Uitruil partnerpensioen is enorm risicovol

Dit klinkt als een serieuze waarschuwing. En dat is het ook! Pas op wanneer je een partnerpensioen uitruilt. Deze waarschuwing is met name bedoeld voor de partners van degene die gaat uitruilen. Uitruil partnerpensioen is een wettelijk recht. Maar het is niet altijd verstandig om het ook daadwerkelijk te doen.

Uitruil partnerpensioen

Het is toegestaan om wanneer je met pensioen gaat (een deel van) je partnerpensioen om te ruilen voor meer ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen krijg je als degene die het pensioen heeft opgebouwd zolang jijzelf leeft. Wanneer je komt te overlijden, dan stopt deze uitkering en begint het partnerpensioen uit te keren aan je partner. Het partnerpensioen keert vervolgens uit zolang je partner leeft.

Wanneer je het partnerpensioen uitruilt voor extra ouderdomspensioen, dan krijg je dus meer ouderdomspensioen zolang jij leeft. Maar geen partnerpensioen meer voor je partner.

Lees ook
Meer of minder partnerpensioen – uitruil

Uitruil partnerpensioen niet altijd verstandig

Het is aantrekkelijk om je ouderdomspensioen te verhogen wanneer je met pensioen gaat. Dat heb je zolang jij leeft meer inkomen. Maar als gevolg van het uitruilen vervalt het partnerpensioen. Dus wanneer jij komt te overlijden, dan stopt het ouderdomspensioen. En dan is er geen partnerpensioen meer. Je partner krijgt dus vanaf dat moment géén pensioen meer. En dat is niet altijd verstandig. Zeker wanneer je partner daardoor onvoldoende inkomsten heeft.

Grote zorgen

De ombudsman pensioenen, mevrouw Henriëtte de Lange, maakt zich hier grote zorgen over. Zij ziet in haar praktijk regelmatig situaties waarin partners na het overlijden van de pensioengerechtigde geen partnerpensioen meer krijgen. En vaak tot grote verrassing van de achterblijvende partner.

Uitruil kan alleen na akkoord van de partner

Uitruil kan alleen plaatsvinden na akkoord van de partner. Er moet om de kunnen ruilen een formulier worden ingevuld, ondertekend door beide partners, met daarbij een kopie legitimatie. Dan is het vreemd dat partners toch verrast zijn als zij uiteindelijk geen partnerpensioen krijgen. De conclusie moet dan ook zijn dat mensen formulieren tekenen zonder goed te beseffen wat zij op dat moment doen.

Pas dus goed op!

Wanneer je het partnerpensioen uitruilt, dan krijgt je partner na jouw overlijden géén uitkering. € 0,- !

De ombudsman stelt dan ook voor om dat uitvoerder het formulier dat moet worden ondertekend bij uitruil aan te passen. Zodat je nog beter snapt wat er gebeurt wanneer je uitruilt en dat je dat ook ondubbelzinnig ziet op het formulier dat je ondertekent samen. Zij wil aan het formulier de volgende passage toevoegen:

Als u hier uw handtekening zet betekent dit, dat u geen partnerpensioen krijgt als …. (naam invullen van deelnemer)…. overlijdt. U krijgt na dat overlijden 0 Euro aan pensioen.

Ik kan het hier alleen maar mee eens zijn. Je kunt niet genoeg gewaarschuwd worden.

Foto: Monica Silvestre – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 reacties

 1. Jan

  Ik ga ervan uit in dit artikel sprake is van een volledige uitruiling,
  Als er een procentuele uitruil plaatsvind van zeg 25% heeft dan, na mijn overlijden, mijn (ex)partner dan wel recht op het nabestaanden pensioen?

  Jaap.

 2. Kan mijn partner die uitruil heeft gedaan om meer pensioen te krijgen, dit ook nog terugdraaien zodat ik toch nabestaande pensioen krijg?

  1. In principe kan en mag je deze keuze niet meer terugdraaien. Maar in de praktijk hangt het af van de wijze waarop de keuze is gemaakt, of je partner advies heeft gehad en hoe er door de uitvoerder over is gecommuniceerd.
   Er zijn zaken bekend waarbij, bijvoorbeeld na bemiddeling door de ombudsman pensioenen, de uitruil weer ongedaan is gemaakt. Maar let op, er moest wel een flink deel ouderdomspensioen worden terugbetaald. Dat zal dan bij jullie mogelijk ook het geval zijn.

   Neem eerst contact op met de uitvoerder met de vraag of het teruggedraaid kan worden. Als dat niet lukt, kun je wellicht contact opnemen met de ombudsman pensioenen. https://www.ombudsmanpensioenen.nl/nl/Contact

 3. Ik ben reeds gepensioneerde bij ABN AMRO. Ik ben er nu pas achter gekomen dat ik mijn pensioen kan verhogen door uitruil partnerpensioen. Mijn partner heeft zelf een uitstekend pensioen en wil afstand doen van het partnerpensioen. ABN AMRO wil hieraan niet meewerken omdat het pensioen al is ingegaan en ik bij het vaststellen daarvan de keuze niet heb gemaakt. Ik weet dat ik ten tijde van de keuze niet of nauwelijks ben geinformeerd door ABN AMRO over de verschillende mogelijkheden. Je hebt wel een keuzeprogramma van het pensioenfonds maar dit moet je zelf uitzoeken en invullen. Kan ik nu toch nog aanspraak maken op deze mogelijkheid.

  1. In principe kan dat niet. Want in de wet ligt vast dat je uiterlijk op de pensioendatum moet kiezen. Daarna is niet toegestaan. Wanneer je niet goed bent geïnformeerd is dat mogelijk anders. Je zou kunnen overwegen een klacht in te dienen. Op de website van ABN AMRO moet een klachtenregeling zijn opgenomen. Daar vind je hoe je dit moet doen.