Hoeveel tijd heb je om te shoppen met je pensioenkapitaal?

Op de pensioendatum mag je shoppen met je pensioenkapitaal. Maar hoeveel tijd heb je om te shoppen met je pensioenkapitaal? En wat gebeurt er als je niet op tijd een uitkering aankoopt? Dit geldt overigens niet alleen voor je pensioen. Ook voor lijfrentes gelden er regels. Maar let op, bij lijfrente wijken de regels af van de pensioenregels.

Shoppen met je pensioenkapitaal

Wanneer je een pensioenkapitaal opbouwt, dan moet je op de pensioendatum met dat kapitaal een uitkering aankopen. Dat hoeft niet bij de pensioenuitvoerder waar je het pensioen hebt opgebouwd. Je mag gaan shoppen met dat kapitaal. Je kunt bij verschillende uitvoerder een offerte opvragen, die kun je vergelijken en vervolgens maak je een keuze.

Lees ook
Pensioen aankopen, heeft shoppen zin

Hoeveel tijd heb je om te shoppen met je pensioenkapitaal?

De Belastingdienst heeft hier duidelijke regels voor opgesteld. Daarbij maken zij onderscheid tussen zelf je eigen pensioen aankopen (bij leven) en het aankopen van een nabestaandenpensioen (bij overlijden).

Wanneer jijzelf de pensioendatum bereikt dan heb je maximaal 6 maanden de tijd om je pensioen aan te kopen.

Wanneer er een kapitaal tot uitkering komt bij overlijden aan de nabestaanden, dan hebben de nabestaanden 12 maanden de tijd om een uitkering aan te kopen.

Wat als je niet op tijd je pensioen aankoopt?

Op de site van de Belastingdienst is het volgende opgenomen: In de situatie waarin het niet mogelijk is om de uitkeringen te laten ingaan binnen de gestelde termijnen, zal de gerechtigde tot het pensioen aannemelijk moeten maken dat in zijn geval de redelijke termijn nog niet is verstreken.

Er is dus nog een escape. Maar dan moeten er wel voldoende en goede redenen zijn aan te voeren. Is niet aannemelijk te maken dat de redelijke termijn nog niet is verstreken, kan de belastingdienst een sanctie opleggen. Zij zullen dan de totale waarde van het pensioen ineens belasten (49,5%) en revisierente in rekening brengen (20%). In totaal dus 69,5%.

Hoeveel tijd heb je om te shoppen met je lijfrentekapitaal?

Voor een lijfrentekapitaal gelden andere regels. Waarom die regels afwijken snap ik niet goed.

Wanneer je lijfrentekapitaal tot uitkering komt, heb je tot en met 31 december van het jaar nadat je lijfrentekapitaal beschikbaar komt, de tijd om een uitkering aan te kopen. Stel de einddatum van jouw lijfrentekapitaal is 1 juli 2021, dan heb je dus tot en met 31 december 2022 de tijd om een uitkering aan te kopen.

Deze termijn geldt voor een uitkering bij leven. Wanneer een lijfrentekapitaal bij overlijden tot uitkering komt, dan hebben de nabestaanden een jaar extra de tijd. Stel het kapitaal bij overlijden keert uit per 1 juli 2021, dan hebben de nabestaanden tot en met 31 december 2023 de tijd om een uitkering aan te kopen.

Begin op tijd

Er is veel tijd om een uitkering aan te kopen. En in de praktijk blijkt dat je vaak zoveel tijd niet nodig hebt. Wij regelen dit meestal binnen 1 tot 2 maanden. Dus de kans dat je de termijn overschrijdt is niet zo groot. Maar toch is het belangrijk om op tijd te beginnen. Want als je de uitkering te laat aankoopt, krijg je ook later je geld. En dat kan betekenen dat je een tijdje geen of minder inkomsten hebt.

Foto: Ekaterina Bolovtsova op Pexels

print

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *