Fouten in pensioenuitkeringen?

Als je met pensioen gaat, dan moet je er op kunnen vertrouwen dat jouw pensioen klopt. Maar klopt jouw pensioen? Of zijn er fouten gemaakt, waardoor jij niet krijgt waar je eigenlijk recht op hebt? In dit artikel geef ik je punten waar je op moet letten en een stappenplan om je eigen pensioen te controleren. Want fouten in pensioenuitkeringen zouden niet voor moeten komen. En als ze voorkomen, dan moeten ze snel worden hersteld!

Waar heb je recht op?

Jij hebt recht op een pensioen zoals dat staat beschreven in het pensioenreglement. Veel pensioenreglement zijn echter ongelooflijk uitgebreid en ingewikkeld. Dus vaststellen waar je precies recht op hebt is voor een gemiddelde pensioengerechtigde lastig vast te stellen. Het is in ieder geval een goed begin als jij zorgt dat je beschikt over alle pensioenreglementen.

TIP 1: Bewaar je pensioenreglementen

Waar kunnen fouten in pensioen worden gemaakt?

Pensioen is in de basis afhankelijk van 2 dingen. Salaris en diensttijd.

Salaris – Jouw salaris is bepalend voor de hoogte van je pensioenopbouw. Om te kunnen controleren of dat goed is gegaan moet je dus een opgave hebben van je salaris. Bewaar van ieder jaar de loonstrook van januari en december. Het salaris van januari is in veel pensioenregelingen bepalend. En mochten er andere emolumenten meetellen, vaak zie je die terug op de loonstrook van december bij de cumulatieven.

TIP 2: Bewaar je loonstroken van januari en december

Diensttijd – Jouw diensttijd is net zo belangrijk als je salaris. Zorg dat je een overzicht hebt van al je werkgevers van wanneer je in dienst bent getreden en wanneer je uit dienst bent getreden.

TIP 3: Maak een overzicht van je diensttijd

Naast deze twee basiselementen zijn er nog belangrijke ‘uitzonderingen’. Het is goed om die te weten en ook vast te leggen

 • Wanneer ben je eventueel werkloos geweest
 • Ben je arbeidsongeschikt (geweest) en gedurende welke periodes
 • Ben je gescheiden, wanneer was dat en welke afspraken zijn er gemaakt
 • Heb je bijzonder afspraken gemaakt met je werkgever over pensioen?
 • Heb je waardeoverdracht gedaan

Controle pensioen

Het is lastig om je eigen pensioen te controleren. Maar hoe meer informatie je hebt verzamelend, hoe makkelijker het is om controles uit te voeren of te laten uitvoeren.

Begin naast het verzamelen van de gegevens ook voor jezelf met een overzicht van je pensioen. Verzamel alle polissen en opgaven en leg die op chronologische volgorde. Let daarbij goed op polisnummers. Wanneer je een tijdlijn van je pensioen kunt maken op deze manier beginnen je vaak al dingen op te vallen.

Onderzoek naar fouten in pensioenuitkeringen

Afgelopen week publiceerde 50Plus een onderzoek naar fouten in pensioenuitkeringen. De conclusie van het onderzoek is dat de communicatie van pensioenuitvoerders niet is afgestemd op de doelgroep waardoor er veel onbegrip, irritatie en teleurstelling ontstaat. Maar er kan niet geconcludeerd worden dat er op grote schaal fouten worden gemaakt.

Voor het onderzoek, dat onder leiding stond van professor Hans van Meerten, zijn 151 individuele dossiers aangeleverd door mensen die een klacht hadden over hun pensioen. Uiteindelijk zijn na een eerste selectie en beoordeling 39 dossiers diepgaand onderzocht.

Uit het onderzoek bleek dat er 8 echt fouten zijn gemaakt. Daarbij valt op dat 4 fouten zijn veroorzaakt door de pensioenuitvoerder en 4 fouten door verkeerde aanlevering van gegevens door de werkgever. De volgende fouten zijn geconstateerd:

 • Verkeerde diensttijd
 • Niet aangemeld voor de pensioenregeling
 • Verkeerd salaris
 • Ten onrechte uit dienst gemeld
 • Arbeidsongeschikt, maar ten onrechte hersteld gemeld
 • Een typefout gemaakt in de diensttijd, waardoor er jaren missen

Ik denk dat er fouten in mijn pensioen zitten, en nu?

Wanneer je vermoed dat er fouten in je pensioen zitten dan kun je de volgende stappen doorlopen.

 1. Verzamel zoveel mogelijk gegevens en informatie. Hoe completer jouw dossier, hoe beter.
 2. Vraag ontbrekende informatie op bij de werkgever of de pensioenuitvoerder. Meld niet meteen dat er iets fout is, maar vraag eerst de benodigde informatie.
 3. Wanneer de fout voor jou duidelijk en aantoonbaar is, leg deze fout voor aan de pensioenuitvoerder of de werkgever, afhankelijk van wie de fout heeft gemaakt.
 4. Vind je geen gehoor, volg dan de klachtenprocedure. Lees hiervoor ook dit artikel.
 5. Heb je een ernstig vermoeden van een fout, maar krijg je het niet duidelijk, leg dan je dossier voor aan een onafhankelijke pensioenadviseur.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

 1. Er worden heel veel fouten gemaakt door APG, die de pensioenen uitvoert voor pensioenfonds ABP. Vooral de 40-plussers die al voor 2006 bij ABP waren aangesloten en dat nog zijn, worden fors benadeeld in hun voorwaardelijk pensioen VPL.

  Stichting Kennisbank abppensioen (https://abppensioen.nl) zal deze gedupeerden oproepen zich te melden voor een massaclaim jegens ABP.

 2. L.S./Frans Nijhof,
  Mijn hele pensioenbouw klopt naar mijn idee niet.Alle upo’s etc. heb ik naast elkaar gelegd.Ik ga met pensioen op 23 aug.2021 ,mijn pensioengerechtigde leeftijd.Wil een adviseur inschakelen alvorens ik juridische hulp krijg van mijn rechtsbijstand.In ieder geval is mij sinds 2001 t/m 2004 toegezegd,dat ik naast mijn voorwaardelijk pensioen een eenmalige bonus zal krijgen.(van 9210 gulden omgezet naar 5130 euro in 2004)Daarna wordt het in de upo’s niet meer vermeld.
  Is er al een claim naar ABP geweest?Ik weet niet goed wie mijn gegevens kan bekijken t.a.v. nalatigheden t.av. mijn pensioen.Graag wil ik meer informatie als u mij die al kan geven.
  Vriendelijke groeten,Marian Spaans