Wat wordt mijn pensioendatum? Een stappenplan

Wanneer ga je met pensioen? Het antwoord op die vraag is voor iedereen anders. In dit artikel geef ik een eenvoudig stappenplan om vast te stellen wat jouw ideale pensioendatum is.

Stap 1; wanneer krijg jij AOW?

Ingangsdatum AOW: __-__-______

Zoek op wanneer jij AOW gaat ontvangen. De AOW-ingangsleeftijd schuift de komende jaren langzaam op naar achteren. Dit jaar krijg je AOW op 66 jaar, maar de komende jaren schuift die leeftijd steeds verder op. Op de site van SVB.nl kun je op basis van jouw geboortedatum je AOW-ingangsleeftijd laten berekenen.

Lees ook het eerdere artikel over de AOW leeftijd.

Stap 2; zet al je pensioenen op AOW-ingangsdatum

Totaal pensioen: € ___________,__

Je pensioen gaat in op de datum die is afgesproken in de pensioenregeling. In het verleden was de ingangsdatum vaak 65 jaar, maar het kan ook voorkomen dat je pensioen hebt opgebouwd met een ingangsdatum van 60 of 62 jaar. De afgelopen jaren was de pensioenleeftijd 67 jaar en sinds dit jaar is de ingangsdatum van het pensioen dat je opbouwt 68 jaar. Je pensioen is dus een opstapeling van allemaal verschillende pensioenen, met verschillende ingangsdata. Zie onderstaande figuur. Zet al je pensioenen op dezelfde datum en tel die bij elkaar op en vul dat totaalbedrag in het stappenplan in.

pensioendatum

Als je kijkt naar de afbeelding, dan zie je 3 verschillende pensioenen op 3 verschillende momenten. Vraag de pensioenuitvoerders om een berekening van hoeveel het pensioen zal zijn als jij op jouw AOW-ingangsdatum met pensioen laat ingaan.

Stap 3; hoeveel is je totale pensioen netto?

Totaal pensioen netto: € ___________,__

Maak een berekening hoeveel het pensioen uit stap 2 netto per maand zal zijn.

Stap 4; is mijn pensioen voldoende?

Benodigd pensioen netto: € ___________,__

Is het in stap 3 berekende pensioen voldoende? Om vast te stellen of het voldoende is, moet je weten hoeveel je straks netto per maand nodig hebt. Als je dat nog precies niet weet, is het verstandig om een huishoudboekje bij te gaan houden. Dat kan digitaal maar ook gewoon op papier. Zorg dat je helder krijgt hoeveel jij netto nodig hebt per maand.

Stap 5; stel je pensioendatum vast

Ingangsdatum pensioen: __-__-____

Als je pensioen voldoende is, dan kun je er vanuit gaan dat de AOW-ingangsleeftijd voor jou de meest geschikte pensioendatum is.

Is je pensioen onvoldoende, dan is het verstandig om je pensioendatum uit te stellen. In theorie kun je je pensioendatum na de AOW-ingangsdatum nog 5 jaar uitstellen. Door uitstel neemt je pensioen toe. Alleen, daarvoor moet je wel eerst toestemming hebben van je werkgever. Want hij moet tenslotte akkoord zijn met het feit dat je langer blijft werken.

Is je pensioen meer dan voldoende, zou je kunnen overwegen om zelfs iets eerder te stoppen met werken. Let op, als je eerder stopt, dan bouw je ook iets minder op, je pensioen wordt langer uitgekeerd en daardoor lager. Je ontvangt nog geen AOW en je belastingtarief is hoger. Eerder stoppen is kostbaar. Reken dus op maximaal op een paar maanden eerder stoppen.

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

2 reacties

  1. Ik mis de optie: eerder stoppen met werken. 0 inkomen hebben, dus leven van spaargeld voor b.v. 3 jaar en dan je pensioen in laten gaan. Als je vermogen beneden de grens ligt maar je hebt 0 inkomen kun je profiteren van toeslagen en belastingvrij bijverdienen….

    1. Dit is zeker een interessante optie. Wanneer je voor de AOW-datum met pensioen gaat, dan heb je een hoger belastingtarief dan na de AOW-datum. Het kan om die reden interessant zijn om je pensioen pas te laten ingaan na de AOW-datum en tot die tijd van je spaargeld leven. Een laag of geen inkomen kan ook resulteren in meer of hogere toeslagen.

      Daartegenover staat wel het feit dat je pensioen stopt als je komt te overlijden. Je eigen privé vermogen gaat naar je erfgenamen, je nog niet uitgekeerde pensioen is dan weg. Ik ben zelf mede om die reden voorstander van het niet al te lang uitstellen van je pensioen.

      Je opmerking “Als je vermogen beneden de grens ligt maar je hebt 0 inkomen kun je profiteren van toeslagen en belastingvrij bijverdienen….” begrijp ik niet helemaal. Kun je toelichten wat je daar precies mee bedoeld? Wat bedoel je precies met de grens? en hoe kun je belastingvrij bijverdienen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *