Wat mag wel en niet met een gouden handdruk stamrecht?

Er zijn veel mogelijkheden als het gaat om het hoe en wanneer laten uitkeren van je gouden handdruk stamrecht. In het verleden was het mogelijk om een ontslagvergoeding om te zetten in een stamrecht, vaak gouden handdruk stamrecht of loonstamrecht genoemd. Je betaalde dan geen belasting over de ontslagvergoeding die je mee kreeg. Maar als je deze tot uitkering laat komen, dan betaal je wel belasting over de uitkering. Wat mag je wel en niet doen met je gouden handdruk stamrecht? In deze blog een totaaloverzicht van alle mogelijkheden, opties en regels.

Gouden handdruk stamrecht is zeer flexibel

Een gouden handdruk stamrecht is zeer flexibel. Er mag heel veel. Maar let op, er gelden wel regels. Dus pas die goed toe en voorkom een sanctie. Wanneer je jouw stamrecht verkeerd laat uitkeren, krijg je een sanctie. De sanctie is dat hele waarde ineens belast wordt.

AOW-leeftijd is uiterste ingangsdatum

Je moet gouden handdruk in laten gaan uiterlijk in het jaar jaar waarin je AOW-leeftijd wordt bereikt of direct bij eerder overlijden.

Stel je bent geboren op 4 januari 1960. Dan ben je nu 63 jaar. Jouw AOW-leeftijd is 67 jaar. Jij krijgt dan AOW op 4 januari 2027. De uiterste ingangsdatum is dan 31 december 2027.

Uitkeren in een verzekering

Je mag je stamrecht laten uitkeren als een verzekerde uitkering. Deze uitkering mag tijdelijk of levenslang uitkeren aan jou. Wanneer jij komt te overlijden mag er een uitkering doorlopen voor jouw partner of voor je kinderen die nog geen 30 jaar zijn. De uitkering mag aan niemand anders toekomen dan jouzelf, je partner of je kinderen tot 30 jaar. Restbegunstiging, zoals dat wordt genoemd, is dus niet mogelijk.

Uitkeren uit banksparen

Je mag je stamrecht ook laten uitkeren op basis van banksparen. Je kan daar een bankrekening of een beleggingsrekening voor gebruiken. Je spreekt dan van tevoren een bepaalde uitkeringsduur bij af. De uitkering komt toe aan jezelf. Wanneer jij komt te overlijden zullen de resterende termijnen worden uitbetaald aan je erfgenamen.

Uitkeren uit je eigen gouden handdruk stamrecht bv

Wanneer je een stamrecht in je eigen stamrecht bv hebt ondergebracht kun je er voor kiezen om deze te laten uitkeren door een verzekeraar, banksparen, maar ook vanuit je eigen stamrecht bv. De voorwaarden waar je aan moet voldoen zijn gelijk aan die van een verzekering. Restbegunstiging is hier ook niet mogelijk. Alleen wanneer je komt te overlijden dan valt de resterende stamrechtverplichting vrij. Wanneer je erfgenamen dan de stamrecht bv verkrijgen beschikken zij wel vanaf dat moment over een vrij vermogen.

Pas op met je stamrecht vermogen

Wanneer je een stamrecht bv hebt, dan is er een stamrechtverplichting (credit). Maar debet heb je de beschikking over je stamrecht vermogen. Er zijn geen eisen aan hoe je dit vermogen moet beleggen of investeren. Maar pas op met creatieve constructies. Wanneer jij bijvoorbeeld het geld ‘onzakelijk’ aan jezelf uitleent, dan kan de Belastingdienst stellen dat jij het stamrecht hebt afgekocht en betaal je op dat moment belasting over je stamrecht.

Duur van de tijdelijke uitkering

Een tijdelijke uitkering kent een minimale duur. Deze is afhankelijk van je leeftijd. De uitkering moet wanneer je ouder bent dan 60 jaar minimaal 1 jaar duren. Wanneer je tussen de 55 en 60 bent minimaal 2 jaar en tussen de 50 en 55 jaar minimaal 3 jaar. Daarbij wordt uitgegaan van maandelijkse uitkeringen.

Uitkering aanpassen

Je mag een lopende uitkering van je stamrecht aanpassen. Dus je kan de uitkeringsduur verkorten of verlengen. Je mag ook de uitkering stopzetten. Ook kun je tussentijds het uitkeringsbedrag aanpassen. Wanneer je de uitkeringshoogte aanpast, dan pas je ook automatisch de duur aan. Maar let op, je moet hierbij de basisregels (AOW-leeftijd en minimale uitkeringsduur) steeds in de gaten houden. Zolang je aan die voorwaarden blijft voldoen is er niets aan de hand.

Je gouden handdruk stamrecht afkopen

Je mag op ieder moment je gouden handdruk stamrecht geheel of gedeeltelijk afkopen. Je betaalt dan belasting over het gedeelte dat je afkoopt.

Wanneer je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, mag je dus ‘naar behoefte’ steeds een deel van je stamrecht afkopen. Wanneer je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan moet je stamrecht ingaan. Ook je ingegane stamrecht mag je gedeeltelijk afkopen. Die afkoop kan ‘horizontaal’ of ‘verticaal’. Bij een verticale’ afkoop koop je de resterende uitkeringen (vanaf een bepaalde datum) af. Bij een ‘horizontale’ afkoop, koop je bijvoorbeeld 50% af en vanaf dat moment zijn alle resterende uitkeringen de helft van wat ze eerst waren.

Kies een flexibel product

Er is veel mogelijk met je gouden handdruk stamrecht. Wanneer je een product kiest om bijvoorbeeld je uitkering te laten plaatsvinden, let dan goed op de (on)mogelijkheden van dat product. Niet ieder product kan alle flexibiliteit aan.

Wil jij jouw gouden handdruk stamrecht zo efficiënt mogelijk inzetten en kun jij wat hulp gebruiken? Kijk dan eens op onze adviespagina bij de verschillende adviesmogelijkheden.

Foto: Edmond Dantes – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *