Verzekeraars tellen 5 jaar extra op bij je levensverwachting na je pensioen

Pensioen aankopen is op dit moment erg duur. Je krijgt weinig pensioen voor je kapitaal. Maar wordt het door verzekeringsmaatschappijen niet té duur gemaakt? Krijg je niet te weinig pensioen? Rekenen verzekeringsmaatschappijen misschien met een te lange levensverwachting? In dit artikel een analyse.

Pensioen Aankoop Indicator

Als je met pensioen gaat en je hebt een kapitaal opgebouwd met een beschikbare premieregeling, dan moet je op de pensioendatum een pensioenuitkering aankopen. Op bijna met pensioen.nl publiceren we iedere maand de Pensioen Aankoop Indicator. In september 2018 is de indicator 23,86.

Een pensioenkapitaal van € 100.000,- delen we door de factor 23,86 en dat resulteert in een jaarlijks pensioen van €  4.191,-. Dat pensioen keert levenslang uit aan een man van 66 jaar en na zijn overlijden aan zijn partner, die in ons voorbeeld 3 jaar jonger is.

Levensverwachting

Ieder jaar worden de actuele levens- en sterftekansen gepubliceerd door het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Op basis van de meest recente gepubliceerde cijfers heb ik een  berekening gemaakt van de levensverwachting.

Een man van 66 jaar leeft na pensionering op 66 jaar gemiddeld 16,8 jaar. Zijn 3 jaar jongere vrouw leeft daarna nog 8 jaar

Een vrouw van 66 jaar leeft na haar pensionering gemiddeld 19,6 jaar. Daarna leeft haar 3 jaar oudere man nog 1,8 jaar

Uitgaande van deze levensverwachting zou de Pensioen Aankoop Indicator 21,6 zijn.

Rendement

Maar ik moet niet alleen met de levensverwachting rekenen. De verzekeraar maakt ook nog rendement over kapitaal dat zij in bezit hebben. Het rendement dat zij kunnen maken is op dit moment gemiddeld ruim boven de 1%. Als ik rendement toevoeg aan mijn berekening, dan daalt de Pensioen Aankoop Indicator van 21,6 naar 18,5. [Hoe lager de indicator, hoe meer pensioen je aan kunt kopen]

Kosten

Pensioen uitkeren en beheren is niet gratis, de verzekeraar maakt ook kosten. Ik reken gemakshalve met 3% kosten (wat ongeveer € 10,- per maand is). Als ik die toevoeg, dan zal de Indicator ongeveer 19,2 bedragen.

Conclusie

De werkelijke factor is 23,86. Dat is ruim 4,5 hoger, wat neerkomt op ongeveer 5 jaar extra pensioenuitkering.

Hoe moet die 5 jaar extra verklaard worden? De meest eenvoudige verklaring is dat verzekeringsmaatschappijen een langere levensverwachting hanteren in hun berekeningen. Ze gaan er vanuit dat een man niet 16,8 maar 21,3 jaar leeft. En een vrouw niet 19,6 maar 24,1 jaar leeft.

Verzekeraars moeten in hun berekening rekening houden met een toename van de levensverwachting. Ik heb gerekend met de actuele cijfers. Maar in de afgelopen 20 jaar is de levensverwachting met 2,5 jaar toegenomen. Het is dan ook logisch dat verzekeringsmaatschappijen daar rekening mee houden.

Maar ze houden rekening met dubbele. In plaats van 2,5 jaar extra, rekenen ze met 5 jaar extra! In mijn berekening ben ik zelfs nog uitgegaan van beste aanbod op dit moment. Het verschil tussen de hoogste en de laagste aanbieder is 10 tot 20%. Dus bij andere verzekeraars geldt een nog hogere marge.

Maar is dat dan verder allemaal winst voor de verzekeringsmaatschappij? Ik denk van niet. De wet en de toezichthouder DNB stellen hoge eisen aan de vermogens van verzekeraars. Hoge veiligheidsmarges zijn verplicht. Een verzekeraar die te rooskleurige pensioenen belooft, loopt grote financiële risico’s met alle gevolgen van dien.

Winstdeling

Maar de levensverwachting is niet gestegen vorig jaar. Hij is zelfs gedaald. Een belangrijke oorzaak was een griepepidemie in de winter 2016/2017. Terugkijkend naar afgelopen winter en de griepepidemie van 2017/2018 kun je er naar mijn idee vanuit gaan dat ook dit jaar de levensverwachting niet zal toenemen. En als gevolg daarvan keren verzekeraars keren dus korter uit. De resulteert in een winst die ten goede komt aan de aandeelhouders en niet aan de polishouders.

Wanneer blijkt dat hoge veiligheidsmarges niet nodig zijn, lijkt het me logisch dat die ten goede komen aan de polishouders in de vorm van een winstdeling.

Ik kan begrijpen dat een verzekeraar (verplicht) hoge veiligheidsmarges inbouwt. Maar wanneer blijkt dat die niet nodig zijn, dan lijkt het me logisch dat die ten goede komen aan de polishouders. In de vorm van een winstdeling. Misschien is het goed dat de wetgever die nu hoge veiligheidsmarges voorschrijft, ook gaat voorschrijven wat er gebeurt met het geld wanneer de marges niet nodig blijken te zijn.

Shoppen loont!

Voor nu moeten we het er (helaas) mee doen. Wetende dat er veel (veiligheids)marge zit op de aankoop van pensioen, moet je er dus alles aan doen om een zo goed mogelijk pensioen aan te kopen. Shoppen loont en een goede adviseur kan er voor jou ook nog wel iets extra’s uitslepen als hij of zij goed gaat onderhandelen voor jou.

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Eén reactie

  1. Als alle verzekeringsmastschappijen 5 jaar extra rekenen dan is er gewoon sprake van misbruik van de marktpositie. Hier zou de overheid op moeten ingrijpen. Nu gilt iedereen moord en brand dat er niet gekort mag worden bij Bpf’en maar werknemers met een beschikbare premieregeling worden bij pensioenaankoop iedere dag gepakt. Overheid, doe wat!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *