Een klacht over je pensioen

Waar moet je naartoe met een klacht over je pensioen of met een geschil met je pensioenuitvoerder? In dit artikel beschrijf ik de verschillende stappen en klachtmogelijkheden.

Eerst de klachtenregeling van de uitvoerder

Heb je een klacht over je pensioen, dan ga je als eerste met je klacht naar de betreffende pensioenuitvoerder. Je maakt daarbij gebruik van klachten- en/of geschillenregeling die de pensioenuitvoerder zelf heeft. De klachtenregeling vind je vaak op de website van de uitvoerder en/of in het pensioenreglement.

Op 25 van de 140 websites is niets te vinden over hoe je een klacht kunt indienen.

Dat lijkt in sommige gevallen makkelijker gezegd dan gedaan. De Ombudsman Pensioenen heeft begin mei 2019 een onderzoek gepubliceerd naar de klachtenregelingen van pensioenuitvoerders. De ombudsman zocht op ruim 140 websites van pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s naar de klachtenprocedure en naar een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen. Op 25 van de 140 websites is niets te vinden over hoe je een klacht kunt indienen.

Het wordt je dus niet altijd makkelijk gemaakt om een klacht in te dienen. Staat er op de website van jouw pensioenuitvoerder geen klachtenregeling, kijk dan ook in het pensioenreglement. Vaak staat daar wel een klachtenregeling opgenomen. Ook kun je aan je (oude) werkgever of pensioenadviseur vragen hoe je een klacht kunt indienen tegen de pensioenuitvoerder.

Kom je er niet uit met de pensioenuitvoerder

Ombudsman Pensioenen

Wanneer je er niet uitkomt met de pensioenuitvoerder, dan kun je naar de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen (Henriëtte de Lange) behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. Zij doet dat als onafhankelijke instelling.

De Ombudsman Pensioenen kijkt altijd eerst of de oorzaak van de onvrede over het pensioen kan worden weggenomen. Dat kan zij doen door bijvoorbeeld een duidelijke uitleg te geven van wat er aan de hand is. Lost dat niets op, dan probeert zij door bemiddeling een redelijke en billijke oplossing te bereiken. Wanneer dat ook niet lukt, dan kan de Ombudsman Pensioenen een advies uitbrengen. Het advies dat zij uitbrengt is niet bindend, maar wordt in de regel wel gevolgd.

Naar de rechter

Wanneer je er niet uitkomt met de Ombudsman Pensioenen, dan kun je daarna altijd naar de rechter. Je kunt er ook voor kiezen om de Ombudsman of het Kifid (hierna) over te slaan en direct naar de rechter te gaan.

Kifid

Wanneer je een klacht of geschil hebt over ‘de verzekeringstechnische kant van’ een pensioenpolis bij een verzekeringsmaatschappij, dan kun je met die klacht naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, het Kifid.

Bij het Kifid kun je vragen om een bindende uitspraak. Gaat de pensioenuitvoerder daarmee akkoord, dan is de uitspraak van het Kifid bindend. Wanneer het Kifid een bindende uitspraak heeft gedaan, dan kun je daarna in principe niet meer naar de rechter. Bij een niet bindende uitspraak kan dat nog wel, mocht je het niet eens zijn met de uitspraak.

Bij een bindende uitspraak over meer dan € 25.000,- kun je nog wel naar de Commissie van Beroep van Kifid.

Wanneer de uitspraak gaat over een bedrag groter dan € 100.000,- of wanneer het Kifid heeft gekozen voor een vereenvoudigde behandeling dan kun je de klacht nog wel voorleggen aan de rechter mocht je het niet eens zijn met de uitspraak.

Ben je het niet eens met een bindende uitspraak dan kun je hem wel laten toetsen door een rechter. Daarbij zal de zaak niet inhoudelijk worden behandeld, maar kijkt een rechter of het Kifid eventueel grove fouten heeft gemaakt.

Ondernemingsraad of belangenorganisatie

Ben je het niet eens met de gemaakte afspraken in het pensioenreglement, dan kun je met die klachten niet naar de uitvoerder, de Ombudsman of het Kifid. Afspraken in het pensioenreglement worden gemaakt tussen werkgevers en werknemers(organisaties). Ben je het niet eens met die afspraken, dan kun je het beste in contact treden met de ondernemingsraad of een belangenorganisatie

Vroeger was alles anders, maar niet altijd beter

Wanneer je niet tevreden bent met je pensioen, controleer dan eerst of jouw onvrede voortkomt uit de volgende punten. Dat zijn ‘veel voorkomende klachten’, maar tegen deze punten is weinig te doen.

 • In het verleden begon je pensioenopbouw vanaf 25 jaar. Heb je voor die tijd gewerkt, dan is de kans groot dat je geen pensioen hebt opgebouwd in die periode.
 • Wanneer je vroeger pensioen opbouwde, maar je dienstverband duurde korter dan 5 jaar, dan kwam je opgebouwde pensioen te vervallen. Heb je dus een kort dienstverband gehad in het verleden, dan is de kans groot dat je geen pensioen hebt opgebouwd.

Tegenwoordig is dit niet meer toegestaan, maar in het verleden was dit wettelijk toegestaan. Daar is dus weinig tegen te ondernemen.

Second opinion

Wanneer je niet helemaal tevreden bent over je pensioen, maar je twijfelt of je hier een klacht over moet indienen? Dan kun je ook een second opinion laten uitvoeren door een onafhankelijk pensioenadviseur. Aan een second opinion zijn wel kosten verbonden.

Het voordeel van een second opinion is dat je zeker weet of je klacht over je pensioen terecht is en je naar de juiste instantie gaat met je klacht. En je kunt samen met de pensioenadviseur je dossier goed op orde maken om zo met een goed onderbouwd verhaal je klacht in te dienen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 reacties

  1. Antonius, de pensioenopbouw was in het verleden vaak vanaf 25 jaar of eerder. In 2007 is dat veranderd in de wet en sindsdien is het pensioen opbouwen vanaf 21 jaar. Eerder mag wel, later is niet meer toegestaan. Dit staat in de Pensioenwet artikel 14 Artikel 14 Pensioenwet

 1. Correctie t.a.v. de gang naar de rechter na de uitspraak van het Kifid. Dit is de letterlijke tekst op de site van het Kifid. citaat: “U kunt ook naar de rechter stappen. De rechter bekijkt dan of het bindend advies van Kifid op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is onderbouwd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter uw zaak opnieuw inhoudelijk beoordelen.
  Ook de financiële dienstverlener kan in beroep gaan bij de rechter.” . Dus wel degelijk is een gang naar de rechter nog mogelijk. In eerste instantie alleen om te toetsen of het oordeel op de juiste wijze tot stand is gekomen, maar indien niet, dan wel degelijk opnieuw een inhoudelijke beoordeling. Dus s.v.p. in uw tekst op de juiste wijze weergeven wat de feitelijke situatie is

  1. Je hebt gelijk dat er uitzonderingen zijn op de hoofdregel. Bij een bindend advies kun je niet naar de rechter is de hoofdregel. Daar zijn uitzonderingen op, onder andere de uitzondering die jij benoemt.

 2. goede middag
  vraagje
  mijn man gaat met vroegpensioen bij BPF bouw ,tot zijn aow gelijk blijvend bedrag, kan hij ook de overbrugging 5 jaar is tot aow datum dat de partner erbij doen.
  vriendelijk groet
  Kitty van den Heuvel