De AOW-bedragen 2022

In dit artikel geef ik een overzicht van de belangrijkste gegevens voor de AOW 2022. Ik bespreek de AOW-bedragen 2022, de AOW-gerechtigde leeftijd en de betaaldata.

AOW-bedragen 2022

Per 1 januari zijn de AOW bedragen als volgt. De bruto AOW-uitkering voor mensen met een partner bedraagt € 901,07 per maand. Het vakantiegeld bedraagt € 50,39.

De bruto AOW-uitkering voor een alleenstaande bedraagt € 1.316,77 per maand. Het vakantiegeld bedraagt € 70,54.

Dit zijn de AOW bedragen uitgaande van een volledige AOW. Mensen met buitenland jaren worden gekort op de AOW-uitkering. De korting is 2% per jaar dat je niet in Nederland bent geweest.

Bovenstaande bedragen zijn de bedragen per maand. Waarschijnlijk worden deze bedragen, net als in voorgaande jaren, aangepast per 1 juli. Uiteraard zullen wij die bedragen publiceren zodra die bekend zijn.

Krijg je al een uitkering van de overheid, dan kun je voor een gedetailleerd overzicht inloggen op mijnsvb.nl

Ingangsdatum AOW

In 2022 gaat de AOW in op de dag dat je 66 jaar en 7 maanden oud wordt. Dat is gewijzigd ten opzichte van 2021. Ben je bijvoorbeeld geboren op 1 maart 1956, dan gaat de AOW in op 1 oktober 2022. Ben je bijvoorbeeld geboren op 17 april 1956, dan krijg je AOW op 17 november 2022.

Wil je voor volgend jaar je AOW aanvragen? Lees dan: hoe kun je een AOW-uitkering aanvragen

Let op, per 1 januari 2023 schuift de AOW-leeftijd op met 3 maanden naar 66 jaar en 10 maanden. Ben je bijvoorbeeld geboren op 1 december 1956, dan wordt je eind 2022 66 jaar. 7 maanden later is 1 juli 2023. Maar in 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden, dus dan krijg je AOW op 1 oktober 2023.

Lees ook 
Op welke leeftijd gaat de AOW in

Betaaldata AOW

In 2022 wordt de AOW op de volgende data uitbetaald:

 • 24 januari 2022
 • 23 februari 2022
 • 23 maart 2022
 • 21 april 2022
 • 23 mei 2022
 • 23 juni 2022
 • 21 juli 2022
 • 23 augustus 2022
 • 22 september 2022
 • 24 oktober 2022
 • 23 november 2022
 • 22 december 2022

In mei wordt ook het vakantiegeld uitgekeerd.

Foto: Negative Space via Pexels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

32 reacties

 1. Gefeliciteerd Jan,

  Je bent de 1e die dit publiceert , na de bekendmaking van de Normenbrief voor gemeenten vanuit de overheid.

  Volgens mijn berekening wordt het € 1244,35 netto voor een alleenstaande ( met alleen inhouding van 5,5 % ZVW , dat wel.

  Succes met je website,

  Groeten, Frans

   1. Peter, dat stond inderdaad in de plannen zoals die zijn gepubliceerd op prinsjesdag. Maar in publicatie van afgelopen week, met daarin alle cijfers voor 2022 is 5,5% opgenomen.

  1. netto bedrag van € 1244,35 voor een alleenstaande wordt inderdaad bevestigd door de SVB op de SVB site :

   Nieuwe AOW-bedragen vanaf januari 2022
   14-12-2021
   Netto AOW-bedragen vanaf januari 2022
   U ziet de netto AOW-bedragen in de meest voorkomende situaties. De getoonde bedragen gaan uit van volledige AOW-opbouw en de loonheffingskorting is toegepast.

   Alle AOW-bedragen vanaf 1 januari 2022 ziet u binnenkort op onze website.

   U woont alleen
   Bedrag per maand
   1 januari 2022 1 juli 2021
   Netto AOW € 1.244,35 € 1.226,60
   U bent getrouwd of woont samen
   Bedrag per maand per persoon
   1 januari 2022 1 juli 2021
   Netto AOW € 851,52 € 838,55netto bedrag voor samenwonende wordt €

 2. Beste Jan,

  Wat veel AOW ‘ers niet in de gaten hebben is dat ze helemaal geen 8% vakantiegeld ontvangen . . .

  En volgens mij wordt het ieder jaar percentueel gezien iets minder , door de hoogst ingewikkelde manier waarop de AOW berekend wordt aan de hand van het netto minimum loon.

  Als je het uitdrukt in % van het totaal AOW bedrag in 1 jaar kwam het vorig jaar neer op 5,44% en voor 2022 kom ik op 5,40% , dan neem ik wel het jaar van jan t/m dec.

  Volgens sommige zou het zo’n 6% van de AOW van mei t/m april moeten zijn ,

  Weet jij wat het wekelijke % is en waarom geen 8% ?

  groeten , Frans

  1. Dat is een beetje een technisch verhaal. Het vakantiegeld is afgeleid van het netto vakantiegeld minimumloon. Het vakantiegeld minimumloon wordt relatief zwaar belast, waardoor er netto minder overblijft. Dat lagere netto vakantiegeld wordt vervolgens weer omgerekend naar bruto vakantiegeld voor de AOW.

  2. Ik ben maar een eenvoudige leek maar heb nooit begrepen waaróm er zoveel ZvW-premie wordt ingehouden op de AOW, terwijl wij toch al een behoorlijk hoge zorgpremie betalen en ook nog € 385,00 eigen risico…

    1. Het is op z’n minst merkwaardig dat ik nooit een duidelijk en afdoend antwoord krijg op deze vraag als ik naar een politicus of andere overheid schrijf.
     Misschien is er geen goed excuus voor deze inhouding? Als ik het goed heb is dit per jaar ca.800,00 euro, dat is geen kleinigheid voor velen.

     1. Ik heb dit antwoord niet zo paraat. Het is ook al weer ruim 15 jaar geleden ingevoerd. Ik zal me de komende tijd hier eens in verdiepen. Wie weet kom ik binnenkort met het antwoord.

  3. Elke keer verhogen ze stiekem de zvw premie.ook de 1e belasting schijf is van 18,9 % naar 19,2% gegaan. Ik hoef niet te laten zien dat wat je er bij krijgt in januari aan Aow ,het gelijk verdampt is. De zorgverzekering stijgt maar ook de annvullende met minder dekking. De zorgtoeslag stijgt met Max 30 euro per jaar.met een pensioen erbij krijg je niets meer.is alleen voor Aow ‘ers zonder pensioen.
   Wat nog erger is ,dat het pensioen niet stijgt maar daalt door vanaf 2017 iets hogere belasting schijf en ink afh zorgpremie. Dan wil ik het nog niet hebben over het pensioen ansich. Want daar worden we ingerommeld met in 2027 een casino pensioen het vreemde is dat we dat gelaten over ons heen laten komen

  4. Uw onderwerp kwam aan bod in MELDPUNT van vanavond (4-2-’22) bij Omroep MAX. Het verbaasde me al jaren dat het vakantiegeld niet steeds iets hoger wordt vanwege de stijgende prijzen van levensonderhoud. Maar het ligt steeds rond de € 800,00 voor een alleenstaande, de ene keer stijgt het iets of daalt een beetje.
   Daarentegen wordt het ingehouden bedrag “bijdrage Zorgverzekeringswet”(zie jaaropgave van de SVB) wél steeds flink hoger, in 2021 in mijn geval al € 944,00.

 3. Even een reactie mbt de ziektekostenpremie.
  De aow wordt met een ingewikkelde formule afgeleid van het minimumloon. Hierin wordt geen rekening gehouden met de zpremie. Dit zgn referentie bedrag wordt vervolgens gebruteerd. Hierin wordt rekening gehouden belasting, premie en heffingskortingen.
  Maw hoe hoog de ziektekostenpremie ook wordt, het wordt altijd gecompenseerd in de bruto aow.

  1. Die zelfde ingewikkelde formule met het minimumloon als uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de AOW bedragen , zorgt ervoor dat de AOW-er geen 8% vakantiegeld , maar 6% vakantiegeld ontvangt en iedere keer als de belastingtarieven gewijzigd worden gaat het percentage omlaag . . . De laatste jaren van 6% naar ongeveer 5,5%. . . . . .
   Je zult zien , dat zodra het minimumloon op Europees niveau wordt gelijkgetrokken ( € min. 14,00 per uur ) de koppeling van de AOW met het minimumloon wordt losgelaten , want dat zou de overheidsfinanciën in de war schoppen . . . .

   1. Ik denk ook dat de koppeling dan wordt losgelaten. Minimumloon wordt betaald door bedrijven. De overheid betaalt de uitkeringen en die kunnen een Euro maar 1 keer uitgeven. Ik verwacht dat er dan geindexeerd wordt middels het (gecorrigeerde) inflatie percentage.

   2. Zojuist hoorde ik in Meldpunt van Omroep MAX dat het percentage van het AOW-vakantiegeld inderdaad steeds lager wordt. Dit terwijl alles steeds duurder wordt. Nu de AOW losgekoppeld is/wordt van het minimumloon houd ik mijn hart vast w.b. het vakantiegeld. Mensen betalen hier (soms) achterstallige rekeningen van.
    En wat de ingehouden “bijdrage Zorgverzekeringswet “over 2021 betreft: die bedroeg in mijn geval notabene € 944,00 !
    Waarom wordt er zó met ouderen omgesprongen ?

 4. Ik ben in mijn verhaaltje niet helemaal duidelijk geweest.
  Met premie bedoel ik steeds Zvw-premie.
  Het genoemde referentie bedrag is netto.
  De bedoelde manier van rekenen was al van toepassing bij invoering van de Zvw-premie.
  De netto Aow bleef toen gelijk, terwijl het bruto omhoog ging.
  Maw over de Aow wordt feitelijk geen Zvw-preme betaald.
  Voor een aanvullend pensioen is dit wel het geval, die gingen toen keihard omlaag.

  1. Beste mhr./mevr. van Etten,
   Indirect wordt de AOW voortdurend verlaagd, niet letterlijk maar via een omweg omdat alle prijzen stijgen en de AOW niet voldoende meestijgt.

 5. Het vakantiegeld wordt berekend t/m april dus nog ca. anderhalve maand te gaan en dan moet de hoogte van het vakantiegeld vastliggen.
  Is er bij benadering al iets te zeggen over de bedragen van het vakantiegeld dat in mei a.s. wordt uitbetaald?

  1. Het vakantiegeld voor een alleenstaande is bij benadering 70 Euro per maand x 12 = € 840,-
   Voor samenwonenden is het ongeveer 50 Euro per maand x 12 = € 600,-

   1. Dank u voor uw reactie.
    Dat zou aanmerkelijk méér zijn 😃; vorig jaar was het voor een alleenstaande € 798,25 (netto).

    1. Ik moet U helaas teleurstellen :
     Zie site SVB : bedrag wat Jan aangaf is bruto . . . .
     Voor een alleenstaande wordt het : € 852,80 bruto
     Bij alleen inhouding ZVW premie wordt het : € 805,90 netto

   2. In werkelijkheid wordt je vakantiegeld per maand gereserveerd en dat begint in de maand mei , want uitbetaling is opgespaard in de maanden mei t/m april en wordt dus uitbetaald in mei .
    Opbouw van vak.geld 2022 voor en alleenstaande is dan als volgt :
    mei + juni 2021 : € 71.93 : € 143.86
    juli t/m dec. 2021 : € 71,13 : € 426.78
    jan. t/m apr. 2022 : € 70,54 : € 282,16
    opgeteld kom je dan tot een totaal van : € 852,80 bruto vakantiegeld.

    Wat dus opvalt , dat de opbouw ieder jaar minder wordt . . . . .

    netto gaat hier dan nog 5,50% ZVW vanaf , zodat er € 805,90 overblijft , indien je hebt gekozen voor loonheffingskorting . . . . .

    1. Het vakantiegeld is, althans voor alleenstaanden met volledige AOW, inderdaad íéts meer dan vorig jaar. Maar ik heb net gelezen dat het vakantiegeld minimaal 8% moet zijn en eerder gehoord dat het dit lang niet is maar eerder ongeveer 6%.
     Als dit klopt lopen we elk jaar een aanzienlijk bedrag mis, dat kán toch niet zomaar?
     Misschien weet u of één van de anderen hoeveel procent we in werkelijkheid ontvangen?
     Met dank en vriendelijke groet

     1. Helaas : 8% geldt alleen voor werkenden .

      Voor AOW-ers :
      a. Alleenstaande 5,47% x inkomen van betreffende periode : mei t/m dec 2021 + jan t/m april 2022
      Netto vakantietoeslag is gebaseerd op 70% van wettelijk minimum netto vakantietoeslag en wordt omgerekend naar een bruto bedrag.
      Omrekening is zo ingewikkeld , dat % of reservering van het vakantiegeld per maand langzaam omlaag gaat . . . . van bruto € 71,93 naar € 70,54 . . .Raar maar waar.
      Het kabinet zou daarom deze koppeling met minimumloon toch moeten loslaten en er iets anders voor in de plaats moeten gebruiken . . .
      ( soort inflatie correctie ??? )
      Overigens ontvangen mensen in de bijstand : 5,00 % vakantietoeslag . . . . .

 6. Hallo Jan,

  Ik heb de ingewikkelde berekeningsmethodiek m.b.t. koppeling AOW met Minimumloon eens uitgerekend en kom tot de volgende uitkomsten:

  Het minimumloon wordt per 1 juli 2022 : € 1756,20 ( zie Staatscourant publicatie van 5 mei 2022 )

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 april
  2022, nr. 2022-0000065678, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli
  2022
  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  Gelet op artikel 14, tweede en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  Besluit:
  Artikel 1
  De bedragen, genoemd in artikel 8, eerste lid, onder a, b en c, van de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag worden met ingang van 1 juli 2022 onderscheidenlijk als volgt vastgesteld:
  a. € 1.756,20;
  b. € 405,30;
  c. € 81,06.
  Artikel 2
  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2022.
  Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  Naar aanleiding hiervan heb ik e.e.a. uitgerekend met als vb. de wettekst en de voorbeeld berekening uit 2013, die nog altijd gevolgd wordt.

  Berekeningsmethodiek bepaling AOW : 2022

  bruto minimum loon : per maand : € 1.756,20

  is per jaar : € 21.074,40 € 54,00 390 € 21.060,00 (wordt afgerond op veelvouden van € 54,00)

  loonheffing : -37,07% € 0,94 € -7.806,00 per jaar

  algemene heffingskorting 2 x € 2.888,00 € 5.776,00 ( wordt verdubbeld in de berekening )

  uiteindelijke loonheffing : per jaar € -2.030,00

  uiteindelijke loonheffing : per maand € -169,17

  algemene referentie minimum wordt dan : € 1.587,03

  bruto-netto berekening voor alleenstaande : 70% € 1.110,92

  uitgangspunt bruto-netto berekening : € 1.110,92

  alg. heffingskorting AOW : € -1.494,00 € -124,50

  netto uitgangspunt per maand : € 986,42

  uitgangspunt : € 986.42 wordt gedeeld door : 0,75 ((1-0,055)-0,1917) = 0.75
  0,055 = 5,50% ZVW en 0,1917 staat voor LH % van 19,17 % voor een AOW er

  en levert dan het bruto bedrag AOW op : € 1.309,47

  inkomens ondersteuningstoeslag : € 26,38

  bruto AOW : incl. ink. onderst. € 1.335,85 per 1 juli 2022

  inhouding ZVW bijdrage : -5,50% € -73,47

  netto AOW : excl. inh. LH € 1.262,38 per 1 juli 2022

  Uiteraard onder voorbehoud . . . .

 7. Hier wordt alleen uitgegaan van alleenstaande maar hoe zithet in elkaar bij aow maar partner nog niet ?
  Ik benaltijd eenverdiener geweest en mijn echtgenote is 3,5 jaar jonger dan mij,
  Ik ontvang pensioen en AOW waarbij de heffingskorting van het pensioen wordt berekend dusmijn netto AOW is 688 euro