Let op je hypotheekrenteaftrek na je pensioen

Let goed op je hypotheekrenteaftrek na je pensioen! Er kunnen veranderingen optreden in de renteaftrek, waardoor je netto maandlasten stijgen. Check je hypotheekrenteaftrek dus goed voor je met pensioen gaat.

Andere belastingschijf, minder aftrek

Wanneer je met pensioen gaat, dan verandert je bruto inkomen. Bij de meeste mensen is het totale bruto pensioen lager dan het totale bruto salaris. Daardoor kun je in een andere belastingschijf én in een ander belastingtarief terecht komen.

Bij een inkomen tot € 68.508,- betaal je 37,55% belasting
Daarboven betaal je 49,00% belasting

Wanneer je met AOW-gerechtigd bent, dan zijn de schijven maar ook de tarieven iets anders .

Bij een inkomen tot € 35.376,- betaal je 19,45% belasting
Bij een inkomen tot € 68.508,- betaal je 37,55% belasting
Daarboven betaal je 49,00% belasting

* belastingtarieven 2020

Je netto maandlasten kunnen toenemen

Het kan dus zijn dat je na je pensioen minder belasting gaat betalen. Maar de hypotheekrenteaftrek zal ook lager worden. Als je salaris bijvoorbeeld € 35.000,- is, dan heb je hypotheekrenteaftrek tegen een tarief van 37,55%. Ga je met pensioen, dan daalt het tarief naar 19,45%. Als je in dit voorbeeld € 5.000,- hypotheekrente per jaar betaalt, dan daalt je belastingvoordeel van € 1.877,50 naar € 972,50 per jaar. Een verschil van ruim € 75,- netto per maand op je netto woonlasten.

Hypotheekrenteaftrek tegen het hoogste tarief gaat verdwijnen

Dit jaar (2020) is de hypotheekrenteaftrek tegen maximaal 46% in plaats van 49%. In 2021 wordt dat 43%, in 2022 wordt dat 40% en in 2023 is de hypotheekrenteaftrek nog maximaal gelijk aan het tarief van 37,55%. Dus maximaal de eerste belastingschijf. Deze verlaging heeft dus niet direct met pensionering te maken, want ook mensen die niet met pensioen zijn, krijgen te maken met deze beperking. Maar dit is wel belangrijk om mee te nemen in je totale financiële plaatje.

Wanneer je nu de hypotheekrente aftrekt in het hoogste tarief kun je te maken krijgen met een lagere renteaftrek doordat je pensioen misschien niet in het hoogste tarief belast wordt. Alleen dat effect is dus beperkt, want de hypotheekrenteaftrek tegen het hoogste tarief wordt al gefaseerd verlaagd. Dus die lagere aftrekmogelijkheid zou, ook als je inkomen niet zou dalen, toch van toepassing zijn.

Maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek

Wanneer je een hypotheek hebt afgesloten voor 1 januari 2013 en deze is nadien niet verhoogd, dan heb je maximaal 30 jaar hypotheekrenteaftrek. Is jouw hypotheek gesloten vóór 1 januari 2001, dan begint de 30 jaar te tellen op 1 januari 2001, dus dan heb je tot 1 januari 2031 recht op aftrek van de rente.

Heb je een hypotheek gesloten na 1 januari 2013 dan moet je deze hypotheek in 30 jaar lineair of annuïtair aflossen. Dit geldt ook voor de verhoging van je hypotheek na 1 januari 2013. De aflossingsplicht geldt dan voor het extra deel. De oorspronkelijke hypotheek mag onder de oude regelgeving blijven vallen.

Houdt er dus in je planning ook rekening mee dat je hypotheekrenteaftrek (voor een deel) kan verdwijnen na je pensionering. Je kunt op het moment dat je met pensioen gaat variatie aanbrengen in de hoogte van je pensioen. Dat is een van de manieren om in te spelen op een grote verandering van je netto maandlasten. Maar dat moet je wel beslissen uiterlijk op de het moment dat je met pensioen gaat. Ben je eenmaal met pensioen, dan kun je dat niet meer aanpassen.

Stem je pensioendatum af op je maandlasten

Het moment waarop jij met pensioen gaat kun je deels zelf bepalen. Daarbij is het belangrijk om te kijken naar de inkomsten (je pensioen) en je totale uitgaven na je pensioen. Door eerder of later met pensioen te gaan kun jij de hoogte van je pensioen laten dalen of stijgen. Zo kun je het optimale moment bepalen om met pensioen te gaan, waarbij de inkomsten en de uitgaven op elkaar aansluiten. Voor het in beeld brengen van de uitgaven heb ik een checklist ontwikkeld. Deze vind je hier. De maandlasten voor je hypotheek kunnen dus op het moment dat je met pensioen gaat veranderen. Maar ook in een latere fase kunnen die flink veranderen.

Zorg er dus voor dat je de veranderingen in je hypotheekrenteaftrek goed in beeld hebt op het moment dat jij met pensioen gaat!

Pensioenadvies aanvragen

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *