Het Pensioenakkoord is (bijna) rond

Afgelopen vrijdag hebben het kabinet en sociale partners de gesprekken over de uitwerking van het pensioenakkoord afgerond. Daarmee lijkt het pensioenakkoord bijna rond. De afspraken moeten door de sociale partners nog aan de achterban worden voorgelegd. Daarna worden meer details bekend gemaakt. Op dit moment weten we al wel een aantal zaken.

1. Er komen individuele pensioenpotten

Je krijgt als deelnemer straks een eigen pensioenpot. In die pot wordt zolang je werkt een premie gestort. En die pot maakt rendement.

2. De rekenrente vervalt en er komt een projectierente

Met een projectierente (verwacht rendement) wordt de hoogte van het pensioen berekend.

3. Geen buffers

Bij de berekening van jouw pensioenpot en de verwachte uitkering wordt geen rekening meer gehouden met buffers

4. Sneller aanpassen van je pensioen

Wanneer er meer geld in de pot zit dan verwacht, dan gaat je pensioenuitkering omhoog. Zit er minder geld in de pot, dan gaat je pensioenuitkering naar beneden. Je pensioenuitkering wordt dus onzekerder. Maar tegelijkertijd neemt de kans op verhoging van je pensioen (indexatie) toe.

5. Ingangsdatum 2022 met overgangstermijn tot 2026

De nieuwe regels gaan in per 1 januari 2022, maar we krijgen tot 2026 de tijd om alle bestaande regelingen aan te passen.

6. Overgangsregeling

Wanneer (groepen) werknemers er op achteruit gaan, kan er een overgangsregeling worden afgesproken, waarbij de nadelen worden gecompenseerd.

7. Geen korting in 2021

Eerder heeft Minister Koolmees aangekondigd dat de pensioenen in 2020 niet worden gekort. Deze afspraak is verlengd en geldt nu ook voor 2021. Voorwaarde is daarbij dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds niet onder de 90% mag zijn.

8. Minder snel stijgende AOW-leeftijd

Wat al eerder was afgesproken blijft overeind. De AOW-leeftijd zal de komende jaren minder snel gaan stijgen. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden, in 2023 66 jaar en 10 maanden en in 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar.

Na 2024 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Wanneer de levensverwachting met 1 jaar stijgt, dan stijgt de AOW leeftijd straks met 8 maanden.

In de loop van de komende week worden meer details verwacht.

Pensioenadvies aanvragen

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

2 reacties

  1. Oke, dit is nu allemaal duidelijk. Wat voor mij onduidelijk blijft en waar ik ook niets meer over hoor zijn na 45 jaar werken met pensioen.
    Er werd gesproken over 3 jaar eerder stoppen, de werkgever zou dan 3 jaar lang 19000€ betalen en daarnaast 2 jaar ww. Er zijn mensen zoals ik die al langer werken dan 45 jaar. Ik denk dat er bij het uitwerken van deze regeling weer zoveel tijd gerekt wordt dat ook wij weer gewoon door moeten werken tot 67.
    Ik vind als we het er over eens zijn dat dit nodig is dat ook de mensen die hier voor in aanmerking komen er NU ook gebruik van kunnen maken.
    Ik werk in de grootmetaal / electro technische industrie.

    1. Er is in het akkoord nog steeds geld vrij gemaakt voor regelingen om eerder te stoppen met werken. Het bedrag dat daarvoor gereserveerd was is verhoogd van € 800 mln naar € 1.000 mln. Dat geld is bedoeld voor regelingen die moeten ingaan vanaf 2021. Naar de regeling voor mensen die 45 jaar gewerkt hebben wordt onderzoek gedaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *