Hoeveel tijd heb je nu om te shoppen met je pensioenkapitaal?

Op de pensioendatum mag je shoppen met je pensioenkapitaal. Maar hoeveel tijd heb je om te shoppen met je pensioenkapitaal? En wat gebeurt er als je niet op tijd een uitkering aankoopt? Dit geldt overigens niet alleen voor je pensioen. Ook voor lijfrentes gelden er regels.

Met ingang van de nieuwe pensioenwetgeving per 1 juli 2023 zijn de termijnen veranderd. In deze blog vind je een overzicht van de verschillende termijnen voor aankoop van het ouderdomspensioen, het partnerpensioen, lijfrente en een gouden handdruk stamrecht.

Shoppen met je pensioenkapitaal

Wanneer je een pensioenkapitaal opbouwt, dan moet je op de pensioendatum met dat kapitaal een uitkering aankopen. Dat hoeft niet bij de pensioenuitvoerder waar je het pensioen hebt opgebouwd. Je mag gaan shoppen met dat kapitaal. Je kunt bij verschillende uitvoerder een offerte opvragen, die kun je vergelijken en vervolgens maak je een keuze.

Lees ook
Pensioen aankopen, heeft shoppen zin

Hoeveel tijd heb je om te shoppen met je pensioenkapitaal?

In de wet zijn hier duidelijke regels voor opgesteld. Daarbij is er onderscheid gemaakt tussen zelf je eigen pensioen aankopen (bij leven) en het aankopen van een nabestaandenpensioen (bij overlijden).

Wanneer jijzelf de pensioendatum bereikt dan heb je tot en met 31 december van het jaar volgend op je pensioendatum de tijd om je pensioen aan te kopen.

Wanneer er een kapitaal tot uitkering komt bij overlijden aan de nabestaanden, dan hebben de nabestaanden tot en met 31 december twee jaar na de datum van overlijden. Nabestaanden hebben dus een jaar extra de tijd.

Stel je pensioendatum is 14 oktober 2023. Dan moet je pensioen aangekocht zijn uiterlijk 31 december 2024.
Wanneer iemand op op deze datum zou komen te overlijden, dan hebben de nabestaanden tot en met 31 december 2025 de tijd om het nabestaandenpensioen aan te kopen.

Wat als je niet op tijd je pensioen aankoopt?

In de situatie waarin het niet mogelijk is om de uitkeringen te laten ingaan binnen de gestelde termijnen, zal de gerechtigde aannemelijk moeten maken dat in zijn of haar geval de redelijke termijn nog niet is verstreken.

Er is dus nog een escape. Maar dan moeten er wel voldoende en goede redenen zijn aan te voeren. Is niet aannemelijk te maken dat de redelijke termijn nog niet is verstreken, kan de belastingdienst een sanctie opleggen. Zij zullen dan de totale waarde van het pensioen ineens belasten (49,5%) en revisierente in rekening brengen (20%). In totaal dus 69,5%.

Shoppen met je lijfrentekapitaal of gouden handdruk stamrecht?

Voor een lijfrentekapitaal en een gouden handdruk stamrecht gelden dezelfde regels. In het verleden gold voor elk soort uitkering een andere regel. Maar per 1 juli 2023 zijn alle termijnen gelijkgesteld.

Je mag je pensioen ook uitstellen

De termijn die in de wet is opgenomen is de termijn waarbinnen je een beslissing moet nemen. Het is ook mogelijk om je pensioen, lijfrente of gouden handdruk stamrecht uit te stellen. Je kunt binnen de gestelde termijn er dus ook voor kiezen om niet nu een uitkering aan te kopen, maar je uitkering nog uit te stellen. Let op, voor uitstel gelden regels en voorwaarden die per pensioen, lijfrente, of gouden handdruk verschillen.

Begin op tijd

Er is veel tijd om een uitkering aan te kopen. En in de praktijk blijkt dat je vaak zoveel tijd niet nodig hebt. Wij regelen dit meestal binnen 1 tot 2 maanden. Dus de kans dat je de termijn overschrijdt is niet zo groot. Maar toch is het belangrijk om op tijd te beginnen. Want als je de uitkering te laat aankoopt, krijg je ook later je geld. En dat kan betekenen dat je een tijdje geen of minder inkomsten hebt.

Foto: Ekaterina Bolovtsova – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 reacties

  1. Is het niet belangrijk dat je pensioen direct aansluit op je baan? Zodra ik ontslag neem of krijg vervalt mijn nu wel verzekerde nabestaaanden pensioen. En dat komt pas weer terug als ik een pensioen koop (en dan ook nabestaandenpensioen mee verzeker.

  2. Een beetje gerelateerd: Als je een werkgever hebt die niet toestaat dat je na je AOW datum doorwerkt heb je dan geen probleem omdat pensioenen die je aankoopt voor zover ik weet per eerste van de maand ingaan?

    Je heb dan gemiddeld twee weken geen nabestaanden dekking.

    1. Hoi Wim,

      Wanneer je het pensioen hebt aangekocht (en daarvoor de benodigde documentatie hebt ingevuld en naar de uitvoerders hebt verstuurd) en je komt voor de eerste uitkering te overlijden, dan is het zo dat de uitvoerder waar je het pensioen hebt aangekocht het partnerpensioen conform de door jou gemaakte keuze uitkeert.