Kan de pensioenpot leeg worden in het nieuwe pensioenstelsel?

De komende tijd zullen alle pensioenregelingen worden aangepast naar het nieuwe pensioenstelsel. Je krijgt dan een persoonlijke pensioenpot. De hoogte van die pensioenpot is dan bepalend voor de hoogte van jouw pensioen. Een logische vraag is dan ook, kan de pensioenpot leeg worden? En als die leeg is, waar moet ik dan van leven?

Hoe werkt de pensioenpot?

In het nieuwe pensioenstelsel krijg jij een persoonlijke pensioenpot en de omvang van die pot bepaalt hoeveel pensioen jij krijgt. Als de pot groeit en de rente blijft gelijk, dan stijgt je pensioen, als de pot daalt, dan daalt je pensioen. De omvang van de pot stijgt of daalt met beleggingsrendement.

De rente is daarnaast ook van invloed. Als de rente stijgt, dan stijgt je pensioen, als de rente daalt, dan daalt je pensioen. Het is voor een pensioenfonds echter ook mogelijk om het renterisico af te dekken. Als zij daarvoor kiezen, dan zal het effect van een rente stijging of daling niet groot zijn.

Kan de pensioenpot leeg worden?

Het antwoord op deze vraag is nee! De pensioenpot kan niet leeg worden. Deze vraag speelt wanneer je ouder wordt dan verwacht. De levensverwachting na de AOW-leeftijd is gemiddeld 18 jaar. Dus als je ouder wordt dan 85 jaar, dan zou je verwachten dat je pot leeg is.

Daar tegenover staat dan, dat wanneer je eerder komt te overlijden er geld over zou moeten zijn in je pot.

Beide situaties zijn echter niet het geval. Pensioenfondsen zullen de ‘winsten’ en ‘verliezen’ uitmiddelen. Dus waar de ene korter leeft dan verwacht, wordt dat geld gebruikt om het pensioen te betalen van degene die langer leeft dan verwacht. Op die manier kan de pensioenpot niet leegraken. Maar, wanneer je eerder komt te overlijden, is er ook geen pot die vrijvalt.

Als de gemiddelde levensverwachting stijgt?

Wat gebeurt er dan als iedereen ouder wordt dan verwacht? Dus de gemiddelde levensverwachting na pensionering is nu 18 jaar. Maar wat als die stijgt naar 20 jaar?

Als de gemiddelde levensverwachting stijgt, dan zullen er minder mensen eerder komen te overlijden en meer mensen komen later te overlijden. Dat betekent dat er minder geld is om het verschil uit te middelen. De pensioenen zullen daardoor naar beneden worden bijgesteld.

Lees ook:
Waarom zou je tegen het invaren van jouw pensioen zijn?

Hoe zit het dan met mijn partner?

Bij de vraag of de pensioenpot leeg kan worden speelt natuurlijk ook het partnerpensioen een rol. Dat werkt als volgt.

Als jij met pensioen gaat heb je de keuze om alleen een ouderdomspensioen te laten uitkeren of een ouderdomspensioen in combinatie met een partnerpensioen. Wanneer jij alleen ouderdomspensioen kiest, dan krijg je een iets hogere uitkering en stopt de uitkering wanneer jij komt te overlijden en valt de pensioenpot vrij.

Wanneer jij hebt gekozen voor een ouderdomspensioen in combinatie met een partnerpensioen, dan stopt de uitkering van het ouderdomspensioen op het moment dat jij komt te overlijden. En dan gaat er een partnerpensioen uitkeren aan je partner. Wanneer ook je partner is overleden, valt de rest van de pensioenpot vrij.

De pensioenpot die vrijvalt wordt dan door het pensioenfonds gebruikt om de pensioenen van mensen die langer leven ‘uit te middelen’.

Eenvoudig of complex?

Het nieuwe pensioenstelsel zou alles eenvoudige en transparanter moeten maken. Maar dit klinkt niet heel eenvoudig. De hoogte van je pensioen is afhankelijk van jouw keuze voor ouderdoms- en/of partnerpensioen, het beleggingsrendement de rente, en de gemiddelde levensverwachting, waardoor je uitkering stijgt of daalt. Het gaat dus om een combinatie van factoren.

Foto: Kwame Anim – Unsplash.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *