De eventtoets gaat gelukkig verdwijnen!

Bij veel beschikbare premieregelingen geldt op dit moment een eventtoets. Kort samengevat wil dat zeggen dat wanneer jij teveel pensioen hebt opgebouwd, het teveel wordt afgekocht en dat verdwijnt in de zak van de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds. In het nieuwe pensioenstelsel gaat deze toets verdwijnen. Dat is goed nieuws. Maar let op, hij verdwijnt niet in alle gevallen.

Wat is de eventtoets precies?

De eventtoets geldt voor beschikbare premieregelingen. In de wet is beschreven hoeveel de maximale premie mag bedragen die een werkgever aan werknemers mag toezeggen. Dit maximum is in 1999 in de wet opgenomen. Maar sindsdien is de rente hard gedaald en de prijs van pensioen gestegen. Om die reden is het toegestaan om een hogere premie toe te zeggen dan in de wet is beschreven .

Maar wanneer je die hogere premie toezegt, geldt een voorwaarde. Blijkt jouw pensioen hoger te zijn dan maximaal is toegestaan, dan wordt het meerdere afgekocht. En het meerdere verdwijnt dan in de zak van de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds.

Let op, deze regel is niet verzonnen door verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen zelf, maar door de Belastingdienst. Het is een vervelende regel, maar geen vorm van zelfverrijking.

Later is de regel overigens iets genuanceerd en mag het ook worden afgekocht en uitbetaald aan de werkgever.

Komt het veel voor dat er wordt afgekocht?

Nee, tot op heden niet. Mij is geen enkel geval bekend waarin dit is gebeurd. Maar dat kan snel veranderen. Want waar de prijs van pensioen aankopen de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar is gestegen, dalen de prijzen sinds begin dit jaar heel hard. Dus je kunt met hetzelfde kapitaal steeds meer pensioen aankopen. De kans dat iemand teveel pensioen aankoopt neemt dus toe.

Nieuwe wet

In de nieuwe pensioenwet, die volgend jaar ingaat, zal de eventtoets verdwijnen. Het pensioen dat je krijgt is vanaf dat moment altijd goed. Dat kan niet teveel zijn.

Maar let op, dit geldt niet in alle situaties. Op oude regelingen waar nu de eventtoets geldt, zal die blijven gelden. Tenzij je de oude regeling inbrengt in de nieuwe pensioenregeling op basis van de nieuwe wet. Dus wanneer jij een oude regeling hebt en die vanaf 2023 overdraagt naar een nieuwe regeling, dan vervalt je eventtoets.

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *