RVU, 5 redenen waarom een werkgever mee wil werken

Het is sinds 1 januari 2021 mogelijk om werknemers 3 jaar eerder met pensioen te laten gaan. Een werkgever mag zonder boete een vergoeding geven van maximaal € 1.767,- bruto per maand gedurende maximaal 3 jaar. Deze regeling noemen we een RVU (Regeling Vervroegde Uittreding). Maar waarom zou een werkgever daar aan meewerken? Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. In dit artikel een paar redenen waarom het ook gunstig is voor een werkgever.

[UPDATE] Het bedrag is inmiddels verhoogd naar € 1.847,-.

Lees ook
RVU bedrag naar € 1.847,-

RVU is geen automatisch recht

De mogelijkheid om een werknemer maximaal 3 jaar eerder met pensioen te laten gaan en deze regeling aan te bieden is toegestaan. Daarvoor is de wet onlangs aangepast. Nu is het aan de cao-partijen om dit ook op te nemen in de cao. Staat het niet in je cao, dan heb je er geen recht op. Maar, je kunt er natuurlijk altijd om vragen. Wie weet wil jouw werkgever in jouw geval wel meewerken.

Hieronder 5 redenen waarom een werkgever mee zou willen werken

Besparing

Oudere werknemers kosten over het algemeen meer geld dan jongere werknemers. Ze hebben een hoger salaris, de pensioenregeling is duurder en ze hebben vaak meer vakantiedagen. Een oudere werknemer vervroegd met pensioen laten gaan en die vervangen door een jongere, levert dus vaak een financieel voordeel op voor de werkgever. De besparing kan (voor een deel) gebruikt worden om de RVU regeling te financieren.

Kans op uitval verkleinen

Oudere werknemers hebben een grotere kans om ziek of arbeidsongeschikt te worden. Wanneer het werk (te) zwaar wordt voor een werknemer dan neemt die kans alleen maar toe. Dat kan zowel fysiek als mentaal zijn. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft grote financiële gevolgen voor een werkgever. Het voorkomen hiervan is de werkgever dus wel wat geld waard.

Werknemer kan niet (meer) meekomen

Wanneer een werknemer niet meer mee kan komen, kan het een reden zijn om vervroegd afscheid te nemen. Denk aan een werknemer die de ontwikkelingen niet meer kan bijhouden, zich moeilijk kan aanpassen nieuwe situaties, of een werknemer die zich niet meer thuis voelt in een gewijzigde bedrijfscultuur.

Reorganisatie

Wanneer het minder goed gaat met het bedrijf, dan kan het zijn dat er ingegrepen moet worden. En misschien moet er afscheid genomen worden van werknemers. Afscheid nemen van werknemers is voor werkgevers een dure optie. Het aanbieden van een RVU aan een oudere werknemer is vaak goedkoper. En het is dan vaak beter om afscheid te nemen van een oudere werknemer die met pensioen gaat, dan van een jongere werknemer die vervolgens in de WW terecht komt.

RVU gunnen aan trouwe werknemers

Hierboven staan allemaal financiële redenen. Die spelen altijd een rol. Maar een werkgever is ook blij met zijn mensen. En zeker met mensen die vele jaren het beste van hun leven hebben gegeven aan het grootmaken van het bedrijf. Die mensen gun je iets. En als iemand dan eerder met pensioen wilt en jij kunt dat als werkgever mogelijk maken, waarom zou je dat dan niet doen?

Subsidie

Tenslotte, met de invoering van de nieuwe RVU regeling is de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) ingevoerd. Dat is een subsidieregeling voor sectoren die investeren in de duurzame inzetbaarheid. Deze subsidieregeling biedt ook subsidie voor werkgevers die een uitkering geven aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Deze subsidie geldt niet voor individuele RVU regelingen.

Foto: Katerina Holmes via Pexels

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

84 reacties

 1. Er wordt net gedaan of iedereen een vast dienstverband heeft, maar als je de laatste jaren voor je pensioen werkloos raakt door reorganisatie, en haast gedwongen wordt bij een uitzendbureau te gaan werken, val je tussen wal en schip. Uitzendbureau’s zijn er vooral voor zich zelf en gaan echt niet meewerken aan een vervroegd pensioen voor haar medewerkers.

 2. Graag zou ik willen weten wat ik dan netto per maand krijg. Het blijft, in mijn ogen, een dure afkoopsom voor de werknemer. Je mist wel 3 jaar een evt. loonsverhoging, eindejaarsuitkering en minder vakantiegeld. Als je ook geen pensioen opbouw meer hebt is dit ook nadelig. En als je inderdaad een AOW gerelateerde uitkering krijgt vind ik het erg karig. Dat je water bij de wijn moet doen begrijp ik heel goed, maar hoeveel water?????

  1. Richard, je krijgt ongeveer € 832,86 netto (met loonheffingskorting en € 663,53 zonder loonheffingskorting).

   Hoeveel het netto is, hangt af van jouw situatie en hoe het uitgekeerd wordt. Krijg je het ineens of maandelijks? Reken bij maandelijks uitkeren op ongeveer € 1.250,- netto

  2. Richard, ik heb per abuis een verkeerd bedrag in het antwoord gezet. Het antwoord heb ik nu aangepast naar het juiste bedrag. Sorry voor de verwarring.

   1. Er is een regeling voor 3 jaar opgenomen in de wet. Wil je eerder gebruik maken van een RVU regeling, bijvoorbeeld op 60, dan is de periode geen 3 jaar, maar 7 jaar. De eerste 4 jaar zullen dan bij de werkgever belast worden met de RVU-boete van 52%.

  3. Maar dan hoef je 3 jaar niet naar je werk. Dat weegt vast wel op tegen eventuele loonsverhoging? Je werkgever betaalt je toch voor niets.

 3. Hallo Jan,
  Hierboven noemt u een bedrag van EURO 832,86 netto, maar in andere artikelen wordt gesproken over een bedrag van EURO 1.218,19 netto ( gelijk aan een netto AOW uitkering ).
  Kunt u mij vertellen welk bedrag nu echt klopt.
  Alvast bedankt.

  1. Hoi Cor, dank voor je ‘scherpe’ reactie. Ik weet niet precies wat er mis is gegaan, maar bij de beantwoording van bovenstaande reactie is per abuis de netto AOW-uitkering voor een gehuwde persoon meegenomen. Dat is natuurlijk niet juist. Ik heb het antwoord inmiddels aangepast. En daarmee is denk ik ook jouw vraag beantwoord.

 4. Beste Jan.

  Mijn vrouw wil eind dit jaar vervroegd met pensioen. Nu moet je dit een half jaar van tevoren aangeven bij de pensioengever. Ze werkt in de zorg dus er is een grote kans dat ze recht krijgt op rvu. Vervalt dit recht als ze in juli opgeeft met pensioen te gaan als het nieuwe cao pas in september bekend is. Oftewel, moet ze voor alle zekerheid langer wachten (tot de nieuwe cao bekend is)hoewel ze pas in december wel stoppen, of geld het evengoed voor haar omdat ze pas in december stopt?

  Bvd, Onno Boermeester

  1. Onno, wanneer je besluit om met pensioen te gaan en dat al in werking zet, dan ga ik er vanuit dat je de RVU regeling niet meer krijgt. Het kan dus om die reden slim zijn om even te wachten met de pensionering.

 5. als je met 55 er uit gaat , ( reorganisatie) kom je dan ook in aanmerking voor de rvu regeling ?
  13 jaar die regeling is een duur grapje voor werkgever ,
  Wat zou mij dat opleveren ???
  Is een transitievergoeding dan beter af te spreken ? en deze rvu bedragen mee rekenen?

  1. Als je met 55 jaar er door een reorganisatie uit gaat, dan kom je niet in aanmerking voor de ‘nieuwe’ RVU regeling. Die is 3 jaar voor AOW datum. Gebruikelijk is dat er afspraken worden gemaakt in een sociaal plan. Maar dat valt verder een beetje buiten mijn expertise. Wil je hier meer over weten, dan raad ik je aan een arbeidsjurist te zoeken.

 6. Beste Jan,
  Netto/bruto is mij nog niet geheel duidelijk, bij maximaal RVU 1847,00 per maand gehuwd met nog een deeltijd werkende partner , wat hou je dan netto per maand over

  1. Kees, het netto bedrag is ongeveer € 1.250,- per maand. Of je een partner hebt en of deze wel of niet werkt is niet van invloed op de hoogte van de netto uitkering van je RVU.

 7. Beste Jan

  Ik wil stoppen volgend jaar Maart op 62 jarige leeftijd ( ik werk in de zorg al 39 jaar )
  Het is voor mij onduidelijk of ik dan in aanmerking kom voor de RVU regeling.

  Mvg

  1. Als je wilt stoppen op 62 jaar, dan kom je niet in aanmerking voor een RVU regeling. Sowieso is er in de zorg nog geen regeling afgesproken ten aanzien van de RVU. Maar wordt die wel afgesproken, dan gaat het om een regeling van maximaal 3 jaar eerder stoppen dan de AOW leeftijd.

 8. Hallo Jan, ik ben 64 en wil 2 kleine pensioentjes naar voren halen.
  Ik werk 12 uur per week en verdien €692 netto per maand, er word geen loonheffingskorting toe gepast op mijn werk omdat het bedrag te laag is, maar het vinkje staat wel aan.
  Is het verstandig omdat wel op een van mijn pensioentjes de hoogste toe te laten passen? En hoe gaat dat dan als als ik AOW krijg op mijn 66 en 10 maanden, kan ik dat dan weer toe laten passen op mijn AOW?

  1. Truus, op welke uitkering jij je loonheffingskorting toe laat passen verschilt per situatie en kan ook per moment verschillen. Het advies is om dit op het hoogste inkomen toe te laten passen. En als je hoogste inkomen verandert, dan kun je het toepassen van de loonheffingskorting ook laten aanpassen. Weet in ieder geval dat je bij de aangifte inkomstenbelasting het uiteindelijk allemaal weer recht trekt en je in totaal de heffingskortingen krijgt waar jij recht op hebt.

  2. Ik word 4 december 64. Ik zou graag gebruik willen maken van RVU. Ik werk inmiddels bijna 49 jaar en 45 jaar daarvan in ploegendienst. Het lichaam begint behoorlijk te slijten. Hoeveel pensioen zal ik overhouden als ik 3 jaar moet aanvullen met ongeveer 1000euro?

   1. Jack, dat is niet in algemene zin te zeggen. Doordat je een deel van je pensioen naar voren haalt, neemt je pensioen af. Maar hoeveel je overhoudt, hangt af van je totale financiële situatie. De overheid heeft daarom ook aangegeven dat werkgevers die een RVU aanbieden, ook moeten zorgen dat werknemers in staat zijn om een goede keuze te maken. En dat betekent dat ze dus concreet financieel advies moeten geven of aanbieden. Wanneer je dus overweegt een RVU te gebruiken, dan raad ik je aan om je werkgever te vragen om advies. En wanneer je een goede adviespartij zoekt, dan mag je uiteraard altijd even contact met me opnemen. https://bijnametpensioen.nl/hulp/pensioenadvies/

 9. Hallo Jan,
  Is het ook mogelijk om op mijn 62e gebruik te maken van het generatiepact en hiermee 2 dagen minder te gaan werken en dan alsnog op mijn 65e gebruik maken van het RVU ?
  Mvg

  1. Paul ik zie geen bezwaar. Alleen let goed op de bepalingen in de cao voor beide regelingen. het kan zijn dat daar een dergelijke constructie niet kan of niet goed uitpakt. Dus zoek eerst goed uit wat de exacte voorwaarden zijn.

   1. Paul Messing,
    Je moet er wel rekening mee houden dat als je via het generatiepact 1 of 2 dagen minder gaat werken, de RVU uitkering aangepast wordt naar je dan geldende arbeidsuren.Dus als jij voor 60, 70 100 gaat, dan krijg je dus ook volgens mij 40% minder RVU. Klopt dit Jan????

    1. Paul, dat verschilt per CAO. er zijn CAO’s die een koppeling maken met het aantal uren dat je werkt. Er zijn ook CAO’s die zeggen dat je wanneer je gebruik maakt van de generatieregeling je helemaal geen RVU mag. En er zijn CAO’s waarin het helemaal niet uitmaakt.

 10. In hoeverre kan ik een beroep doen op de nieuwe wet als mijn werkgever daar nog geen CAO afspraken over gemaakt heeft. Is het geen wettelijk recht?

 11. Beste Jan.
  Ik lees dat het bedrag van €1847,00 niet uitmaakt of je alleenstaand bent of gehuwd (dat is goed nieuws)
  Maar hoe zit het nu als je parttime werk en van de RVU regeling gebruik wilt maken?
  Met vriendelijke groet,

  1. € 1.847,- is het wettelijk maximum. Daar zijn verder geen voorwaarden aan gesteld. Ik kan me voorstellen dat in een cao daar wel afspraken over worden gemaakt. Maar dan zullen dat afspraken zijn waarbij de RVU uitkering maximaal (een percentage van) je werkelijke loon bedraagt.

 12. Ik werk bijna 48 jaar in de zorg en word in augustus 65 jaar. Eigenlijk wil ik z.s.m. stoppen maar wacht op die zgn. RVU-regeling en met name die 45-dienstjarenregeling (onderdeel Pensioenakkoord 2019) waar ik in principe voor in aanmerking kom. Van diverse experts heb ik vernomen dat ik zou moeten wachten totdat die RVU-regeling door de Tweede Kamer is goedgekeurd en dat is misschien pas begin 2022.
  Nu heb ik gelezen over tijdelijke versoepeling van de regels mbt de RVU-regeling. Geen van de experts echter meldt dat ik in dat kader toch eerder zou kunnen stoppen. Waarom niet? Is er ergens nog iets wat ik over hoofd zie? P.S. Heb een arbeidscontract van bijna 13,50 per week.

  1. Aaltje, de RVU regeling is al opgenomen in de wet. Dus je hoeft niet te wachten op de Tweede Kamer. Het wachten is nu op de cao. Wanneer het in je cao staat, dan kun je er een beroep op doen. Daarnaast kun je altijd je eigen pensioen vervroegen en zonder verdere regeling eerder stoppen.

 13. Jan, ik krijg een RVU uitkering aangeboden, ik ben nu 64 en 4 maanden. Krijg ik nog vakantiegeld als ik op de regeling inga e ik bedoel op de jaren die tussen nu en mijn AOW leeftijd liggen

 14. Beste Jan,

  Mijn werkgever bied mij 1500 euro aan ipv. van de 1847 euro.
  mijn vraag: wat houd ik ongeveer netto over inclusief AOW.
  Verder zeggen ze dat er een optie is om een eenmalige storting in de pensioenregeling te doen. (als dat mogelijk is i.v.m. ongebruikt fiscale ruimte. Wat houdt dat in?

  1. Fons, hoeveel je netto overhoudt inclusief AOW? Volgens mij krijg je een RVU uitkering in de periode vóór je AOW. Dus dat lijkt met niet dat je die samen krijgt. Hoeveel je in totaal netto krijgt, hangt af van je totale inkomen. Zie ook https://bijnametpensioen.nl/slim-of-niet-2x-een-rvu-voorbeeld/

   Het is daarnaast mogelijk om de RVU te laten storten in pensioen. Dat kan als je nog ruimte hebt om die storting te doen. Dat moet worden berekend. En die berekening is complex en dus best duur. Als uit die berekening blijkt dat je voldoende ruimte hebt, dan kun je de RVU uitkering laten storten in je pensioen. Maar omdat je uit dienst gaat, laat je waarschijnlijk het pensioen ingaan. Per saldo gebeurt dan via een ingewikkelde omweg hetzelfde als wanneer je werkgever gewoon je RVU aan jou uitbetaalt.

 15. Beste Jan,
  Ik werk in de gehandicaptenzorg. en ik ben 64jaar en 3 maanden.
  Ik zou graag gebruik maken van de RVU regeling. Ik heb inmiddels contact gehad met de werkgever hierover. Maar ik kreeg als antwoordt het staat nog niet in de cao. Dus wij werken hier niet aan mee.
  Is er nog een andere mogelijkheid om toch van de RVU regeling gebruik te maken

  1. Warna, als het niet in de cao staat, dan kan het alleen als jij en de werkgever samen een regeling overeen komen. Als de werkgever niet mee wil werken, dan houdt het helaas op en zijn er geen andere mogelijkheden.

 16. Ik heb gelezen dat de cao motorvoertuigen gaan meedoen met de RVU regeling, maar valt daar ook de cao voor carrosseriebedrijven onder. Weet iemand dat? Deze cao’s vallen beide onder Metaal&Techniek.

 17. Beste Jan, officieel is mijn pensioen gerechtigde leeftijd 67 jaar. Is het mogelijk om volgend jaar om m’n 62 ste gebruik te maken van die RVU regeling voor een periode van 3 jaar (zodat m’n werkgeven geen boete hoeft te betalen) Of moet de RVU regeling altijd aan je pensioen gerechtigde leeftijd aansluiten?

 18. Beste Jan,
  Jouw uitleg is op bijna alle punten helder en duidelijk. Er blijft bij mij slechts een vraag open:
  Je beschrijft bij de vijf redenen voor een RVU als laatste dat het de werknemer door de werkgever gegund wordt om eerder te stoppen met werken.
  Betekent dit dat er in dat geval geen onderliggende reden hoeft te zijn, zoals een zwaar beroep of iets anders indien werkgever en individuele werknemer een overeenkomst met wederzijds goedvinden vaststellen met betrekking tot RVU voor de werknemer?

 19. Beste Jan
  Ik werk in de vleeswaren industrie
  Heb er 8 jaar in gewerkt en ben toen 2 jaar ergens anders gaan werken
  Ben toen weer terug gekomen en werk er nu weer 3 jaar
  Het is wel opgenomen in de cao maar daar staat dat je de laatste 10 jaar in dienst moet zijn geweest
  Hoe zit dat precies, moet je ereen bepaalde tijd hebben gewerkt
  Gr. Jan

  1. Jan, wanneer je tijdelijk in een andere sector hebt gewerkt, moet je er rekening mee houden dat die jaren niet meetellen en je dus niet voldoet aan de jaren-eis.

 20. Beste Jan,
  Per 1-7-2021 ga ik op 64 jarige leeftijd 29 maanden voor mijn AOW leeftijd, met vervroegd pensioen. Van mijn werkgever krijg ik als tegemoetkoming 29000 euro bruto uitgekeerd. In mijn cao
  (onderwijs) is nog geen rvu regeling afgesproken.
  Hoe kan ik dit bedrag het gunstigst voor mij uit laten keren?
  Mvg. Anja

  1. Hoi Anja, dat hangt af van je totale financiële en persoonlijke situatie. Ik kan daar geen algemeen antwoord op geven. Wanneer je hier meer over wilt weten, kun je altijd even contact met ons opnemen voor persoonlijk advies. Dan kunnen wij aan de hand van jouw situatie een overzicht opstellen wat je bruto en netto ontvangt in de verschillende fases van je leven. En dat kunnen we afstemmen op jouw wensen en doelen. En vervolgens samen met jou kijken naar de beste manier om alles te laten uitkeren.

   https://bijnametpensioen.nl/hulp/pensioenadvies/

 21. wat gebeurt er als de regering plots de aow leeftijd verhoogd?
  zit er bij de rvu regeling ook vakantiegelduitkering?

  1. Olga, de AOW-leeftijd wordt niet plots verhoogd. Er is afgesproken dat de AOW-leeftijd in de toekomst verder omhoog kan als de levensverwachting toeneemt. Een verhoging van de AOW-leeftijd wordt 5 jaar van tevoren bekend gemaakt. Eind dit jaar weten we wat de definitieve AOW-leeftijd wordt in 2027.

   Bij de RVU-uitkering zit geen vakantiegelduitkering.

 22. Beste Jan,

  Mooie heldere antwoorden maar ik heb nog een vraag: ik ontvang officieel per 1 september 2022 mijn AOW maar mijn werkgever wil meewerken aan een RVU regeling per 1 januari 2022.
  De werkgever wil dit bedrag ineens uit betalen vóór 31 december 2021.
  Wat hou ik netto over aan een uitkering ineens per die datum en is het voor mij nadelig om dit te laten plaatsvinden in 2021 ipv 2022

  1. Paul, dankjewel.

   Het antwoord op jouw vraag hangt af van jouw inkomen. Wanneer je in 2021 werkt dan heb je inkomen en de RVU komt daar bovenop. De hoogte van je inkomen is dus bepalend hoeveel belasting je over je RVU, die bovenop je inkomen komt, betaalt.
   https://bijnametpensioen.nl/pensioen-en-belasting/
   hier zie je een overzicht van de schijven en de tarieven.

   Het is over het algemeen voor jou gunstiger om het in 2022 te laten uitbetalen, want dan valt, er vanuit gaande dat je geen overige inkomsten hebt, alles in de eerste belastingschijf.

   je kunt overigens ook gebruik maken van middeling. Daarmee krijg je (een deel van) het nadeel weer terug.
   https://bijnametpensioen.nl/middeling-en-pensioen/

 23. Hoi Jan

  Stel dat men met 64 van de RVU regeling gebruik wil maken. Draag je dan nog pensioen af van deze uitkering?

 24. hallo Jan, 63 jaar ben ik nu, werk in het notariaat (er is geen CAO). Verzoek ingediend om vlg jaar met pensioen te kunnen gaan cfm RVU regeling. Werkgever wil erover nadenken (wil zich eerst verdiepen in de materie). Maar ik verwacht er niet veel van. Stel dat ik nul op rekest krijg, heeft het dan zin het op een akkoordje te gooien door voor te stellen een jaar later te vertrekken zodat het voor de werkgever goedkoper wordt?

  1. Annelies, dat is zeker een optie. Zeker bij eerder met pensioen gaan wordt vaak op zoek gegaan naar een win-win situatie, waarbij beide partijen vaak een beetje inleveren om zo op een mooie regeling te uit te komen. Wanneer je werkgever extra informatie wil over de RVU-regeling, kan die altijd even contact met me opnemen.

 25. Beste Jan, ik ben geboren in 1957 dus mag met pensioen als ik 67 ben. Ik werk in de schoonmaak nadat mijn man ruim 8 jaar geleden overleed. Ik lees nergens dat je een bepaald aantal jaren in dienst moet zijn bij een werkgever. Mijn werkgever, CSU, heeft uiteraard wel een CAO. Hoe kom ik erachter of hij eventueel bereid is om hierin mee te gaan? Gewoon voorleggen? Alvast bedankt voor je antwoord!

  1. Marianne, voor zover ik weet is de RVU (nog) niet opgenomen in de schoonmaak cao. Dus zolang dat nog niet het geval is, is je enige optie om het gewoon te vragen aan je werkgever.

 26. Beste Jan, ik ben in augustus 1979 begonnen met de “oude” opleiding voor kraamverzorgster waarvoor ik intern naar een internaat moest.
  In december 1979 werkte ik mijn échte eerste kraamgezinnetje.
  Ik werk nu nog steeds in de zorg, al is het in de ouderen zorg.
  In welke maand en welk jaar mag ik met “vervroegd pensioen ?
  Is dat in 2024 ?

  1. Hoi Heleen, dat weet ik helaas niet. In jullie cao staat aan welke voorwaarden je moet voldoen en ik ken niet alle cao’s. Ook weet ik niet hoe oud je bent, wat ook van belang is voor de beantwoording.

 27. Beste Jan,
  Dank je voor de vele heldere antwoorden. Ik heb nog een aanvullende vraag over de RVU. Mijn bruto salaris is nu 1820 euro bruto per maand, daar hou ik netto aan over 1593 euro. Nu lees hierboven dat de rvu 1847 euro en je daar netto 1250 euro aan overhoud. Gaat er van de rvu zoveel meer belasting af?

  1. Anna, de belasting over je salaris en RVU is hetzelfde. Maar er gelden andere heffingskortingen en ook de heffing ZVW is anders. En die veroorzaken het verschil.

 28. hoi Jan;
  alle reacties gelezen nu heb ik ook een vraag te stellen over de RVU regeling ben 64 jaar en 8 maanden werkzaam in de zorg sinds februari 2021 in de ziekte wet vanwege long ziekte geen covid kan daar door niet meer werkzaamheid uit hoevenen in dit vak ben 20 a21 jaar in de zorg werkzaam kan ik via mijn werkgever die regeling ontvangen of aan vragen

  1. Er is voor zover ik weet nog geen cao afspraak. Je kunt wel individueel met je werkgever proberen een overeenkomst te sluiten op grond waarvan jij eerder zou kunnen stoppen met werken. Maar je bent dan wel afhankelijk van de bereidheid van de werkgever.

 29. Beste Jan, bedankt voor de heldere antwoorden. Heb nog twee vragen en hoop dat je ze kan beantwoorden.
  – Moet de RVU periode aansluiten aan de AOW? Of mag je ook van 63-66 jaar een RVU ontvangen en daarna zelf dat laatste jaar overbruggen tot de AOW leeftijd?
  – Als je gebruik maakt van de RVU, mag je daarnaast dan nog bijverdiensten hebben? Ik zit namelijk al jaren in een VOF (naast mn baan in het onderwijs) en benieuwd of dit invloed heeft.

 30. hallo Jan
  Ik werk bij DJI en wil van de RVU gebruik gaan maken.
  ik heb sinds 4 jaar een contract van 18 uur werken en 18 uur SBF regeling ambtenaren regeling.
  Is het zo dat ik naar rato 18 uur 1847 bruto ontvang of 923 bruto ontvang.
  Ik kan mijn pensioen naar voren halen wat is daar de hoogte van met de RVU regeling. of mag ik het uiterste pensioen aan vragen.
  Groetjes
  Johan

  1. Johan, dat hangt af van wat er in de cao staat. In bepaalde cao’s is het gekoppeld aan hoeveel je werkt en/of verdiend. In andere cao’s is het niet gekoppeld en krijg je gewoon het maximale bedrag.

 31. Beste Jan,
  Wil ik gebruik maken van de RVU, moet ik minimaal 45 jaar gewerkt hebben.
  Dat zijn in totaal 540 maanden.
  Nu heb binnenkort de afgelopen 45 jaar, twee keer een WW uitkering gehad.
  Een van 2 maanden en een van anderhalve maand
  Ik werk dus maar 536,5 maanden.
  Kan ik door langer te gaan werken deze uren aanvullen? Of ….

  Alvast bedankt

  1. Frans, de eis is dat je 540 maanden in de zorg hebt gewerkt, waarvan minimaal 5 jaar onder de CAO VVT en 20 jaar in een zwaar beroep. De zware beroepen zijn met name uitvoerende beroepen zoals directe zorg verlenen, huishoudelijke hulp, schoonmaak etc. Heb je nog geen 540 maanden, dan kun je door nog een paar maanden door te werken zorgen dat het wel 540 maanden wordt. Het hoeft niet ononderbroken te zijn.

 32. Beste Jan,
  Als je gebruikt maakt van de RVU regeling, ben je dan officieel uit dienst of loopt je dienstverband nog door tot je AOW leeftijd?

 33. Beste Jan,
  Ik ben voornemens om volgend jaar 01-10-2022 (ben ik 64) gebruik te maken van de RVU regeling. Mijn werkgever zegt dat ik dan recht heb op € 53193,60 bruto. Als ik mijn pensioen naar voren haal is dat € 1470,- netto per maand. Kan jij me zeggen wat ik netto overhoud van de RVU-regeling?

  1. Hoi Christ, dat is niet te zeggen voor mij. Hoeveel je netto overhoudt hangt af van verschillende factoren. Wordt het bedrag ineens uitbetaald of per maand? Als ineens, hoeveel heb je tot nu toe verdiend? Als het per maand wordt uitbetaald, hoeveel is het maandbedrag? En laat je loonheffingskorting toepassen of niet? Ik denk dat je het beste een berekening kunt laten maken door je werkgever die dit bedrag ook aan je gaat uitbetalen.

 34. Beste Jan,
  Ik ben voornemens om volgend jaar 01-10-2022 (ben ik 64) gebruik te maken van de RVU regeling. Mijn werkgever zegt dat ik dan recht heb op € 53193,60 bruto. Als ik mijn pensioen naar voren haal is dat € 1470,- netto per maand. Kan jij me zeggen wat ik netto overhoud van de RVU-regeling?

 35. Ik heb een werknemer die graag gebruik wil maken van deze regeling. Mijn vraag is wie voor welk deel van kosten verantwoordelijk is. Dus wat ga ik als werkgever bijdragen om iemand 2,5 jaar eerder dan oorspronkelijke pensioendatum van deze regeling gebruik te laten maken?

  1. Ton, als jij iemand 2,5 jaar van deze regeling gebruik laat maken, dan is dat € 1.847,- * 12 * 2,5 = € 55.410,-. Dat betaal jij als werkgever volledig zelf. Wanneer je in een sector werkzaam bent waar een subsidie voor geldt, zou je een deel van de kosten terug kunnen krijgen vanuit de subsidie. Is dat niet het geval, betaal je dat dus volledig zelf als werkgever.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *