We leven langer en blijven ook langer gezond

Omdat de gemiddelde Nederlander steeds langer leeft, moeten we ook steeds langer doorwerken. De pensioenleeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en wanneer we ouder worden, dan moeten we ook langer doorwerken. Worden we niet alleen ouder, maar blijven we ook langer gezond? En is langer doorwerken wel gezond?

Is langer doorwerken gezond?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de relatie tussen gezondheid en langer doorwerken niet heel duidelijk is. Er zijn twee kanten. Je gezondheid kan invloed hebben op je mogelijkheden om langer door te werken. Maar langer doorwerken kan ook invloed hebben op je gezondheid. Uit onderzoeken blijkt ook dat de gezondheid die iemand ervaart afhangt van de werkomstandigheden, de vrije tijdbesteding, de pensioenleeftijd, het opleidingsniveau en de vraag of je al dan niet vrijwillig met pensioen gaat.

Niet iedereen ervaart de fase na pensionering op dezelfde manier. Voor de ene is het een tijd van vrijheid, voor de ander is het een tijd van verlies. Wat in ieder geval voor de meeste mensen geldt, is dat autonomie, verbondenheid en zingeving erg belangrijk zijn na pensionering. Sommige mensen vinden dat in langer doorwerken.

We leven langer, maar blijven we ook langer gezond?

De levensverwachting neemt toe. Maar blijven we ook langer gezond? Het kabinet heeft het RIVM gevraagd naar deze ontwikkelingen te kijken. Uit dit onderzoek van het RIVM blijkt dat de extra jaren na 65 jaar voor het grootste deel in ‘goed ervaren gezondheid’ en in ‘gezondheid zonder beperkingen’ zullen zijn. Maar tegelijk laat het onderzoek zien dat de jaren die 65-plussers erbij krijgen, vooral jaren zijn met chronische aandoeningen. De extra jaren zijn dus grotendeels in goede gezondheid, maar tevens met een chronische ziekte.

Verhoging pensioenleeftijd

Het RIVM komt tot de conclusie dat de gezonde levensverwachting de komende jaren zal blijven stijgen en dat gezondheid in die zin geen belemmering is om de pensioenleeftijd te verhogen. Van elk extra jaar, zullen mannen gemiddeld 10 maanden en vrouwen 8 maanden in ‘goed ervaren gezondheid’ doorbrengen. Voor elk jaar dat de levensverwachting toeneemt, stijgt de pensioenleeftijd met 8 maanden.

Gezondheid 60 tot 65-jarigen

De ‘ervaren gezondheid’ bij 60 tot 65-jarigen lijkt achter te blijven bij de rest van Nederland. De oorzaken hiervan zijn niet helemaal duidelijk. Het kan een eenmalig iets zijn, waarbij mogelijk het feit dat
mensen zich overvallen voelen door de verhoging van de pensioenleeftijd en zich niet hebben kunnen voorbereiden een rol speelt.

Foto: Gustavo Fring via Pexels

Pensioenadvies aanvragen

Coaching aanvragen

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *