Ook ingegane pensioenen veranderen!

Wanneer er vanaf 2023 een nieuwe pensioenstelsel komt, veranderen alle pensioenregelingen van alle werknemers. Maar daar blijft het niet bij. Ook pensioenen die in het verleden al zijn opgebouwd. Zelfs ingegane pensioenen veranderen!

Eenzijdig wijzigingsbeding

In de wet is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen voor werkgevers. Een werkgever mag de pensioenovereenkomst wijzigen als sprake is van een zwaarwichtig belang.

In de nieuwe wet komt expliciet te staan dat dit ook geldt voor gewezen werknemers (dat zijn werknemers die uit dienst zijn gegaan) en gepensioneerden!

Ook ingegane pensioenen veranderen

Dit geeft werkgevers en pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioenregelingen aan te passen, ook voor ex-werknemers en gepensioneerden.

De spelregels worden aangepast. Maar niet alleen voor de mensen die nog aan het spel meedoen, maar voor ook degene die al gefinisht zijn.

Dus als je bijna met pensioen gaat, of al met pensioen bent, ook dan is je pensioen niet veilig in het nieuwe stelsel. Jouw pensioen wordt mogelijk ook aangepast.

Lees ook
Welk type pensioen krijg jij in het nieuwe pensioenstelsel.

Welke pensioenen blijven buiten schot

Wanneer jij pensioen hebt opgebouwd bij een pensioenfonds, dan is de kans (groot) aanwezig dat jouw pensioen ergens tussen 2023 en 2026/2027 zal worden omgezet in een pensioen op basis van het nieuwe pensioenstelsel.

Heb jij in het verleden pensioen opgebouwd bij een verzekeringsmaatschappij, dan kun je er vanuit gaan dat ze jouw pensioen met rust laten.

Reeks artikelen wet toekomst pensioenen

Eind vorig jaar is de Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Deze wet is de uitwerking van het pensioenakkoord dat afgelopen zomer is gesloten tussen het kabinet en de sociale partners. Per 1 januari 2023 treden de nieuwe pensioenregels in werking. Dit heeft gevolgen voor alle pensioenregelingen in Nederland. Daarom bespreken wij in een reeks van artikelen de gevolgen voor jouw pensioen. Het was de bedoeling de nieuwe wet in te laten gaan in 2022, maar dit is uitgesteld naar 2023.

Er komt een vroegste pensioendatum
Welk type pensioen krijg jij in het nieuwe pensioenstelsel
Een dubbel partnerpensioen
Ook ingegane pensioenen veranderen

Foto: Pixabay via Pexels

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

2 reacties

  1. Beste Jan,
    Op dit moment ben ik een gewezen (ex)werknemer van PFZW. Ik ben van plan mijn ouderdomspensioen op 1-1-2022 te laten ingaan. Vraag: is het zinvol om de datum te wijzigen naar 1-12-2021, waardoor ik op 1 januari 2022 onder de categorie gepensioneerden val? Of is het de verwachting dat de gevolgen voor degenen die de finish bijna bereikt hebben gelijk is aan die reeds de finish bereikt hebben.
    Met vriendelijke groet.

    1. Ineke, dat maakt geen verschil. Wanneer PFZW de pensioenen gaat aanpassen dan maken zij een keuze of zij de reeds opgebouwde pensioenen ook aanpassen. Dat noemen we ‘invaren’. Als zij besluiten in te varen, dan gaat dat over alle pensioenen. Dus het moment van pensioneren maakt niet uit.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *