Vervroegd met pensioen met je lijfrente

Veel mensen hebben in het verleden een lijfrente afgesloten om vervroegd met pensioen te kunnen gaan. Ze willen het geld uit die lijfrente gebruiken om eerder te kunnen stoppen met werken en de lijfrente vervroegd te laten uitkeren. Maar vervroegd met pensioen met je lijfrente is niet altijd mogelijk. Wanneer je lijfrente is afgesloten en tot wanneer je premie hebt betaald, is bepalend voor wat je er mee mag doen. In deze blog een overzicht van alle mogelijkheden van vervroegd met pensioen met je lijfrente.

Verschillende regimes, verschillende regels voor je lijfrente

De regels rondom lijfrente zijn de afgelopen decennia meerdere keren flink veranderd. Dus de mogelijkheden die er waren toen jij je lijfrente hebt afgesloten gelden inmiddels niet meer.

Vaak gold er wel een overgangsregime. In de meeste gevallen was het zo dat wanneer je voordat de nieuwe lijfrente-regels ingingen zou stoppen met premie betalen, de oude regels van toepassing bleven. Wanneer je wel bleef doorbetalen, dan golden de nieuwe lijfrente-regels.

Vervroegd met pensioen met je lijfrente

Het is dus niet mogelijk om je lijfrente ‘zomaar’ tijdelijk te laten uitkeren. Eerst moet worden vastgesteld onder welke regels je lijfrente valt. Vervolgens moet worden gekeken welke uitkeringsvormen mogen. En op basis daarvan kan een plan worden gemaakt.

Mogelijkheden vervroegd pensioen met je lijfrente

Hieronder vind je per tijdvak wat je met jouw lijfrente mag doen en hoe je die kunt gebruiken om eerder met pensioen te gaan.

Oud regime lijfrente

Afgesloten voor 16 oktober 1990 (koopsom) of voor 1 januari 1992 (premiebetalend) en gestopt voor 1 januari 2001
Met deze lijfrente mag je een tijdelijke uitkering aankopen. De ingangsdatum, einddatum en de duur van de uitkering bepaal je helemaal zelf. Het is mogelijk om deze lijfrente zonder sancties af te kopen of te schenken aan iemand anders.

Overbruggingslijfrente

Premiebetaling gestopt voor 1 januari 2006
Met je lijfrentekapitaal opgebouwd tot 2006 mag je een overbruggingslijfrente aankopen. Deze uitkering gaat in wanneer je wilt en eindigt naar keuze op je 65e, of de datum waarop je een pensioenuitkering gaat ontvangen of je AOW-leeftijd. De maximale uitkering is € 63.288,- per jaar (bedrag 2024).

Premiebetaling niet gestopt voor 1 januari 2006
Wanneer je voor 2006 een lijfrente hebt opgebouwd, maar daarna niet bent gestopt met premie betalen, dan mag je met het kapitaal dat tot en met 31 december 2005 is opgebouwd een overbruggingslijfrente aankopen zoals hiervoor beschreven.

Tijdelijke lijfrente

Premiebetaling gestopt voor 1 januari 2014
Met je lijfrentekapitaal opgebouwd tot 2014 mag je een tijdelijke lijfrente aankopen. Deze heeft een minimale looptijd van 5 jaar en gaat op zijn vroegst in in het jaar waarin je 65 jaar wordt. De maximale uitkering per jaar is € 26.462,- (bedrag 2024).

Premiebetaling niet gestopt voor 1 januari 2014
Wanneer je voor 2014 een lijfrente hebt opgebouwd, maar daarna niet bent gestopt met premie betalen, dan mag je met het kapitaal dat tot en met 31 december 2013 is opgebouwd een tijdelijke lijfrente aankopen zoals hiervoor beschreven.

Opgebouwd vanaf 2014
Een lijfrente die je hebt opgebouwd vanaf 2014 mag ook worden gebruikt voor een tijdelijke lijfrente. De minimale duur is dan ook 5 jaar en de maximale hoogte is € 26.462,- per jaar. Maar deze mag op z’n vroegst ingaan in het jaar waarin je de AOW-leeftijd bereikt. Deze is dus niet geschikt om te gebruiken als je vervroegd met pensioen wilt gaan met je lijfrente.

Oudedagslijfrente

Je kunt er ook voor kiezen om je lijfrentekapitaal om te zetten in een oudedagslijfrente. Deze kun je laten ingaan op het moment dat jij vervroegd met pensioen gaat. Maar de uitkering moet dan levenslang zijn. Dit is dus geen tijdelijke uitkering waarmee je de periode van vervroegde pensionering overbrugt. Kies je voor een bancaire variant, dan moet de uitkeringsduur minimaal 20 jaar zijn plus het aantal jaren dat je eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen gaat. Dus als je AOW-leeftijd 67 is en je gaat op je 64e met pensioen, dan moet de uitkering 23 jaar duren bij een bancaire lijfrente.

Lees ook:
Hoe kun je het beste je lijfrente laten uitkeren

Toch eerder met pensioen

Voor veel mensen is de lijfrente niet de enige oudedagsvoorziening. Vaak is er ook nog pensioen en privévermogen. In de praktijk blijkt dat het inzetten van pensioen in de periode dat je vervroegd met pensioen gaat, vaak voor meer mogelijkheden zorgt. Door het optimaal inzetten van alle oudedagsvoorzieningen komen we altijd wel op een passend plaatje. Alleen blijkt vaak dat de volgorde waarin er wordt uitgekeerd net iets anders moet, dan oorspronkelijk het plan was.

Wil jij ook vervroegd met pensioen met je lijfrente en kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Foto: Ekaterina Bolovtsova – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 reacties

 1. Geachte heer van Harten,

  Ik heb een dringende vraag omtrent papieren van GAK tegenwoordig UWV. Onderwerp: beslissing arbeidsongeschiktheid. In de brief staat dat ik arbeidsongeschikt ben verklaard van 80 tot 100%. In mijn pensioen ontbreekt de opbouw van de periode van 1983 tot 1988, het PME pensioenfonds heeft die opbouw niet van die jaren. Voor 1983 ben ik ook al via mijn werkgever lid geweest bij het PME, waarbij ik ook mijn pensioen al heb opgebouwd voor 1983. Mijn vraag is of deze beslissing (arbeidsongeschikt) van GAK wordt meegeteld als vrije pensioenopbouw voor die periode?

  Ik hoor het heel graag.

 2. Beste Jan,
  Ik ben in het bezit van een levensverzekering-lijfrente die maart 2026 afloopt. Een deel oud- en een deel nieuw regime. Ik ben sinds kortgeleden arbeidsongeschikt geworden.
  Ik las nu dat het mogelijk is de lijfrente, indien je arbeidsongeschikt bent geworden, kunt afkopen, zolang je nog niet de aow- leeftijd hebt bereikt, zonder dat je een revisie toeslag hoeft te betalen aan de Belastingdienst.
  Ik wil uiteraard de verzekering niet afkopen voordat de looptijd over 2 jaar is verstreken.
  Ik kan echter nergens vinden of dat deze regel van afkopen ook geldt indien de einddatum van de verzekering is bereikt.

  Vast heel hartelijk bedankt.

  1. Je mag op ieder moment je lijfrente afkopen, zolang je niet de AOW-leeftijd hebt bereikt en arbeidsongeschikt bent. Verder zijn er geen eisen. Dus je mag dat ook doen op de einddatum van de lijfrente.