DNB schoot tekort bij Conservatrix

Eind vorig jaar ging verzekeringsmaatschappij Conservatrix failliet. Ik schreef hier eerder een blog over. Deze week is een onderzoek gepubliceerd naar de rol van DNB en het Ministerie van Financiën. De conclusie van het onderzoek is dat DNB tekort schoot in haar rol als toezichthouder.

Eerder ingrijpen

DNB had eerder kunnen ingrijpen maar heeft dat niet gedaan. Daarbij wordt in het onderzoek aangegeven dat het aan directie van Conservatrix was om te stoppen met verkoop van producten met te hoge rendementen.

Eerder en krachtiger ingrijpen door De Nederlandsche Bank, bijvoorbeeld een veel eerdere beëindiging van de productie van verzekeringen met hoge garantierendementen, had mogelijk voor een andere wending kunnen zorgen, al benadrukt de Evaluatiecommissie dat de primaire verantwoordelijkheid voor haar producten uiteraard bij Conservatrix lag.

To good to be true

Ik vind dit wel een bijzondere passage in het rapport. Conservatrix beloofde te hoge rendementen en de toezichthouder grijpt niet in omdat het de primaire verantwoordelijkheid van de directie is om in te grijpen. Maar wat is dan je rol als toezichthouder?

Ik schreef eerder over wel of niet kunnen vertrouwen op de toezichthouder. Ik ben nog steeds van mening dat, ondanks een aantal fouten, je wel op het toezicht van DNB moet vertrouwen. Zelf ben je niet in staat om beter te controleren wat jouw verzekeraar doet. Maar één les is voor mij wel belangrijk en dat is dat je als consument dus wel altijd zelf je gezonde verstand moet gebruiken. Zeker omdat er hier niet ingegrepen wordt en dat blijkbaar ook niet per se hoeft.

Als iets to good to be true lijkt, dan is dat het dan waarschijnlijk ook. Als de hele markt lage rendementen biedt, maar er is één partij die veel hogere rendementen kan bieden, wees dan op zijn minst een beetje wantrouwend. Maar nog beter, stap er niet in.

Kortingen voorkomen

Bij de overname van Conservatrix zijn vervolgens ook verschillende fouten gemaakt. DNB wilde absoluut dat kortingen van polishouders voorkomen zouden worden. De focus was dan ook op een verkoopdeal waarbij kortingen niet aan de orde zouden zijn. Daarbij hebben zij vervolgens snel gehandeld en als gevolg daarvan bevat de deal die is gemaakt ene paar belangrijke onvolkomenheden. Zo mochten bezittingen buiten Nederland worden geplaatst en zijn er geen goede afspraken gemaakt over de bijstortverplichting van de nieuwe aandeelhouders.

Door het faillissement van vorig jaar worden polishouders nu geconfronteerd met korting op hun pensioen. Als DNB niet zo op voorkomen van kortingen had gezeten, was Conservatrix mogelijk niet failliet gegaan, maar had je toen een korting gehad. Per saldo lijkt een korting in dit dossier dan ook onafwendbaar te zijn geweest.

Hoe nu verder?

In het rapport is een aantal aanbevelingen gedaan en die worden komende tijd onderzocht om te kijken welke zaken er gewijzigd moeten worden. Dat kan gaan om wetgeving, om beleid en om procedures. Dit alles met het doel om het toezicht verder te verbeteren.

Het volledige rapport is hier te lezen. Voor de mensen met wat minder tijd, de conclusies en aanbevelingen vind je vanaf pagina 137. Ben je benieuwd naar de hele gang van zaken rondom Conservatrix, een tijdlijn van gebeurtenissen vind je op pagina 170. De reactie van DNB op het rapport kun je hier lezen.

Stichting Polishouders Conservatrix

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling rondom het faillissement van Conservatrix kijk dan op de website van Stichting Polishouders Conservatrix. Een groep bezorgde polishouders heeft deze stichting opgericht om om collectief de belangen te behartigen. Meer informatie over deze stichting vind je hier.

Foto: Andrea Piacquadio op Pexels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

  1. Beste heer Van Harten,
    Conservatrix is alleen bekend bij erkende adviseurs. Eind 2011 heb ik op advies bij Conservatrix een pensioen ingebracht. ( 450 k) De uitkeringsbedragen t.o.v. andere pensioenverzekeraars in 2011 ontliepen elkaar van € 10-15 per maand. Dus zeer zeker geen te hoge uitkeringen maar beloofde zekerheid maar uw conclusie gaat niet op. DNB heeft steken laten vallen en heeft ook zonder mijn toestemming mijn pensioen overgebracht naar een niet bonafide partij. Dit komt overeen met de toeslagen affaire door de polishouders in de kou te laten staan met 20% korting. De gehele oppositie heeft unaniem om compensatie gevraagd in juli 2021. Net te weinig stemmen maar met het rapport naar de Tweede Kamer is de verwachting dat in april/mei 2022 het merendeel zal voorstemmen. Niet anders dan gerechtigheid!

    1. Wim, dank voor je reactie. Je zit in een vervelende situatie en dat begrijp ik volledig. Jij hebt in 2011 pensioen ondergebracht bij Conservatrix en toen wat er nog geen sprake van te hoge rendementen. Dat is pas van later.