Help! Mijn pensioenkapitaal daalt heel hard

De laatste tijd krijgen wij best veel vragen van bezorgde werknemers. Mijn pensioenkapitaal zou weinig risico lopen, maar het daalt de laatste maanden heel hard. Wat gaat er niet goed?

Mijn pensioenkapitaal daalt, wat gaat er dan niet goed?

Ik kan hier kort over zijn. Er gaat niets verkeerd. Het is volstrekt logisch dat je kapitaal juist nu daalt. Niets om je zorgen over te maken.

In deze blog een verdere uitleg.

Hoe is je geld belegd?

Als je een pensioen opbouwt in een beschikbare premieregeling, dan wordt je pensioenkapitaal belegd. Daarbij wordt in het begin risicovol belegd en naarmate je dichter bij de pensioendatum komt, wordt het risico afgebouwd. Die afbouw gebeurt automatisch. Daar hoef jij niks voor te doen. Best wel safe dus.

Pensioen aankopen

Jouw pensioenkapitaal moet jij op de pensioendatum omzetten in een pensioenuitkering. De hoogte van die pensioenuitkering is onder andere afhankelijk van de rente. Als de rente hoog is, krijg je meer pensioen voor jouw kapitaal dan wanneer de rente laag is. De rente fluctueert, en hoeveel pensioen je kunt aankopen met jouw kapitaal fluctueert dus ook. Hoeveel pensioen je kunt aankopen weet je dus pas op het laatste moment.

Wanneer jij je voorbereidt op je pensioen, wil je eigenlijk al weten waar je aan toe bent. Als jij beslist dat je volgend jaar met pensioen gaat en je maakt een plan, wil je niet dat daarna je pensioen – waar jij je plan op baseert – ineens heel veel minder wordt. En door een gedaalde rente kan je pensioen in een jaar tijd zomaar 20% of meer dalen.

Renterisico afdekken

Pensioenuitvoerders hebben daarom voor jou dat risico, wat we het renterisico noemen, afgedekt. Dat doen ze wanneer jij kort voor de pensioendatum zit. Dus of de rente stijgt of daalt in de laatste periode voor jouw pensionering, heeft bijna geen invloed meer op de hoogte van jouw aan te kopen pensioen.

Hoe dan?

Hoe doen ze dat dan, want de tarieven van pensioen stijgen en dalen? Die stijging of daling vangen ze op door je kapitaal te laten stijgen en dalen. Wanneer pensioen aankopen duurder wordt kun je minder pensioen aankopen. Jouw pensioenuitvoerder zorgt er door de beleggingen voor, dat op dat moment je pensioenkapitaal stijgt, zodat jij toch nog evenveel pensioen kunt aankopen. En dit mechanisme werkt twee kanten op.

Waarom juist nu het pensioenkapitaal daalt

De rente is aan het stijgen en het aan te kopen pensioen wordt goedkoper. Jij kunt dus met je kapitaal meer pensioen aankopen. Sinds januari 2022 kun je ongeveer 40% meer pensioen aankopen. Maar het eerder beschreven mechanisme werkt op je kapitaal. Je pensioenkapitaal daalt dus, ook gemiddeld met 40%. En per saldo kun jij nog steeds evenveel pensioen aankopen als een paar maanden geleden.

Moet ik me zorgen maken?

Ik denk het niet. Dat je kapitaal nu daalt, is het gevolg van een ingebouwd mechanisme. Er gebeurt precies wat er vooraf is ingebouwd in jouw pensioen.

Misschien was het je nog niet opgevallen, maar toen een paar jaar geleden de rente heel hard aan het dalen was, gebeurde precies het omgekeerde. Toen steeg jouw pensioenkapitaal heel hard. En dat terwijl je een safe belegging had. Misschien heb je je wel eens afgevraagd hoe dat kon. De verklaring is eigenlijk dezelfde als nu. Dat komt doordat de rente stijgt of daalt en daardoor daalt of stijgt jouw pensioenkapitaal.

Maar nu profiteer ik niet van de stijging van de rente

Door het mechanisme dat je pensioenkapitaal stijgt als de rente daalt en je pensioenkapitaal daalt als de rente stijgt, profiteer je inderdaad niet van de gestegen rente. Ook deze medaille heeft twee kanten. Als de rente daalt, ben je beschermt tegen pensioenverlies. De keerzijde is nu, wanneer de rente stijgt, dat de bescherming je pensioenwinst beperkt.

Foto: Andrea Piacquadio

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

  1. Ik ben op mijn 65 st. met pension gegaan. De AOW werd met 2% gekort omdat ik op mijn 17e jaar 11 maanden in Duisland heb gewerkt. Ik woonde bij mijn ouders in Nederland grensgebied en ging dagelijks heen en weer.
    Waarom wordt ik gekort wordt is mij nooit duidelijke geworden.

    1. Wanneer je in het buitenland werkt en je betaalt daar belasting, dan kan de situatie zich voordoen dat je niet meer verzekerd bent voor de volksverzekeringen in Nederland. Per jaar in het buitenland geldt een korting van 2%.