Hoeveel pensioen heb jij nodig? check altijd eerst je uitgaven

Hoeveel pensioen heb je per maand nodig? De beantwoording van deze vraag begint met zicht te krijgen op je uitgaven. In dit artikel geef ik je een stappenplan om vast te stellen hoeveel pensioen je nodig hebt. Inclusief invullijstje.

1. Algemene uitgaven

Het eerste dat in beeld gebracht wordt zijn de algemene uitgaven. Schrijf hier op hoeveel je per rubriek uitgeeft per maand.

€ _______,__ Verzekeringen
€ _______,__ Abonnementen
€ _______,__ Ziektekosten (niet gedekt door verzekering)
€ _______,__ Vervoer
€ _______,__ Kleding en schoenen
€ _______,__ Huishoudelijke uitgaven
€ _______,__ Opleidingen en cursussen
€ _______,__ Overige uitgaven

€ _______,__ Totaal ALGEMENE UITGAVEN

 

2. Uitgaven wonen

Vervolgens breng je in beeld hoeveel je maandlasten zijn in verband met wonen.

€ _______,__ Maandlasten woning
€ _______,__ Energie    
€ _______,__ Lokale lasten    
€ _______,__ Onderhoud woning    
€ _______,__ Inventaris    
€ _______,__ Tuin

€ _______,__ Totaal UITGAVEN WONEN

Het kan zijn dat het bedrag voor wonen gaat veranderen door verandering in je hypotheek. Daarbij is aflossing van belang en een eventueel einde van de renteaftrek. Dit kan resulteren in een vermindering (aflossing) of een vermeerdering per maand (einde renteaftrek).

€ _______,__  Aflossing hypotheek op     ___-___-_____ 
€ _______,__  Einde renteaftrek op          ___-___-_____

€ _______,__  Nieuwe maandlast WONEN


3. Sporten, hobby’s en reizen

Veel mensen hopen na hun pensionering veel tijd te hebben voor reizen, sporten en hobby’s. Dat brengt vaak kosten met zich mee. Vul hier het bedrag in dat je gemiddeld per maand uitgeeft.

€ _______,__  Sport
€ _______,__  Hobby
€ _______,__ Reizen

€ _______,__ Totaal maandlast SPORTEN, HOBBY’S EN REIZEN

a

Totaal benodigd per maand

Tel het totaal van 1 tot en met 3 op. Dit geeft je een beeld van hoeveel geld je nodig hebt na je pensionering.

€ _______,__ TOTAAL 1 + 2 + 3    

Het totaalbedrag dat je hebt berekend, is een nettobedrag. Pensioen wordt vaak gecommuniceerd als bruto bedrag. Op http://www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je zien hoeveel pensioen je netto gaat ontvangen (indicatief).

Foto: Karolina Grabowska – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

  1. Dag Jan,
    Ik las dat vanaf januari 2021 de werkgever boetevrij zijn werknemer bruto 1847,– euro mee mag geven bij vervroegde uittreding.
    Vervangt dit bedrag de WW-uitkering (bij bv ontslag met wederzijds goedvinden) ?

    Vriendelijke groet
    Jacqueline