Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees heeft met werknemers- en werkgeversorganisaties een principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel bereikt. Het is nog een principeakkoord. Het is dus nog niet helemaal zeker of men dit akkoord uiteindelijk ook zo uitvoert. In dit artikel vind je een samenvatting van de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt.

Minder snel stijgende AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd zal de komende jaren minder snel gaan stijgen. De AOW-leeftijd blijft de komende 2 jaar 66 jaar en 4 maanden (2020 en 2021). In 2022 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden, in 2023 66 jaar en 10 maanden en in 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Dat is dus 3 jaar ten opzichte van de huidige wetgeving.

Na 2024 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Wanneer nu de levensverwachting met 1 jaar stijgt, dan stijgt ook de AOW-leeftijd met 1 jaar. Dat gaat veranderen. Wanneer de levensverwachting met 1 jaar stijgt, dan stijgt de AOW leeftijd straks met 8 maanden. Dat zou betekenen dat op basis van de huidige berekeningen de AOW-leeftijd in 2025 stijgt naar 67 jaar en 2 maanden.

Boete voor regelingen voor vervroegde uittreding vervalt

Wanneer de werkgever nu met een werknemer een regeling voor vervroegde uittreding afspreekt – denk aan een soort VUT of een ontslagvergoeding om eerder met pensioen te kunnen gaan – moet de werkgever nu een boete betalen van 52%.

Deze boete wordt vanaf 2021 voor 5 jaar afgeschaft en geldt voor inkomens tot € 19.000 per jaar gedurende 3 jaar. Spreek je een regeling af voor een hoger inkomen, dan geldt de boete van 52% alleen voor het meerdere boven de € 19.000,-.

Hiermee wordt het dus makkelijker en voor werkgevers goedkoper om afspraken te maken over een regeling om 3 jaar eerder te stoppen met werken.

Nieuw pensioenstelstel 2022

Het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel gaat uiteraard niet alleen over de AOW of over eerder stoppen met werken. Het gaat uiteindelijk om het pensioenstelsel. Er komt dan ook een nieuw pensioenstelsel met ingang van 2022. Het uitgangspunt is dat voor alle werknemers in een pensioenregeling dezelfde premie geldt (als percentage van het loon). Die premie stort je in ‘je eigen potje’ en is bestemd voor je eigen pensioen. Omdat het gestorte bedrag voor jongeren gedurende een langere periode rendement maakt, zal een jongere meer pensioen opbouwen dan de oudere collega’s. Naarmate je ouder wordt, neemt je pensioenopbouw langzaam steeds iets af.

Dit is nadelig voor werknemer die nu richting de pensioendatum gaan. Zij gaan naar verwachting minder pensioen opbouwen. Er komt hiervoor een overgangsregime waarbinnen dit nadeel gedurende 5 jaar zal worden gecompenseerd.

Het pensioen dat je straks opbouwt is niet gegarandeerd en zal bij tegenvallende resultaten eerder worden gekort. Daar tegenover staat dat bij meevallende resultaten de pensioenen weer eerder worden verhoogd met indexaties. Pensioen wordt dus meer volatiel.

Kortingen op korte termijn voorkomen

Een groot aantal pensioenfondsen dreigt de pensioenen te moeten korten eind dit jaar of eind volgend jaar. Pensioenfondsen krijgen op korte termijn soepelere regels. Deze soepele regels voorkomen de dreigende korting voor de meeste pensioenfondsen. Wordt er toch gekort, dan is deze lager dan nu.

Opname bedrag ineens uit je pensioenpot

Het wordt mogelijk om op de pensioendatum een bedrag van maximaal 10% van je totale pensioenpot ineens op te nemen. Met dit bedrag mag je vervolgens doen wat je zelf wilt.

Ook onderzoekt het kabinet of het mogelijk is om ook eerder een deel van je pensioen op te nemen, bijvoorbeeld voor aflossing van je hypotheek of het betalen van een studie of zorgverlof.

Lees ook plannen voor een nieuw pensioenstelsel waarin wij eerder schreven over de plannen van Minister Koolmees.

bron: http://www.pensioenakkoord2022/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *