Belastingvrij schenken tijdelijk verhoogd

Ouders mogen aan hun kinderen ieder jaar belastingvrij een schenking doen. In verband met de coronacrisis is die vrijstelling dit jaar verhoogd met € 1.000,- per kind. Dit jaar mag je dus meer belastingvrij schenken.

Hoeveel mag je belastingvrij schenken

In 2021 mag je aan je kind een belastingvrije schenking doen van € 6.604,-. De vrijstelling voor schenking aan anderen dan je eigen kind is ook eenmalig verhoogd met € 1.000,- en bedraagt € 3.244,-. Dit lagere bedrag geldt ook voor kleinkinderen.

Bijzondere vrijstelling

Naast bovengenoemde vrijstelling geldt voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar de volgende éénmalige vrijstelling. Onderstaand bedrag mag je aan een kind tussen de 18 en 40 jaar dus een keer in hun leven schenken.

  1. Een bedrag van € 26.881,- zonder verdere voorschriften
  2. € 55.996,- voor de betaling van kosten van een opleiding waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk
  3. Voor de aankoop van een eigen woning geldt een eenmalige vrijstelling van € 105.302,-

Deze bijzondere vrijstellingen zijn overigens niet eenmalig verhoogd met € 1.000,-

Erfbelasting

Wanneer je komt te overlijden en je laat een bedrag na aan je kinderen, dan geldt een vrijstelling van € 21.282,-. Over de eerste € 128.751,- boven deze vrijstelling moet 10% erfbelasting worden betaald. Over het meerdere 20% erfbelasting.

Voor kleinkinderen geldt overigens dezelfde vrijstelling, maar het tarief bedraagt voor kleinkinderen 18% resp. 36%.

Schenken bij leven of een erfenis bij overlijden

Wanneer je een flinke erfenis nalaat aan je kinderen, dan betalen zij daar dus 10 tot 20% erfbelasting over. Door bij leven belastingvrij te schenken, verklein je de erfenis en hoeft er minder erfbelasting te worden betaald. En los van het fiscale aspect zou mijn voorkeur sowieso uitgaan naar schenken bij leven in plaats van een erfenis bij overlijden. Dan kun je tenminste ook nog een beetje meegenieten van je eigen geld.

Alle bedragen en tarieven gelden voor het jaar 2021

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *