Alles over afkoop klein pensioen of kleine lijfrente

Kleine pensioenen of kleine lijfrentes kunnen worden afgekocht op de pensioendatum. Een klein pensioen is een pensioen dat minder is dan € 594,84 per jaar. Een kleine lijfrente is een lijfrente met een kapitaal dat kleiner is dan € 4.898,-. Afkoop klein pensioen of kleine lijfrente mag alleen plaatsvinden op de pensioendatum.

De bedragen zijn de bedragen zoals die gelden in 2023. Ieder jaar worden de bedragen aangepast.

Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Kleine pensioenen worden zoveel mogelijk automatisch overgedragen naar je nieuwe pensioenregeling. In het verleden werden kleine pensioen afgekocht bij beëindiging van het dienstverband. Maar sinds een aantal jaren gebeurd dat niet meer. Er vindt nu zoveel mogelijk automatische waardeoverdracht plaats.

Meerdere kleine pensioenen samen vormen ook een groot pensioen. Juist voor werknemers met meerdere kleine dienstverbanden is dit een manier om te zorgen dat hun pensioen zoveel mogelijk op niveau blijft.

Het kan zijn dat jouw pensioenuitvoerder niet mee werkt aan automatische waardeoverdracht. Of het is niet mogelijk geweest om jouw kleine pensioen over te dragen. Dan heb jij misschien nog een of meerdere kleine pensioenen. Afkoop klein pensioen kan alleen op het moment dat je met pensioen gaat.

Afkoop op de pensioendatum

Jouw pensioenuitvoerder besluit of ze jouw pensioen afkopen of niet. Wanneer zij besluiten je pensioen af te kopen, dan heeft de uitvoerder wel jouw toestemming nodig.

Lees ook: 
Afkoop van klein pensioen is niet altijd gunstig

Afkoop lijfrente

Ook een kleine lijfrente kun je afkopen. Op het moment dat je lijfrente ingaat, koop jij met je kapitaal een periodieke uitkering aan. Wanneer je kapitaal klein is, dan zijn de kosten om periodiek uit te keren te hoog.

Belasting en toeslagen

Over de afkoopsom betaal je belasting. Doordat je ineens een relatief groot bedrag krijgt betaal je dus mogelijk een hoger tarief. Ook telt het mee voor de berekening van je toeslagen. Hoe hoger je inkomen, hoe lager je toeslagen. Houdt hier dus rekening mee in het jaar van afkoop en voorkom verrassingen achteraf. Er geldt een uitzondering voor huurtoeslag. Voor huurtoeslag telt afkoop klein pensioen niet mee.

Foto: Jenny Ueberberg – Unsplash.com

print

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *