Inflatie en pensioen – wat betekent inflatie voor jouw pensioen?

De Europese Centrale Bank heeft het inflatiedoel verhoogd naar 2%. De inflatie mag soms zelfs tijdelijk iets hoger zijn. Op deze manier kan de Europese Centrale Bank de rente voor langere tijd laag houden. Maar wat betekent een (oplopende) inflatie voor jouw pensioen? In deze blog geef ik een uitleg over inflatie en pensioen.

De AOW

De AOW is de basis van je pensioen en stijgt jaarlijks mee met de ontwikkeling van het minimumloon. Het minimumloon is gekoppeld aan de cao-lonen en die stijgen weer mee met de ontwikkeling van de economie. Dat betekent dus dat een belangrijk deel van je pensioen meestijgt met de ontwikkeling van de economie. En dus min of meer gekoppeld is aan de inflatie.

Inflatie en pensioen bij een pensioenfonds

Pensioen dat is opgebouwd bij een pensioenfonds wordt pas geïndexeerd als de dekkingsgraad voldoende is. Veel pensioenfondsen hebben op dit moment een lage dekkingsgraad en kunnen dus niet indexeren. Deze lage dekkingsgraad wordt bij veel fondsen veroorzaakt door de lage rente. De verwachting is dan ook veel pensioenfondsen niet zullen indexeren zolang de rente laag blijft.

Opvallend is dat het verhogen van de inflatiedoelstelling tot gevolg heeft dat de rente langer laag kan blijven. Het besluit van de ECB is dan ook slecht nieuws voor de pensioenen in Nederland.

Inflatie en pensioen bij een verzekeringsmaatschappij

Wanneer je pensioen is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, is de kans op indexatie van je pensioen heel klein. Veel pensioenregelingen bij een verzekeringsmaatschappij kennen geen indexatie. Sommige pensioenregelingen worden alleen geïndexeerd voor zover er winstdeling is. En deze winstdeling is afhankelijk van de rente. Dus ook hier zal er geen winstdeling zijn zolang de rente laag is.

Gevolgen inflatie en pensioen

Wanneer jouw pensioen niet geïndexeerd wordt maar er wel sprake is van inflatie daalt je koopkracht. Deze achteruitgang in koopkracht is zeker de eerste jaren van je pensioen iets om In de gaten te houden. Als je plannen maakt voor je pensioen, is het niet alleen belangrijk om naar je pensioen te kijken in de eerste jaren. Maar kijk ook een aantal jaren verder en reken je pensioen door rekening houdend met inflatie. Hoe ziet je pensioenplaatje eruit als je met pensioen gaat, hoe over 10 jaar en hoe is dat over 20 jaar?

Daling uitgaven

Wij zien in de praktijk dat oudere mensen steeds minder gaan uitgeven. En dan bedoel ik vanaf ongeveer 75 tot 80 jaar. Bij veel mensen van die leeftijd daalt het uitgavenpatroon licht. Ik denk dan ook dat het niet raar is om er in je berekening al rekening mee te houden dat vanaf die leeftijd de uitgaven dalen. Deze daling zal inflatie dan voor een groot deel kunnen opvangen. Wij houden zelf in onze modellen rekening met een inflatie tot gemiddeld 75 / 80 jaar.

Inflatie en pensioen, wat is de impact?

Hoe groot is dan de impact van inflatie op jouw pensioen? Ik laat het effect zien aan de hand van een voorbeeld. Iemand krijgt een AOW-uitkering van € 16.373,- en daarnaast een pensioen van € 20.000,- bruto per jaar. Het pensioen wordt niet geïndexeerd. Netto betekent dit een totaal inkomen van € 30.026,-. Dit inkomen is voor deze persoon exact voldoende en dekt precies alle uitgaven.

Wanneer ik rekening houden met 2% inflatie en ook de AOW met 2% Laten stijgen, dan zie je dat deze persoon er ieder jaar iets op achteruit gaat. Na 10 jaar is het tekort ongeveer € 4.250,- per jaar. Dat betekent € 350,- per maand! Wanneer deze persoon 80 is bedraagt het tekort bijna € 6.000,- per jaar. Houdt er dus rekening mee dat de impact van inflatie op jouw pensioen groot kan zijn.

Nieuw pensioenstelsel

Er komt in 2023 een nieuw pensioenstelsel. De bedoeling van het nieuwe stelsel is dat pensioenen eerder mee gaan bewegen met de ontwikkeling van de economie. Lees: aanpassen aan de inflatie. Dit zal in eerste instantie effect hebben op de pensioenen die zijn opgebouwd bij een pensioenfonds. De pensioenen die zijn opgebouwd bij een verzekeringsmaatschappij zullen niet veranderen. Nieuwe pensioenen zullen allemaal in het nieuwe stelsel worden opgebouwd en dus allemaal meer gaan meebewegen met de ontwikkelingen van de economie.

Foto: Victor Hanacek op picjumbo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *