Pensioenontslag, wanneer kan je verplicht met pensioen worden gestuurd?

Wanneer kan je door je werkgever verplicht worden om met pensioen te gaan, zelfs als jij dat niet zou willen? Kan jouw werkgever jou zomaar met pensioenontslag sturen? In dit artikel een toelichting wanneer dat wel en wanneer dat niet kan.

Pensioenontslag toegelicht

Vaak wordt gedacht dat een arbeidsovereenkomst mag worden beëindigd bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar dat is niet juist. Een arbeidsovereenkomst mag worden beëindigd bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. En dat is dus een andere leeftijd.

Lees ook:
Op welke leeftijd gaat de AOW in

Als een einddatum is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan eindigt deze automatisch. Dat heet beëindiging van rechtswege.

Is er geen einddatum opgenomen, dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Pensioenontslag op andere leeftijd niet toegestaan

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van een andere leeftijd is niet toegestaan. Sommige oude arbeidsovereenkomsten hebben nog een eindleeftijd van 65 jaar. Dan kun je dus niet verplicht worden met pensioenontslag te gaan. Want en andere leeftijd dan de AOW-gerechtigde leeftijd is niet toegestaan. Tenzij daar een speciale reden voor is, zoals bijvoorbeeld bij piloten het geval is.

Pensioenontslag is dus niet altijd zonder meer mogelijk. Maar je kunt dus ook niet altijd blijven doorwerken tot de door jou gewenste pensioendatum. Dat is zeker het geval als jij door wilt werken tot ná de AOW-leeftijd. Dan kan het zijn dat je werkgever je wel ontslaat op de AOW-leeftijd.

Leeftijdsdiscriminatie

Je kunt je afvragen of dit leeftijdsdiscriminatie is. Je wordt immers ontslagen vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd. Op 12 oktober 2010 heeft het Europese Hof van Justitie hier een belangrijke uitspraak over gedaan. Het betrof een Duitse schoonmaakster, mevrouw Rosenbladt. Op grond van de CAO eindigde haar arbeidsovereenkomst automatisch bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Zij was het hier niet mee eens en stapte naar het Europese Hof van Justitie.

Het Hof zei dat er wel sprake was van een direct onderscheid op grond van leeftijd. Maar het Hof zei ook dat daardoor nog geen sprake is verboden leeftijdsdiscriminatie. Werknemers hebben behoefte aan een zekere periode van werk. Maar ook behoefte aan een bepaald pensioen. En werkgevers hebben behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Door een verplichte pensioenleeftijd worden die doelen bereikt.

De conclusie is dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de AOW-gerechtigde leeftijd dus geen leeftijdsdiscriminatie is.

Conclusie

Als je plannen aan het maken bent rondom je pensionering moet je goed op jouw ideale pensioendatum letten. Als jij op een latere datum met pensioen wilt gaan dan de AOW-gerechtigde leeftijd, is het goed om op tijd te overleggen met je werkgever. Daarmee voorkom je vervelende verrassingen.

Denk jij na over de optimale pensioendatum? Of zitten jij en je werkgever niet op een lijn over jouw pensioendatum? Neem dan contact op met ons, wij kunnen je verder helpen.

Foto: Dương Nhân op Pexles

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *