de 5 meest gestelde vragen over de RVU-regeling

Sinds dit jaar is het mogelijk om gebruik te maken van een RVU-regeling. In dit artikel behandelen wij de meest gestelde vragen. Veel vragen worden regelmatig gesteld via de website of door een bericht naar ons te sturen. Wij merken dat een aantal vragen over de RVU-regeling regelmatig terugkomen. Daarom vind je hier al deze vragen en antwoorden bij elkaar in een handig overzicht.

Ik heb een zwaar beroep, kan ik nu stoppen op mijn 64e?

De RVU-regeling staat in de wet opgenomen als een mogelijkheid. Deze mag dus worden afgesproken tussen werkgever en werknemer. Het is geen recht voor de werknemer. In een aantal cao’s is deze regeling opgenomen. Daarbij is ook afgesproken wat een zwaar beroep is. Staat het in je cao en voldoe jij aan de voorwaarden, dan kun jij gebruik maken van de regeling. Staat het niet in de cao, of voldoe je niet aan de voorwaarden, dan is het nog steeds mogelijk om een RVU-regeling af te spreken. Alleen is je werkgever niet verplicht hier aan mee te werken.

Ik werk parttime, mag ik dan gebruik maken van de RVU-regeling?

In principe geldt de mogelijkheid van een RVU-regeling voor iedereen, ongeacht of je fulltime of parttime werkt. In een cao is afgesproken wat een zwaar beroep is. Daarbij kan ook worden afgesproken dat je minimaal een x-aantal uren moet werken in de week om voor de regeling in aanmerking te komen. Ook kan de uitkering worden gemaximeerd op je werkelijke salaris. En dat is bij parttimers soms lager dan de maximale RVU-uitkering.

Mag je nog werken als je gebruik maakt van de RVU-regeling?

Het is toegestaan om je RVU-uitkering aan te vullen. Dat kan uit je privévermogen, uit je pensioen, maar ook door middel van werken. Dus ja, het is toegestaan om te werken naast je RVU-uitkering. Het kan ook zijn dat in de cao hier beperkende voorwaarden voor zijn opgenomen. Dus check in ieder geval je cao.

Hoeveel krijg ik straks netto?

Hoeveel je netto krijgt hangt van een aantal factoren af. Ten eerste kan de uitkering van € 2.037,- bruto maandelijks worden uitbetaald. Maar het kan ook ineens worden uitgekeerd. Dus als je een RVU-regeling voor de maximale duur van 36 maanden afspreekt, dan krijg je ineens € 73.332,- uitgekeerd. Die grote uitkering ineens komt bovenop je inkomen dat je al hebt verdiend in het jaar van stoppen en wordt dus mogelijk in het hoogste tarief belast. Wanneer de uitkering per maand gebeurt, hangt het er vanaf of je de loonheffingskorting laat toepassen of niet. De netto uitkering per maand met loonheffingskorting is ongeveer € 1.420,- . De netto uitkering per maand zonder loonheffingskorting is ongeveer € 1.174,-. De bedragen gelden voor 2023.

Staat de RVU-regeling al in onze CAO?

Wij houden geen overzicht bij van alle cao’s. Wij krijgen wel regelmatig een cao onder ogen en weten dus van een aantal cao’s wat er is afgesproken. Dus in een enkel geval weten wij of het in een cao staat. Wil je dit zeker weten kun je het beste in je cao kijken of contact opnemen met je vakbond.

De overheid heeft recent in 400 akkoorden en cao’s een onderzoek gedaan en in 17% een regeling of een voornemen voor een regeling is. In 10% van de gevallen is het in onderzoek. Dat betekent dat in 73% van de cao’s het nog niet is opgenomen en ook niet in onderzoek is.

Foto: Andrea Piacquadio op Pexels

print

38 reacties

 1. “Staat het niet in de cao, of voldoe je niet aan de voorwaarden, dan is het nog steeds mogelijk om een RVU-regeling af te spreken. Alleen is je werkgever niet verplicht hier aan mee te werken”.
  Is de werkgever in het ander geval, bv een zwaar beroep, wel verplicht mee te werken?

  Met vriendelijke groet,
  Karel Vermeer

  1. Hoi Karel, is geen wettelijke definitie van zwaar beroep. Dat wordt per sector bepaald en afgesproken in de cao en op grond daarvan wordt een RVU afgesproken. Dus nee, je werkgever is niet verplicht mee te werken alleen op basis van het feit dat je een zwaar beroep hebt.

  1. De maanduitkering RVU in de nieuwe cao VVT wordt berekend door 1/12 van je jaarsalaris te nemen met als maximum € 1.847,-. Op deze manier wordt ook rekening gehouden met je parttime percentage.

 2. De RVU-regeling maakt (nog) geen deel uit van de CAO. Hij mag dan zelf alsnog een RV-regeling met de werknemer afspreken. Echter, de werkgever geeft aan dat op zo’n moment de subsidie voor hem niet geldt, dus akkoord gaan met de RVU-regeling levert hem dan geen financieel voordeel op. Dan betaalt hij de 52% boete.
  Is dit juist?

  1. Hoi Erik, dat is niet juist. Wanneer je als werkgever – zonder cao en zonder subsidie – een RVU afspreekt, dan betaalt de werkgever de kosten voor de RVU (1847 per maand) volledig zelf. Op de uitbetaling gelden de normale inhoudingen (loonbelasting), maar zolang de vergoeding niet meer is dan 36 maanden x 1847 betaalt de werkgever géén 52% RVU boete.

   1. Okay, helder, bedankt voor je snelle terugkoppeling. Nog een paar andere zaken……

    Klopt het dat de RVU-uitkering zelf volgens de groene tabel wordt belast? Kent de RVU-regeling vakantietoeslag?

    Alvast bedankt voor je antwoorden.

  1. Dat hangt van de cao af. Er zijn cao’s waar dat in staat, dus dan moet dat zo. Er zijn ook cao’s waar hier niets over is bepaald. Staat het in de cao, dan mag je natuurlijk in overleg met je werkgever tot een afwijkende afspraak komen die beter is dan de cao. Daar is op zich niets op tegen.

 3. Hoe zit het precies met de loonheffingskorting dan. Mijn man mag gebruik gaan maken van de RVU regeling, maar zal ook een gedeelte van zijn pensioen naar voren moeten halen om deze 3 jaar te overbruggen. Wat is dan het beste?

  1. Grietje, de regel is dat je de loonheffingskorting toepast op de hoogste uitkering. Dus de vraag is, welke is het hoogste. Overigens kun je dat ook later laten aanpassen. Dus bijvoorbeeld nu kies je voor de korting op de RVU-uitkering, maar vanaf AOW-leeftijd wil je die op het pensioen, dan kun je dat wijzigen.

   1. Hartelijk dank voor de snelle beantwoording. Het rvu zal pas 1-7-2023 ingaan en we zitten nog helemaal in de oriënterende fase.

 4. HALLO IK WORD AUGUSTUS 65 JAAR DAT IS 2 JAAR VOOR MIJN PENSOEN IS DE UITKERING DAN OOK HOGER DAN DE 3 JAAR
  en hoeveel krijg ik dan netto per maand

  HOOR GRAAG VAN U

 5. Goedemorgen
  Begrijp ik het goed als ik zeg als ik halverwege het jaar een rvu uitkering krijg ik hier de reguliere belasting over betaal?
  6 mnd salaris is € 25.000 + 24 mnd rvu = ca. 70.000.
  Over 68.000 betaal ik 37% belasting over het resterende bedrag 49% belasting?
  Ik heb nm een voorstel van mijn werkgever maar deze wil alleen de rvu in 1x uitbetalen.

  1. Hoi Ed, dat klopt. En misschien ga jij ook met pensioen en laat jij je pensioen ingaan? Want als dat het geval is, komt dat er ook nog bovenop en wordt je pensioenuitkering dan volledig belast tegen 49,5%. Neem dit dus ook mee in je financiële planning.

 6. Goedemorgen,
  Vraag: als ik 1 jaar voordat ik de RVU regeling in laat gaan nog 8 uur meer per weer ga werken, wordt het uitkeringsbedrag dan berekent over die gewerkte uren van dat jaar of kijken ze verder terug?
  Alvast bedankt.
  A Woutering

  1. Adria, dat hangt af van de afspraken in de cao. De eerste vraag is of er gekeken wordt naar het aantal uren dat je werkt en vervolgens naar de periode waarover dat wordt gemeten. Zijn er geen afspraken over de periode gemaakt, dan mag je er vanuit gaan dat het laatste salaris en aantal uren dus telt.

 7. Goeiemorgen Jan,
  Op 1 april 2023 ga ik gebruik maken van de RVU regeling. Tot mijn 67e maak ik er 22 maanden gebruik van.
  Vermoedelijk krijg ik het bedrag in één keer uitgekeerd. Ik heb een nabestaandenpensioen van €500.- en wil daarom mijn pensioen niet naar voren halen. Mijn vrouw werkt nog drie jaar dus ik kan mijn pensioen gewoon laten staan.
  Ik heb de volgende vragen:
  Met hoeveel procent wordt de RVU uitkering fiscaal belast?
  Wordt de Loonheffingskorting op het salaris van mijn vrouw belast?
  Is er een regeling dat teveel betaalde belasting teruggevraagd kan worden? Mijn werkgever keert immers in 1 keer uit en niet maandelijks.?
  Dank voor jouw antwoord. Groet, Ruud

 8. Dag Jan,
  Ik bereik op 20 juli 2023 de pensioengerechtigde leeftijd als alles meezit. Ik wil graag stoppen per 1 februari 2023 en heb nog 270 uur verlof staan. Ik heb een contract voor 15 uur per week in de zorg met dementerende mensen, volgens mij een zwaar beroep. Die 270 uur zouden 18 weken vakantie betekenen.
  Wat is raadzaam?
  -Gewoon stoppen op 1 februari en de verlofuren uit laten betalen?
  -het contract door laten lopen voor 18 weken en dan stoppen?
  -gebruik maken van de RVU regeling. In de CAO staat wel iets over RVU maar er staat ook bij dat je dan 45 jaar moet hebben gewerkt in de zorg. Ik heb hier in de zorg 18 jaar gewerkt.

  1. Hoi Ina, dank voor je uitgebreide reactie en vragen. Ik kan die niet in algemene zin beantwoorden. Dit zijn adviesvragen en die kan ik niet zonder jouw totale situatie te kennen goed beantwoorden.

 9. Beste Jan, ik ga per 1 maart 2023 met RVU.
  De overeenkomst is in oktober al getekend onder de op dat moment geldende financiële voorwaarden.
  Ik stop 31 maanden voor mijn aow datum en part of deal is dat je ook per 1 maart uit dienst bent.
  De uitkering wordt ineens in de maand maart op mijn rekening gestort.
  Mijn vraag is of mijn werkgever min of meer verplicht is om de uitkering ineens te indexeren of ben ik afhankelijk van zijn goodwill omdat de overeenkomst al in 2022 is getekend.
  Mvg Henny Duivenvoorden

  1. Je hebt een bedrag afgesproken op basis waarvan jij vertrekt. Dus is het niet vanzelfsprekend dat dit ook wordt aangepast nu het maximum is verhoogd. Tenzij je een heel duidelijke verwijzing hebt naar het maximumbedrag in de wet. Maar zelfs dan is het nog niet verplicht om aan te passen. Dus inderdaad is het goodwill.

   1. Bedankt voor je reactie, ik ga het in ieder geval proberen omdat in de overeenkomst staat dat ze het maximale belastingvrije bedrag als uitgangspunt hebben.
    En anders is het jammer.

 10. Hallo Jan,
  Vanaf deze maand kan ik de RVU aanvraag doen. Ik heb nu een vast dienstverband. In september 2023 ga ik met pensioen en krijg ik een AOW uitkering vanuit de RVU. Moet ik dan in september zelf ontslag nemen of is er een bepaalde contract vorm nodig en/of beter (gunstiger) om de RVU optimaal te benutten?
  Mvg Ed

  1. Ed, om gebruik te kunnen maken van de RVU is het van belang dat je dienstverband wordt beëindigd. De bedoeling van de regeling is dat het een beëindiging op initiatief van de werknemer is. Dus moet je inderdaad zelf het dienstverband opzeggen. Vaak wordt er een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer, waarin niet alleen vastligt dat het dienstverband op initiatief van de werknemer wordt beëindigd, maar ook dat je een RVU regeling krijgt en welke voorwaarden daarbij gelden.

 11. Hallo Jan,

  Ik kwam de volgende tekst tegen op internet:
  9. De RVU-vrijstelling is vooral interessant voor parttimers
  Het toekennen van een RVU-uitkering is niet beperkt door de omvang van het dienstverband van een medewerker. Ook bij een parttime-dienstverband kan een werkgever dus een volledige RVU-uitkering toekennen. De RVU kan dan zelfs hoger zijn dan het huidige brutosalaris. Het is tevens ook mogelijk om van twee werkgevers een RVU-uitkering te ontvangen zolang beide uitkeringen binnen de normen voor vrijstelling vallen.
  Ik werk partime en wil vanaf 1-1-2024 gebruik gaan maken van de RVU , wat betekend deze stelling, kan mijn werkgever mij een volledige RVU-uitkering toekennen?

  1. Jose, wat jij hier citeert klopt op basis van de wet. Maar de praktijk is vaak anders. De meeste cao afspraken koppelen de RVU uitkering aan de omvang van het dienstverband. Dus werk je 50%, dan krijg je een RVU van 50%. Maar wanneer deze beperking niet geldt in jouw cao, of er is geen cao, dan kun je met je werkgever een volledige RVU afspreken. Uiteraard indien en voor zover de werkgever mee wil werken.

 12. indien j e wat hoger met je loon zit dan is een Vaststellingsovereenkomst en dan WW aanvragen voordeliger. Ik kan me voorstellen dat je werkgever druk uitoefent zodat je RVU aanvraagt dat is veel voordeliger voor ze , Hoe ziet u dit?

  1. Ron, een vaststellingsovereenkomst en WW is vaak financieel veel aantrekkelijker. Maar er is een essentieel verschil. Een vaststellingsovereenkomst en WW is op initiatief van de werkgever. Een RVU-regeling is op initiatief van de werknemer. Als een werkgever ‘van je af wil’ dan is een RVU dus niet logisch. Dat is juist bedoeld voor de situatie dat een werknemer wil stoppen.

 13. Beste Jan,

  Ik krijg in april ’24 een RVU uitkering ineens van 49.000,- ongeveer mijn leeftijd is dan 65 jaar.
  Met 3 maanden salaris en deze RVU ineens blijf ik onder het inkomen van 73K (36,93%).
  Hoe werkt dit belastingtechnisch?
  Kan ik aangeven om aan mijn werkgever om dit met 36,93% te belasten?
  Kan ik loonheffing laten toepassen op dit bedrag?

  Feitelijk is dit de RVU uitkering waar ik maandelijks van ga leven voor 1 jaar en mijn pensioen laat ik in gaan op 66 jaar.

  Alvast dank voor jouw reactie,

  Mvrgr, Ron

 14. hoi, hypothetische vraag;
  Stel, een werkgever staat in de rode cijfers en moet bzuinigen.
  Kan die (oneigenlijk) gebruik maken en de oudere werkhemer een RVUregeling voor te stellen zodat die niet ontslagen hoeft te worden? WW is dan namelijk minder dan RVU uitkering + toeslagen.

  En indien die werknemer daar mee akkoord is kan die dan ergens anders bijv 2 dagen in de week gaan werken om zijn inkomen op te hogen tot bijv een niveau die hij had vóór de RVU regeling? Uiteraard vervallen dan de toeslagen.
  ik zie je reactie graag tegemoet.
  groet
  Marleen

  1. Dat is mogelijk. Je kunt dus als werkgever aan een werknemer vragen of die ‘op eigen initiatief’ wil vertrekken en dan een RVU-regeling aanbieden. In de overeenkomst waarin je de RVU afspreekt kun je een verbod opnemen op werken tijdens je RVU. Maar je kunt dat verbod ook niet opnemen en dan mag je gewoon werken. Je kunt het zelfs expliciet toestaan.

 15. Hoi Jan,

  Mijn man wil hier gebruik van maken. Zijn contract is 43 uur, maar hij gebruikt nu de 80 – 90 – 100 regeling.
  Waarover krijgt hij nu RVU zijn contract uren of zijn werk uren.

  Alvast bedankt.
  Vg. Renee

  1. Dat hangt van de cao af. Dus ik adviseer je in de tekst van de cao te kijken bij de RVU-regeling. Het verschilt namelijk per cao. De ene kijkt niet naar uren, de andere naar contracturen en in sommige cao’s mag je zelfs geen gebruik maken van de RVU als je aan de 80-90-100 regeling meedoet.

 16. dag Jan,

  Als ik gebruik ga maken van de RVU regeling betaald mijn werkgever dan mijn pensioen kosten door tot aan mijn 67?
  En stel ik vul mijn RVU uitkering aan met een deeltijd pensioen en beide zijn hetzelfde bedrag nl €1422,- over welke van de twee kan ik dan het beste loonheffing betalen?

  vriendelijke groet
  Dia

  1. Tijdens de RVU wordt je pensioenpremie niet doorbetaald.
   Als je pensioen en RVU even hoog zijn, dan maakt het niet uit op welke van de twee je de loonheffingskorting toepast. Het advies is om deze toe te passen op de hoogste. Wanneer de uitkeringen even hoog zijn, maakt het dus niet uit.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *