Zware beroepen eerder met pensioen – Pensioenakkoord

Door de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd moeten veel mensen steeds langer doorwerken. Met name voor zware beroepen kan dit tot een onhaalbare situatie leiden. In het pensioenakkoord is een drietal maatregelen opgenomen waardoor werknemers eerder met pensioen kunnen of makkelijker de pensioendatum kunnen halen. In dit artikel geef ik een overzicht.

Temporisering verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren naar 67 jaar en is daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Hoe ouder we worden, hoe later de AOW in zal gaan. Het kabinet heeft de verhoging van de AOW-leeftijd voor de komende twee jaar bevroren en het tempo van verhogen daarna verlaagd. Je kunt dus weer iets eerder met pensioen. Een overzicht van de AOW-leeftijd per jaar vind je hier.

‘Vut’ regelingen worden toegestaan

De boete op vut-achtige regelingen komt voor een deel te vervallen. Over de eerste € 19.000,- uitkering zal geen boete worden berekend. Een werkgever kan daarmee werknemers 3 jaar eerder laten stoppen met werken!

Het wordt makkelijker om werknemers een regeling aan te bieden om eerder te stoppen met werken.

Werkgever die hun werknemers een vergoeding geven om eerder te kunnen stoppen met werken krijgen in de huidige situatie nog een boete van de Belastingdienst.

Stel je bent een werknemer met een salaris van € 27.000,-. Je krijgt een soort ‘Vut’-regeling zodat je 3 jaar eerder kan stoppen met werken. Je ontvangt 70% van je salaris als ‘vut’regeling. Dan krijgt de werkgever nu nog een boete van € 29.484,-.

Vanaf 2021 wordt deze boete verlaagd en over de eerste € 19.000,- wordt helemaal geen boete meer berekend. In het bovengenoemde voorbeeld hoeft de werkgever geen boete meer te betalen. Wanneer hij deze regeling aanbiedt aan een werknemer met een hoger salaris krijgt de werkgever nog wel een boete, maar die is veel lager dan nu het geval is.

Deze regeling moet ingaan in 2021 en geldt tot en met 2025.

Pas wanneer in jouw bedrijf of cao een dergelijke afspraak is gemaakt, dan geldt het ook voor jou.

Let op, deze regelingen worden in de wet mogelijk gemaakt. Maar dat betekent nog niet dat jij hier ook gebruik van kunt maken. De komende tijd zullen werkgevers en werknemersorganisaties in onderhandeling met elkaar moeten om regelingen af te spreken.

Wanneer er geen regeling geldt voor jou, dan is het vanaf 2021 wel mogelijk om individuele afspraken te maken met je werkgever, als jij eerder wilt of moet stoppen met werken. Hou daarbij in je achterhoofd dat dit een mogelijkheid in de wet wordt, maar het is nog geen regeling waar jij rechten aan kunt ontlenen.

Maatregelen die zorgen dat werknemers wel de pensioendatum halen

Werkgevers kunnen nu al investeren in regelingen die er voor zorgen dat werknemers wel in staat zijn om (gedeeltelijk) langer door te werken. Dat kan door te investeren in om- en bijscholing, in loopbaanbegeleiding, in deeltijdpensionering, en in generatiepactregelingen. Het kabinet gaat hier vanaf 2021 gedurende 4 jaar € 200 miljoen in investeren. Sociale partners kunnen dan een aanvraag indienen voor een subsidie uit dit budget.

Zware beroepen

Wat zijn zware beroepen? Dat is heel subjectief en na jaren studie en discussie is het kabinet ook niet tot een eenduidige definitie gekomen. Bovenstaande maatregelen gelden dan ook niet alleen voor mensen met zware beroepen, maar voor iedereen. Met name de invoering van een vut-achtige regeling kost geld en het is dan ook de verwachting dat deze regelingen met name zullen worden ingezet in die bedrijven of sectoren waar het steeds langer doorwerken te zwaar is.

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Eén reactie

  1. Ik werk nu bijna 46 jaar in de sector zorg en welzijn (vvt) en ben 65 jaar.
    Ik moet nog door tot september 2021. Een stukje pensioen heb ik al opgenomen. Maar ik hoop nog steeds op dat de RVU regeling voor 2021 wettelijk wordt geregeld en in de cao komt te staan. Nergens kan ik hier over meer duidelijkheid lezen. Mijn werkgever zegt dat dit pas in september 2021 geregeld wordt. Klopt dit, want ik ben het hier niet echt mee eens.
    Hoor graag uw antwoord.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *