Geen intentieverklaring meer met terugwerkende kracht

Zoals ik eerder schreef zal de intentieverklaring voor pensioen met ingang van 1 juli 2023 komen te vervallen. Maar dat gaat ook gelden met terugwerkende kracht.

Geen intentieverklaring meer

Dat is goed nieuws voor iedereen die nu eerder dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd wil stoppen met werken en het pensioen wil laten ingaan. De intentieverklaring hoef je dus niet meer te tekenen. De verklaring hield in dat je verklaart dat je niet de intentie hebt om weer te gaan werken.

Ook als je al gestopt bent

Maar het is ook goed nieuws voor iedereen die al gestopt is met werken en deze verklaring al eerder heeft getekend.

Wij stelden aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst hierover een vraag en kregen het onderstaande antwoord.

Onze vraag

“Met ingang van 1 juli 2023 komt de intentieverklaring te vervallen bij vervroegde pensionering. Blijft de oude wetgeving van toepassing op werknemers die voor 1 juli 2023 eerder dan 5 jaar voor de AOW-leeftijd, maar niet eerder dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen zijn gegaan? Of kunnen zij nu, indien gewenst, weer aan het werk gaan?”

Antwoord van de Belastingdienst

“In het vanaf 1 juli 2023 in werking te treden overgangsrecht van artikel 38b van de Wet op de loonbelasting (Wet LB) valt uit het eerste lid af te leiden dat een wijziging van de fiscale pensioengrenzen door de invoering van de Wet toekomst pensioenen niet van toepassing is op pensioenaanspraken die vóór 1 juli 2023 zijn ontstaan. Hierop geldt een uitzondering voor zover die wijziging ten gunste van de (gewezen) werknemer is. De wijziging van artikel 18a, vierde lid Wet LB wordt gezien als een wijziging ten gunste van de (gewezen) werknemer. Verder is het voor de toepassing van artikel 38b Wet LB niet van belang of de pensioenuitkeringen al dan niet zijn ingegaan.

Dat houdt in dat (gewezen) werknemers die hun pensioen vóór 1 juli 2023 niet eerder dan tien jaar voor de AOW-leeftijd hebben laten ingaan vanaf 1 juli 2023 weer aan het werk kunnen gaan zonder fiscale gevolgen voor de pensioenaanspraak.”

Gevolgen voor de praktijk

Zoals uit verschillende reacties op deze website blijkt, hebben nog niet alle uitvoerders hun beleid aangepast. Maar bovenstaand antwoord is meer dan duidelijk. Maar wanneer je door je uitvoerder ‘gedwongen’ wordt toch te tekenen, kun je dat dus op basis van bovenstaand antwoord naar mijn mening gewoon doen. Want de Belastingdienst zal geen enkele waarde meer hechten aan die verklaring. Zelfs de verklaringen uit het verleden kun je ‘doorscheuren’.

Maximaal 10 jaar

Let op, dit geldt niet voor de mensen die meer dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd gestopt zijn met werken. Dus voor de heel vroeg gepensioneerden lijkt de verklaring te blijven bestaan. Maar voor die mensen geldt het volgende, zoals het tweede deel van het antwoord luidt:

“Overigens is het onder de werking van de huidige fiscale pensioenregels al mogelijk dat een (gewezen) werknemer die op de vervroegde ingangsdatum van de pensioenuitkering niet meer de intentie had om later weer aan het werk gaan, op een later moment zonder fiscale gevolgen voor het pensioen weer aan het werk gaat. In V&A 08-014 staat onder Intentie(verklaring) namelijk het volgende:
Mocht de werknemer na de vervroegde pensionering na verloop van tijd besluiten toch weer betaalde economische activiteiten te gaan verrichten of deze uit te breiden dan heeft dat in het algemeen geen gevolgen voor de zuiverheid van het (pre)pensioen. Dit is alleen anders als de inspecteur op grond van feiten en omstandigheden aannemelijk kan maken dat de intentie tot het (weer) starten of uitbreiden van inkomensgenererende economische activiteiten al bestond op het moment van de vervroegde pensionering. Zo’n situatie zal zich bijvoorbeeld voordoen als de werknemer de wettelijke verplichting heeft om mee te werken aan het verkrijgen van arbeid, bijvoorbeeld op grond van de Werkloosheidswet of de Participatiewet. In dat geval is immers sprake van een verplichte intentie tot doorwerken “.”

Dit is niet nieuw. Maar het lijkt alsof ze nu toch willen benadrukken dat weer aan het werk gaan wel kan. Uiteraard wanneer dat niet je intentie is geweest op het moment van stoppen. En dat past ook helemaal binnen het beleid van de overheid. Langer doorwerken, al dan niet in deeltijd, al dan niet aangevuld met een pensioenuitkering.

Dus aan het werk dan maar weer!

Foto: – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

19 reacties

 1. Ik kreeg een ander verhaal van de Belastingdienst. Deze dame die aanspreek punt was iz pre-pensioen vertelde me dat het nog niet duidelijk was wanneer deze specifieke regeling inzake loslaten intentieverklaring in zou gaan bij de Belastingdienst. Zij adviseerde me een brief te schrjiven aan de Inspecteur Loonheffingen om op basis van de nieuwe regeling mijn pre pensioen te mogen laten ingaan.

  1. Hoi Willeke, een brief van de inspecteur geeft je wel duidelijkheid. Maar over het algemeen werkt het zo dat de inspecteur bij ingewikkelde pensioenvragen gaat informeren bij het CAP. En dan moet die als het goed is hetzelfde antwoord krijgen als ik heb gekregen.

     1. Of ik onbeperkt mag werken als ik mijn pre pensioen laat ingaan met 61 jaar en 5 maanden. Het antwoord is dat er geen restructies meer zijn. Dus je mag bij wijze van spreken full time werken en pre pensioen ontvangen als je 10 jaar voor je AOW datum zit of korter. Ik blijf zeker werken tot aan mijn pensioen.

  2. Hoi Jan,
   Hartelijk dank voor je duidelijke stukken die je schrijft. Ik ben nu 58 jaar en 20 maanden oud. Dan geldt dit ook voor mij? Op het moment van stoppen kijken ze naar de op dat moment geldende aow leeftijd?

   1. Paul, ze kijken inderdaad naar de AOW-leeftijd die voor jou geldt op het moment van stoppen. Op dit moment is dat 67 jaar en 3 maanden. En dat betekent dus dat je op zijn vroegst mag stoppen op 57 jaar en 3 maanden zonder intentieverklaring.

 2. Betekent dit ook dat als je als zelfstandige vanaf 1 juli en 10 jaar voor aow met pre-pensioen gaat, daarnaast gewoon kunt blijven doorwerken? Of kun je dan beter een verzoek vooroverleg indienen?

   1. Mijn pensioenfonds eist toch een getekende intentieverklaring, omdat deze nieuwe mogelijkheid bij hen nog niet reglementair geregeld is. Kan dat fiscale consequenties hebben?
    Ik denkd aan een uitspraak van het CAP: ‘…Door de werking van artikel 38b, eerste lid, Wet LB zal iedere (gewezen) werknemer hiervan gebruik kunnen maken, mits de pensioenregeling daarin voorziet.’ Voorziet de pensioenregeling van dit fonds daar dan niet in?

    1. Jo, het tekenen van die verklaring heeft geen fiscale consequenties. De Belastingdienst is niet (meer) geïnteresseerd in die verklaringen. Het enige is dat je goed moet kijken of het tekenen van die verklaring en daarna toch blijven/gaan werken consequenties heeft ten opzicht van het pensioenfonds. Wanneer dat laatste niet het geval is, kun je dus gewoon tekenen. Je tekent een verklaring die doelloos/nutteloos is.

 3. Wat betekent dit voor de belasting schijven als je na 1 juli 2023 weer gaat werken als zzp-er? Zijn de stafels anders als je 7 jaar eerder gestopt bent?

 4. Jan, het fonds wil geen antwoord geven op de vraag of het vanuit de pensioenorganisatie obstakels ziet bij een getekende verklaring en doorwerken. Ze hebben een juridische muur opgetrokken. In een eerder stadium gaf een medewerker wel aan dat ze de verklaringen opvroegen om aan belastingregels te voldoen en dat er nog nooit om was gevraagd. Denk je dat het ‘nog niet reglementair aangepast’ voor problemen kan zorgen?

 5. Dag Jan,

  Ik ben 1 januari 2024 met 55 jaar met vroegpensioen gegaan en heb logischerwijs de intentieverklaring moeten tekenen. Als ik dit artikel lees dan komt het er op neer dat er geen fiscale gevolgen (meer) zijn als je toch weer wat geld wil gaan verdienen als je meer dan 10 jaar voor de AOW leeftijd met vroegpensioen bent. Tenzij je bepaalde verplichtingen hebt omdat je bijvoorbeeld gebruik maakt van een WW uitkering o.i.d. Maar dat is in mijn geval niet zo. Mijn pensioenfonds geeft in ieder geval aan dat er geen gevolgen zijn voor het ouderdomspensioen zelf.

  Is er echt geen kans dat er nog ergens een ambtelijk addertje onder het gras verstopt zit en de belastingdienst onverhoopt toch nog moeilijk zou kunnen gaan doen?

  Mvgr, Rene.

  1. Rene, wanneer jij minder dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen bent gegaan dan is een intentieverklaring niet meer nodig. En een reeds getekende verklaring heeft geen waarde. Dus iedereen in deze categorie kan gewoon bijverdienen.

   Jij bent méér dan 10 jaar voor de AOW-leeftijd met pensioen gegaan. Daarbij maak jij dus gebruik van de oude wetgeving, inclusief intentieverklaring. Deze verklaring blijft van kracht. Jij mag dus niet meer gaan werken voor het deel dat jij je pensioen hebt laten ingaan. Doe jij dat wel, kun je een fiscale sanctie krijgen, waarbij de gehele waarde van jouw pensioen ineens belast wordt, vermeerderd met 20% revisierente.

   1. Ik heb inmiddels contact gehad met de belastingdienst. Lang verhaal kort:

    Het gaat om de zuiverheid van de intentieverklaring ten tijde van de ingang van de vervroegde pensionering. Als dat naar eer en geweten is gedaan dan is het mogelijk om je later te bedenken. Deze spijtoptanten hebben niets te vrezen. Ongeacht de leeftijd en ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Indien gewenst kan dit op papier worden gezet door een vooroverleg aan te vragen. Maar dat is geen vereiste.

    De soep wordt dus niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend.