Pensioenontslag, wanneer kan je verplicht met pensioen gestuurd worden?

Vandaag gaat het over een belangrijke vraag. Pensioenontslag. Wanneer kan je werkgever je verplichten met pensioen te gaan. Zelfs als jij dat niet zou willen. In een vorig artikel hebben we gezien dat je op meerdere verschillende momenten pensioen en AOW gaat ontvangen. En dat je dus goed moet plannen en een ‘slimme’ datum moet kiezen. Maar een verplicht einde door de werkgever kan je plannen flink doorkruisen.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag door werkgevers worden beëindigt op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Pensioenontslag toegelicht

Vaak wordt gedacht dat een arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is niet juist. Een arbeidsovereenkomst mag worden beëindigd bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. En dat is een andere leeftijd.

Als een einddatum is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, dan eindigt deze automatisch. Dat heet beëindiging van rechtswege.

Is er geen einddatum opgenomen, dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van een andere leeftijd is niet toegestaan. Sommige oude arbeidsovereenkomsten hebben nog een eindleeftijd van 65 jaar. Een andere leeftijd dan de AOW-gerechtigde leeftijd is niet toegestaan. Tenzij daar een speciale reden voor is, zoals bijvoorbeeld bij piloten het geval is.

Pensioenontslag is dus niet altijd zonder meer mogelijk. Maar je kunt dus ook niet altijd blijven doorwerken tot de door jou gewenste pensioendatum.

Leeftijdsdiscriminatie

Je kunt je afvragen of dit leeftijdsdiscriminatie is. Je wordt immers ontslagen vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd. Op 12 oktober 2010 heeft het Europese Hof van Justitie hier een belangrijke uitspraak over gedaan. Het betrof een Duitse schoonmaakster, mevrouw Rosenbladt. Op grond van de CAO eindigde haar arbeidsovereenkomst automatisch bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Zij was het hier niet mee eens en stapte naar het Europese Hof van Justitie.

Het Hof zei dat er wel sprake was van een direct onderscheid op grond van leeftijd. Maar het Hof zei ook dat daardoor nog geen sprake is verboden leeftijdsdiscriminatie. Werknemers hebben behoefte aan een zekere periode van werk. Maar ook behoefte aan een bepaald pensioen. En werkgevers hebben behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Door een verplichte pensioenleeftijd worden die doelen bereikt.

De conclusie is dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst op de AOW-gerechtigde leeftijd dus geen leeftijdsdiscriminatie is.

Conclusie

Als je plannen aan het maken bent rondom je pensionering moet je goed op jouw ideale pensioendatum letten. Als jij op een andere datum met pensioen wilt gaan dan de AOW-gerechtigde leeftijd, is het goed om op tijd te overleggen met je werkgever. Daarmee voorkom je vervelende verrassingen.

print

Jan van Harten is pensioenadviseur en financial planner. Hij adviseert mensen die met pensioen gaan of hier over nadenken. Hij begeleidt daarnaast ook ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *