RVU ineens uitbetalen ongunstig

De maximale RVU-uitkering bedraagt € 1.847,- bruto per maand gedurende 36 maanden. Deze uitkering kan maandelijks worden uitbetaald. Je houdt dan ongeveer € 1.286,- netto per maand over. Het totale bedrag van € 66.492,- kan ook ineens worden uitbetaald. Je betaalt dan belasting over die totale uitkering ineens. Maar de RVU ineens uitbetalen is ongunstig.

Maandelijks uitbetalen

Wanneer je de RVU-uitkering maandelijks laat uitbetalen hou je daar netto ongeveer € 1.286,- aan over, uitgaande van het toepassen van de loonheffingskorting. Pas je geen heffingskorting toe, dan is de netto uitkering ongeveer € 1.055,- per maand.

In eerdere artikelen en reacties op vragen heb ik altijd ongeveer € 1.250,- netto aangehouden. De € 1.286,- is iets nauwkeuriger berekend.

RVU uitbetalen ineens

Wanneer je de RVU laat uitbetalen ineens, dan komt die uitkering bovenop je salaris dat je tot dat moment al hebt verdiend. Wanneer je op 1 januari een RVU krijgt, dan heb je nog geen salaris ontvangen en betaal je dus alleen belasting over de RVU. Dan is er bijna geen fiscaal nadeel. Wanneer je per 1 december de RVU krijgt, dan heb je al 11 maanden salaris ontvangen en komt de RVU daar bovenop. Dan zal je dus over een groot deel van de RVU het hoogste belastingtarief van 49,5% betalen.

Voorbeeldberekening

Ik neem als voorbeeld een werknemer met een salaris van € 3.500,- bruto per maand. Per 1 december krijgt deze werknemer de maximale RVU-uitkering van € 66.492,-. De werknemer in dit voorbeeld houdt hier € 37.116,- netto aan over. Hij betaalt gemiddeld 44% belasting over de RVU-uitkering.

Maandelijks geld opnemen

De werknemer stort het bedrag van € 37.116,- op zijn spaarrekening en neemt dan iedere maand € 1.286,- op. Dat wil hij doen gedurende de 36 maanden tot zijn AOW-datum. Maar na 29 maanden is het geld op. Hij komt in totaal € 9.180,- tekort.

Middeling

Omdat deze werknemer in het jaar van de RVU-uitkering een heel hoog inkomen heeft en in de jaren daarna een laag inkomen, kan hij gebruik maken van inkomensmiddeling. Een deel van de extra belasting die is betaald, kan dan worden teruggevraagd. Dat kan pas nadat de 3 jaar voorbij zijn. Dus dat is in het 4e jaar. In mijn voorbeeld kan de werknemer nog ongeveer € 4.500,- terug krijgen. Alleen omdat het pas na afloop van jaar 3 terug kan worden gevraagd, moet je dat wel eerst zelf overbruggen. En daarnaast kom je dan nog eens eenzelfde bedrag tekort, want het totale tekort was € 9.180,-.

RVU ineens uitbetalen vaak erg ongunstig

Het uitbetalen van de RVU ineens is vaak erg ongunstig. In vergelijking met een maandelijkse uitkering komen de meeste werknemers gewoon geld tekort. De Stichting van de Arbeid beveelt werkgevers dan ook aan om de uitkering periodiek te doen en niet ineens.

Heb je recht op een periodieke uitbetaling?

De werkgever is niet verplicht om de RVU-uitkering periodiek uit te betalen. Alleen wanneer in de cao is opgenomen dat er periodiek betaald moet worden, dan is de werkgever dit verplicht. In alle andere situaties is de werkgever dat niet verplicht. Maar waarom zou de werkgever jou niet periodiek willen uitbetalen? Als jij daar veel beter mee uit bent, dan zie ik geen reden voor de werkgever om daar niet aan mee te doen. Uitbetalen ineens is makkelijker voor de werkgever. Maar hoeveel mag zijn gemak kosten?

Foto: Cleyder Duque op Pexels

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *