Uitruil partnerpensioen – Pas op!

Dit klinkt als een serieuze waarschuwing. En dat is het ook! Pas op wanneer je een partnerpensioen uitruilt. Deze waarschuwing is met name bedoeld voor de partners van degene die gaat uitruilen. Uitruil partnerpensioen is een wettelijk recht. Maar het is niet altijd verstandig om het ook daadwerkelijk te doen.

Uitruil partnerpensioen

Het is toegestaan om wanneer je met pensioen gaat (een deel van) je partnerpensioen om te ruilen voor meer ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen krijg je als degene die het pensioen heeft opgebouwd zolang jijzelf leeft. Wanneer je komt te overlijden, dan stopt deze uitkering en begint het partnerpensioen uit te keren aan je partner. Het partnerpensioen keert vervolgens uit zolang je partner leeft.

Wanneer je het partnerpensioen uitruilt voor extra ouderdomspensioen, dan krijg je dus meer ouderdomspensioen zolang jij leeft. Maar geen partnerpensioen meer voor je partner.

Lees ook
Meer of minder partnerpensioen – uitruil

Uitruil partnerpensioen niet altijd verstandig

Het is aantrekkelijk om je ouderdomspensioen te verhogen wanneer je met pensioen gaat. Dat heb je zolang jij leeft meer inkomen. Maar als gevolg van het uitruilen vervalt het partnerpensioen. Dus wanneer jij komt te overlijden, dan stopt het ouderdomspensioen. En dan is er geen partnerpensioen meer. Je partner krijgt dus vanaf dat moment géén pensioen meer. En dat is niet altijd verstandig. Zeker wanneer je partner daardoor onvoldoende inkomsten heeft.

Grote zorgen

De ombudsman pensioenen, mevrouw Henriëtte de Lange, maakt zich hier grote zorgen over. Zij ziet in haar praktijk regelmatig situaties waarin partners na het overlijden van de pensioengerechtigde geen partnerpensioen meer krijgen. En vaak tot grote verrassing van de achterblijvende partner.

Uitruil kan alleen na akkoord van de partner

Uitruil kan alleen plaatsvinden na akkoord van de partner. Er moet om de kunnen ruilen een formulier worden ingevuld, ondertekend door beide partners, met daarbij een kopie legitimatie. Dan is het vreemd dat partners toch verrast zijn als zij uiteindelijk geen partnerpensioen krijgen. De conclusie moet dan ook zijn dat mensen formulieren tekenen zonder goed te beseffen wat zij op dat moment doen.

Pas dus goed op!

Wanneer je het partnerpensioen uitruilt, dan krijgt je partner na jouw overlijden géén uitkering. € 0,- !

De ombudsman stelt dan ook voor om dat uitvoerder het formulier dat moet worden ondertekend bij uitruil aan te passen. Zodat je nog beter snapt wat er gebeurt wanneer je uitruilt en dat je dat ook ondubbelzinnig ziet op het formulier dat je ondertekent samen. Zij wil aan het formulier de volgende passage toevoegen:

Als u hier uw handtekening zet betekent dit, dat u geen partnerpensioen krijgt als …. (naam invullen van deelnemer)…. overlijdt. U krijgt na dat overlijden 0 Euro aan pensioen.

Ik kan het hier alleen maar mee eens zijn. Je kunt niet genoeg gewaarschuwd worden.

Foto: Monica Silvestre via Pexels

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *