Pensioenuitvoerders in Nederland – een overzicht

Er zijn verschillende soorten pensioenuitvoerders in Nederland. Die gaan op verschillende manieren met je pensioen om. In dit artikel geef ik een overzicht van de verschillende soorten pensioenuitvoerders.

1. Bedrijfstakpensioenfondsen

Bedrijfstakpensioenfondsen zijn bedoeld voor een hele bedrijfstak. Voorbeelden van deze fondsen zijn de fondsen voor de landbouw, de bouw en de zorg. De meeste van deze pensioenfondsen zijn verplicht voor bepaalde bedrijfstakken. Er zijn naast de verplichte  fondsen ook vrijwillige fondsen. Voorbeelden van vrijwillige fondsen zijn het pensioenfonds voor de media en voor de zorgverzekeraars.

2. Ondernemingspensioenfondsen

Ondernemingspensioenfondsen zijn pensioenuitvoerders voor één onderneming. Voorbeelden van zijn deze fondsen van Philips, Shell en Heineken.

3. Beroepspensioenfondsen

Beroepspensioenfondsen zijn pensioenuitvoerders voor een bepaalde beroepsgroep. Voorbeelden zijn de fondsen voor de huisartsen, notarissen en fysiotherapeuten. Beroepspensioenfondsen zijn verplicht wanneer je onder een bepaalde beroepsgroep valt.

4. Algemeen PensioenFonds

Een algemeen pensioenfonds wordt ook wel APF genoemd. Dat is een fonds waar bedrijven zich vrijwillig bij aan kunnen sluiten. Een algemeen pensioenfonds is relatief nieuw, want het bestaat pas sinds 2016 en komt dus nog niet vaak voor.

Pensioenfondsen hebben een dekkingsgraad. Wanneer de dekkingsgraad voor een langere tijd te laag is, dan kunnen de pensioenuitkeringen worden verlaagd. Dat heet afstempelen. Een pensioenfonds garandeert je pensioenuitkering dus niet.

5. PremiePensioenInstelling

Een premiepensioeninstelling wordt ook wel PPI genoemd. Een premiepensioeninstelling is een fonds dat een beschikbare premieregeling kan uitvoeren. Werkgevers kunnen zich vrijwillig aansluiten. Het fonds ontvangt de beschikbare premies en belegt de premies. Op de pensioendatum moet de werknemer met het gespaarde kapitaal bij een andere uitvoerder een pensioenuitkering aankopen.

Een premiepensioeninstelling keert geen pensioen uit. Op de pensioendatum moet je bij een andere uitvoerder pensioen aankopen. Bijvoorbeeld bij een verzekeringsmaatschappij.

6. Verzekeringsmaatschappij

Een verzekeraar kan verschillende soorten pensioen uitvoeren. Dat kan zijn eindloon of middelloon of beschikbare premie. Bij eindloon of middelloon wordt het pensioen gegarandeerd. Bij beschikbare premie ontvangt de verzekeraar de premies en belegt die. Op de pensioendatum moet de werknemer met het gespaarde kapitaal een pensioenuitkering aankopen.  De uitkering die je aankoopt is vanaf dat moment gegarandeerd.

Een verzekeraar garandeert je pensioenuitkering. Afstempelen bij  komt niet voor bij een verzekeraar.

In een volgend artikel ga ik in op de verschillen en laat ik zien wat dat betekent voor je pensioen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *