Opinie, wet pensioen ineens moet veel ruimer worden

Het wordt binnenkort mogelijk om 10% van je pensioen ineens te laten uitkeren. Op het eerste gezicht een goede ontwikkeling. Maar de nieuwe mogelijkheden zijn naar mijn mening veel te beperkt! In dit artikel leg ik uit wat de plannen zijn, waarom deze te beperkt zijn en wat naar mijn mening een goede oplossing zou zijn.

Pensioen ineens

Het wordt in het nieuwe pensioenstelsel vanaf 2025 mogelijk een deel van je pensioen ineens te laten uitkeren. Dat mag op de pensioendatum en het bedrag dat je ineens mag opnemen is maximaal 10% van het gespaarde pensioenkapitaal. Het bestedingsdoel is vrij, je mag het dus gebruiken voor wat jij maar wilt.

De gedachte achter deze mogelijkheid is het bieden van meer flexibiliteit. En daarmee wil de overheid de welvaart vergroten en zorgen voor een betere afstemming op de persoonlijke leefsituatie en behoeften. Je kunt het gebruiken voor bijvoorbeeld verlaging van schulden, reizen, zorg, een verbouwing. Maar dit zijn slechts voorbeelden.

Geen variatie in de uitkering

Wanneer je kiest voor opname van je pensioen ineens dan is het maximum bedrag 10%. Maar wanneer je hier voor kiest, dan mag je niet tegelijkertijd ook kiezen voor variatie in de resterende pensioenuitkering. Variatie is je pensioen laten uitkeren binnen een bandbreedte van 100:75, beter bekend als hoog laag. Wil je hier meer over weten, lees dan het volgende artikel.

De gedachte achter deze beperking is dat stapeling van pensioen ineens en hoog laag een te groot risico vormt. Men is bang voor een te grote terugval in inkomen.

Maatwerk is noodzakelijk

Op zich kan ik begrijpen dat je de gevolgen wilt beperken. Maar ik snap dat met name wanneer je kijkt naar lage inkomens. Mensen met hogere inkomens hebben meer marge en kunnen makkelijker een terugval opvangen. Wanneer je een inkomen van € 25.000,- per jaar hebt en daar gaat 10% vanaf, dan is dat in Euro’s een kleiner bedrag dan wanneer er 10% van € 100.000,- afgaat. Maar wanneer het lage inkomen 10% of meer terugvalt, dan zijn de gevolgen ernstiger dan wanneer er 10% van € 100.000,- af gaat. Diegene zal het vast merken, maar moet in staat zijn het zelf op te lossen.

Vergelijk woonquote

Wanneer je een huis koopt en een hypotheek afsluit dan geldt er een woonquote. Dat is het percentage van je inkomen dat je kunt besteden aan wonen. Iemand met een inkomen van € 25.000,- mag op dit moment ongeveer 19% van zijn inkomen besteden aan wonen. Wanneer je inkomen € 100.000,- is dan mag je ongeveer 29% van je inkomen besteden aan wonen.

Dit principe zou ook toegepast moeten worden op de opname van pensioen ineens. Wanneer je totale pensioen (inclusief AOW) € 25.000,- is, dan kun je minder ‘missen’ en dan zou de mogelijkheid tot opname ineens veel beperkter moeten zijn dan wanneer je € 100.000,- verdient.

Niet alleen op pensioendatum

Het is de bedoeling dat opname van je pensioen ineens alleen op de pensioendatum mag. Ook dat vind ik te beperkend. Waarom mag je ook niet na ingang een gedeelte ineens opnemen?

En dat zelfde geldt voor een opname vóór de pensioendatum. Ik kan me voorstellen dat je daar wel bestedingsdoelen aan hangt, zoals studie, hypotheek, zorg etc. Maar in het huidige voorstel ontbreekt die mogelijkheid volledig.

Conclusie

De mogelijkheid van pensioen opnemen ineens is een goede en noodzakelijke toevoeging in de wet. Dat er geen bestedingsdoelen zijn gekoppeld aan opname ineens op de pensioendatum vindt ik goed. Ook de stapeling met hoog laag is in de basis goed bedacht.

Wat ontbreek is maatwerk, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een woonquote, en het aantal afkoopmomenten is te beperkt.

Foto: Pixabay – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7 reacties

  1. Ik vraag mij het volgende af:
    Je mag vanaf 2022 10% ineens opnemen van je totale pensioen. Maar hoe weet ik nu wat mijn totale opgebouwde pensioenvermogen is? Pas als ik dat weet kan ik een goede keus maken!
    Ik verneem het graag van u, waarvoor alvast dank!

    1. Goede en belangrijke vraag. Bij de meeste pensioenregelingen is op dit moment niet duidelijk hoeveel jouw pensioenvermogen is. Waar het in de praktijk op neer gaat komen is dat jij een aanbod krijgt met daarin een bedrag (10% ineens) en dat bedrag kun je vergelijken met het pensioen dat je minder gaat ontvangen. Op basis daarvan kun jij een afweging maken wat je liever hebt, een bedrag ineens en de rest van je leven 10% minder pensioen, of gewoon je normale pensioenuitkering.

  2. Ik ga per 1 juli 2021 met RVU. Ga dan 65 worden. Zal dan dus ook met pensioen gaan. Met RVU gaan zonder pensioen is volgens ABP niet mogelijk. Verspeel ik hiermee mijn recht om de 10% regeling mee te pakken in 2022? Mijn officieel AOW maand is mei 2023. BVD Ger.

    1. Beste Ger, als het goed is verspeel je door eerder met pensioen te gaan je voorwaardelijke pensioen niet. Wanneer je stopt met werken, maar je pensioen nog niet laat ingaan, raak je juist je voorwaardelijke pensioen kwijt. Maar check dat voor de zekerheid nog bij ABP voor je een definitieve beslissing neemt.