Uitkering pensioen bedrag ineens

Vanaf 1 januari 2022 wordt het mogelijk om op de pensioendatum 10% van je pensioen ineens te laten uitkeren. Je krijgt dan op de pensioendatum een pensioen bedrag ineens dat ongeveer gelijk is aan twee jaar pensioen. Daarna wordt je pensioenuitkering voor de rest van je leven 10% minder. In dit artikel leg ik uit hoe het precies werkt.

Waarom mag je straks 10% ineens laten uitkeren?

De bedoeling van deze mogelijkheid is om mensen die met pensioen gaan bij de start van de uitkeringsfase meer flexibiliteit te bieden. Meer flexibiliteit kan de welvaart vergroten, doordat
het pensioen beter kan worden afgestemd op de persoonlijke leefsituatie en bestedingsbehoefte.

Het opnemen van een pensioen bedrag ineens op de pensioendatum kan aantrekkelijk zijn als je verwacht of denkt dat je in de periode kort na ingang je meer aan je geld hebt dan in de latere jaren. Denk daarbij aan de aflossing van schulden, reizen, zorg of een verbouwing. Uit onderzoek blijkt ook dat gepensioneerden in de eerste jaren van hun pensionering hogere uitgaven hebben dan in de jaren daarna.

Wanneer mag je een pensioen bedrag ineens laten uitkeren?

Een bedrag ineens laten uitkeren, of anders gezegd, 10% van je pensioen afkopen, mag op de dag dat het pensioen ingaat. Dat hoeft dus niet altijd op de AOW-datum te zijn. Op het moment dat jij (een deel van) je pensioen laat uitkeren, mag je 10% ineens laten uitkeren. Dat kan dus op meerdere momenten zijn, als je niet al je pensioen op hetzelfde moment laat ingaan.

Voorwaarden waaraan je moet voldoen

Afkoop van 10% ineens is een recht van jou als gepensioneerden. Als jij hiervan gebruikt wilt maken, dan moet de pensioenuitvoerder hier aan meewerken. Let op, dit gaat pas in per 1 januari 2022. Daarvoor mag het dus nog niet!

Het bedrag dat je ineens ontvangt, mag je vrij besteden. Wil jij het gebruiken voor aflossing van schulden, zorg of een verbouwing, dan mag dat. Maar wil jij een wereldreis maken of een sportwagen kopen, dan mag dat ook. Er is geen enkele belemmering op dit punt opgenomen in de wet.

Afkoop van 10% mag niet in combinatie met een hoog/laag pensioen of een AOW-overbrugging. Je moet dus een keuze maken, welke optie voor jou het beste is. Wanneer je twijfelt, laat het dan even goed uitzoeken door jouw pensioenadviseur.

Je pensioen mag door de afkoop ineens niet kleiner worden dan € 497,27 (bedrag 2020, dit bedrag wordt ieder jaar aangepast).

Voor afkoop is toestemming van je partner nodig!

Als je gescheiden bent, dan heeft een pensioen bedrag ineens laten uitkeren ook effect op pensioen van je ex. Daar wordt dan ook 10% van afgekocht. Jouw ex krijgt dan een evenredig deel van de afkoopsom.

De mogelijkheid om af te kopen geldt niet alleen voor pensioen, maar ook voor lijfrente, netto pensioen en netto lijfrente.

Hoogte bedrag

Jouw pensioenuitvoerder moet een afkoopvoet vaststellen. Stel de afkoopvoet is 20,- en jouw pensioen is € 10.000,- bruto per jaar. Dan is 10% dus € 1.000,- maal de afkoopvoet van 20,- is € 20.000,- ineens.

De afkoopvoeten moeten nog worden vastgesteld door pensioenuitvoerders. Wij zullen te zijner tijd uiteraard de verschillende afkoopvoeten op de voet volgen en kijken of het gunstig is om af te kopen.

Je betaalt over de uitkering ineens belasting, eventueel AOW-premie (dat hangt van je leeftijd af) en het heeft effect op bijvoorbeeld heffingskortingen en toeslagen. Ook hier is de vraag of het gunstig is om af te kopen. Er zijn situaties waarin afkoop van 10% ineens ongunstig uitpakt. Dat betekent niet automatisch dat je het niet moet doen. Maar het is wel goed om alle consequenties vooraf goed in beeld te (laten) brengen.

Lees ook het opinieartikel: opname mogelijkheid pensioen ineens moet ruimer

Binnenkort met pensioen?

Ga jij in 2021 met pensioen, of denk je er nog over na om in dat jaar met pensioen te gaan? Neem dan ook deze mogelijkheid mee in je overwegingen. In 2021 kun je nog geen gebruik maken van deze mogelijkheid. Vanaf 1 januari 2022 wel. Je kan overwegen om je pensioen dus iets later in te laten gaan om hiervan te kunnen profiteren.

Foto: Pixabay via Pexels

Pensioenadvies aanvragen

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *