je wel geïnformeerd door de pensioenuitvoerder als dit voor jou gebeurt.

De pensioenuitvoerders kiezen zelf of zij meedoen aan deze automatische waardeoverdracht. Doen zij niet mee, dan blijft jouw pensioen gewoon staan. Kleine pensioenen echter mogen niet meer worden afgekocht bij einde dienstverband wanneer je dienstverband is beëindigd vanaf 1 januari 2018.

Afkoop bij uitdiensttreding

Ben je uit dienst gegaan vóór 1 januari 2018 en heb je een klein pensioen? Dan mag je dat pensioen op ieder moment afkopen. Let op, het is geen wettelijk recht. Als de uitvoerder niet wil meewerken aan afkoop, dan blijft het pensioen gewoon staan. De uitvoerder mag ook het initiatief nemen om dat pensioen ook afkopen. Maar daar moet jij wel toestemming voor geven.

Als je na 1 januari 2018 uit dienst gaat en je hebt een klein pensioen, dan moet er eerst geprobeerd worden om een waardeoverdracht te doen. Als dat na minimaal 5 pogingen niet gelukt is en er is een periode van 5 jaar verstreken, dan mag het kleine pensioen alsnog worden afgekocht.

Afkoop op de pensioendatum

Als je op de pensioendatum (nog steeds) een klein pensioen hebt, dan mag dat door de uitvoerder worden afgekocht. Hiervoor heeft de uitvoerder jouw toestemming nodig. Uiteraard mag jij er ook zelf om vragen. Maar ook hier geldt dat de uitvoerder kan kiezen om wel of niet mee te werken.

lees ook het artikel: Afkoop van klein pensioen is niet altijd gunstig om te kijken of afkoop voor jou interessant kan zijn.

Hele kleine pensioenen

Hele kleine pensioenen komen voortaan automatisch te vervallen. Een heel klein pensioen is een pensioen dat minder is dan € 2,- per jaar. Dit is in de wet opgenomen omdat de kosten voor een heel klein pensioen vaak hoger zijn dan het pensioen zelf. Het geld dat vrijvalt is voor de pensioenuitvoerders. Bij een pensioenfonds wordt het geld toegevoegd aan het vermogen van het fonds. Bij een verzekeringsmaatschappij is het winst voor de aandeelhouder. Ik heb echter gezien dat de meeste verzekeringsmaatschappijen het geld niet in eigen zak steken, maar doneren aan een goed doel.

Foto: Andrea Piacquadio op Pexels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

  1. “Als je na 1 januari 2018 uit dienst gaat en je hebt een klein pensioen, dan moet er eerst geprobeerd worden om een waardeoverdracht te doen. Als dat na minimaal 5 pogingen niet gelukt is en er is een periode van 5 jaar verstreken, dan mag het kleine pensioen alsnog worden afgekocht.”

    Beste Jan, geldt dit in de nieuwe pensioenregeling nog steeds?