Demotie is een negatief woord, beter is premotie

Niet iedereen haalt even makkelijk de pensioendatum. De laatste jaren kunnen steeds zwaarder worden. Hoe zorg je er dan als werknemer en werkgever samen voor dat je langer kúnt doorwerken? Demotie is een instrument dat kan worden ingezet. Maar demotie klinkt zo negatief. Mijn voorstel is om het woord demotie te vervangen door premotie. Het is tijd voor en andere benadering.

Langer doorwerken

Niet iedereen haalt even makkelijk de pensioendatum. Sommige werknemers vragen zich af of ze de pensioendatum überhaupt wel halen. De periode tot de pensioendatum neemt voor iedereen steeds meer toe. Volgend jaar gaat de pensioenleeftijd weer verder omhoog naar 68 jaar en de AOW-leeftijd blijft ook maar opschuiven naar achteren. We moeten dus steeds langer doorwerken.

En als een werknemer dat niet meer kan, dan is het steeds lastiger om een werknemer toch eerder met pensioen te laten gaan. De Belastingdienst deelt enorme boetes uit bij verkapte VUT-constructies. Het is dus belangrijk om energie te zetten op het op een goede manier kunnen doorwerken tot de pensioendatum.

Demotie

Werkgevers en werknemers moeten daarom samen op zoek gaan naar oplossingen. Demotie kan een instrument zijn. Met demotie bedoelen we het terugtreden naar een lager gekwalificeerde functie of parttime gaan werken. De gedachte is dat een werknemer het dan weer langer vol kan houden.

Maar demotie klinkt zo negatief. En een lager gekwalificeerde functie klinkt ook niet heel erg aantrekkelijk. Het woord demotie associeert ook sterk met demotivatie en demotiveren. Ik ben voor een andere benadering en dus een ander woord.

Premotie

Ik stel voor om het woord demotie per direct af te schaffen en te vervangen door premotie. Dat woord klinkt veel prettiger en positiever. En heeft veel prettigere associaties.

Het woord premotie heeft iets met het oude begrip prepensioen. Het woord pre betekent voor of vooraf. Het Engelse woord move is bewegen. Vooraf al in beweging komen. Het is voorsorteren op je naderende pensionering. Premotie is dus een pre-pensioneringsfase, waarbij je alvast beweegt in de richting van je pensioen.

Een aantal jaren voor de pensioendatum gaat een werknemer zich al voorbereiden op pensionering. Hij gaat het ietsje rustiger aan doen. Neemt wat minder verantwoordelijkheden, minder belastend werk, in sommige situaties zelfs een andere functie. Het zou ook kunnen betekenen dat de werknemer parttime gaat werken.

Premotie: een andere invulling van de functie van een werknemer met het oog op een naderende pensionering.

Premotie en pensioenopbouw

Als je gebruik maakt van premotie, dan hoeft dat geen effect te hebben op je pensioenopbouw. Als je minder gaat werken dan mag de pensioenopbouw gewoon doorlopen op het oude niveau. De vermindering van het aantal uren mag dan maximaal 50% bedragen. Ook als je een andere invulling van je functie krijgt en een lager salaris, mag de pensioenopbouw gewoon doorlopen op het oorspronkelijke niveau.

Premotie is dus een perfecte invulling van een geleidelijke overgang van werk naar pensionering. Let op, premotie is iets anders dan deeltijdpensioen. Daar zal ik in een volgend artikel iets over schrijven.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *