Kosten lijfrente-advies zijn aftrekbaar

De kosten van lijfrenteadvies zijn aftrekbaar. Echter niet alle kosten voor alle soorten van advies zijn volledig aftrekbaar. Het gaat om de bemiddelingskosten bij de aankoop van je je lijfrente-uitkering op de pensioendatum.

Nieuw standpunt

In het verleden waren de kosten van pensioen- en lijfrenteadvies altijd aftrekbaar geweest. Tot ongeveer 10 jaar geleden daar ineens een einde aan werd gemaakt.

Dat was dus altijd de regel, tot begin juni 2023 de Belastingdienst ineens bekend maakte dat de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige wel (weer) aftrekbaar zijn. In december 2023 hebben zij hun standpunt ‘aangescherpt’. In de specifieke publicatie wordt alleen maar over lijfrenteadvies gesproken.

Kosten lijfrenteadvies aftrekbaar

“Van aftrek van kosten kan sprake zijn, als de kosten zijn gemaakt voor de verwerving, inning en behoud van de uitkeringen.” zo valt te lezen op de website van de Belastingdienst. Dus als je een uitkering moet aankopen en je schakelt daarbij een adviseur in, dan zijn de kosten die je maakt aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting.

Er wordt verwezen naar artikel 3.108 van de Wet IB. De titel van dat artikel is ‘Aftrekbare kosten van aangewezen uitkeringen en van uitkeringen uit inkomensvoorzieningen’. Dus onder die titel kun je de kosten aftrekken bij de aangifte.

De kosten zijn niet ongelimiteerd aftrekbaar. Het moet gaan om kosten voor zover die niet meer zijn dan gebruikelijk. Dat is natuurlijk een rekbaar begrip. De Belastingdienst heeft € 250,- als gebruikelijk bestempeld.

Shoppen met je lijfrentekapitaal

Wanneer je een adviseur inschakelt voor het shoppen met je je lijfrentekapitaal, dan zijn de kosten dus aftrekbaar. Dat scheelt dus al snel een paar honderd Euro die je terug kan krijgen van de Belastingdienst.

Shoppen kost bij ons vanaf € 898,- (in 2024). Stel je inkomen is belast tegen 36,97%. Dan kun je maximaal € 250,- in aftrek brengen en krijg je afgerond € 93,- terug, waardoor het advies je uiteindelijk netto slechts € 805,- kost.

Foto: Karolina Grabowska – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

 1. Betreft :
  Kosten lijfrente-advies zijn aftrekbaar

  Geachte heer van Harten,

  Heeft de aftrekpost betrekking op jaar wanneer kosten zijn gemaakt,
  of op jaar vanaf/waar de pensioengerechtigde wordt bereikt !?

  De uitspraak is van december 2023,
  dus m.a.w. ==>
  (bij bereiken 67e levensjaar in 2024)
  aftrek van toepassing over jaar 2023,
  aftrek is pas van toepassing in 2024
  – of –
  aftrek is van toepassing op jaar dat kosten zijn gemaakt ?
  (een eerdere aangifte aanpassen en opnieuw inzenden naar Bel. dienst.)

  Dank !

  1. De aftrekpost mag genomen worden in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. En de uitspraak is van december, maar dat is een update van een eerder standpunt dat in juni was ingenomen.