Keuzes op de pensioendatum: eens gekozen blijft gekozen

Pensioen biedt je een groot aantal keuzes. Als je daadwerkelijk met pensioen gaat, dan neem je een groot aantal definitieve beslissingen. Die beslissingen hebben allemaal invloed op de hoogte van jouw pensioen. Voor de rest van je leven! Wanneer je eenmaal met pensioen bent gegaan, dan kun je deze beslissingen niet meer ongedaan maken.

In een ander artikel schreef ik over de keuzes op de pensioendatum.

Keuzes en gevolgen

De beslissingen die je neemt hebben grote gevolgen. Ik zal een tweetal voorbeelden geven van keuzes die je kunt maken en de gevolgen die dat heeft.

  1. Bijvoorbeeld op welke leeftijd ga jij met pensioen? Een jaar eerder of later met pensioen scheelt 6 tot 8% in de hoogte van je uitkering. Ga je dus 1 jaar ‘te vroeg’ met pensioen, dan heb je ongeveer 6 tot 8% pensioen te weinig. Dat kan het verschil zijn tussen een leuke onbezorgde oude dag en een oude dag met geldzorgen.
  2. Kies je een hoog/laag pensioen, dan krijg je de eerste jaren van je pensionering wat meer pensioen, maar de latere jaren wat minder. Op het moment dat je van hoog naar laag gaat, neemt je pensioen met 25% af. Kun je die terugval opvangen?

Keuzes zijn definitief

Alles wat je kiest op de pensioendatum heeft financiële consequenties. Alles wat je kiest op de pensioendatum heeft direct gevolg voor jouw verdere leven. Maar is ook een onomkeerbare keuze.

Ik vind het feit dat we een beslissing op de pensioendatum niet meer terug kunnen draaien heel erg vreemd. Mijns inziens zou een volgend Kabinet er goed aan doen dit zo snel mogelijk te regelen. Maar tot die tijd is het een groot risico. Een risico voor jou!

Je moet dus een weloverwogen beslissing nemen op de pensioendatum. Je moet  alle keuzemogelijkheden kennen en doorgronden. En de consequenties er van doorzien. En die vervolgens vergelijken met je eigen wensen en doelen.

Hulp bij keuzes

Om je te helpen bij het maken van de juiste keuzes is onder andere deze website gestart. Maar denk goed na of jij zelf, met behulp van alle informatie bronnen die er zijn, in staat bent om de juiste keuzes te maken! Twijfel je daar aan? Dan wil ik je met klem aanraden een pensioenadviseur in de arm te nemen.

Een pensioenadviseur werkt niet gratis. Die tijd ligt achter ons. Iedere pensioenadviseur zal een rekening sturen voor zijn verrichte werkzaamheden. Dat kan een drempel zijn om een adviseur in de arm te nemen. Dat begrijp ik heel goed. Maar laat het feit dat een adviseur geld kost, niet de reden zijn dat je straks met een verkeerd pensioen zit.

Eens gekozen, blijft gekozen! En als je dat weet, dan wil je natuurlijk wel de juiste keuzes maken.

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *