Let op het partnerpensioen als je partner jonger is

Als je partner jonger is dan jij en je gaat met pensioen is het goed om op het partnerpensioen te letten. Of eigenlijk beter gezegd, op het totale inkomen van je partner na overlijden. Wanneer de partner jonger is, kan er een tekort ontstaan in de inkomsten van de partner na overlijden. Je partner kan met een groot financieel gat te maken krijgen. Vaak ligt de focus heel sterk op het pensioen dat je zelf krijgt als je met pensioen gaat, maar vergeet het partnerpensioen niet. En zeker het partnerpensioen als je een jongere partner hebt.

Ik zal eerst een korte toelichting geven op hoe pensioen, de AOW en het nabestaandenpensioen precies werken. Daarna zal ik verder ingaan op het feitelijke probleem met betrekking tot het partnerpensioen als je partner jonger is dan jij.

Partnerpensioen na pensionering

Als je met pensioen gaat, krijg je een ouderdomspensioen voor jezelf. Daarnaast is in veel pensioenregelingen een partnerpensioen opgebouwd. Dat komt tot uitkering als jij komt te overlijden aan de achterblijvende partner. Vaak is dat partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. Wanneer er niet, of onvoldoende partnerpensioen is opgebouwd, dan mag je een deel van je ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen, zodat je toch voldoende partnerpensioen hebt.

Lees ook:
Uitruil partnerpensioen – Pas op!

Het partnerpensioen is in de meeste pensioenregelingen 70% van het ouderdomspensioen. En als het minder is, dan mag je ouderdomspensioen uitruilen tot die 70%.

Pensioen is aanvulling op de uitkering van de overheid

Het pensioen dat jij voor jezelf hebt opgebouwd via je werkgever is een aanvulling op de uitkering van de overheid. Dat is voor jouw een aanvulling op de AOW. Als je een partner hebt, dan krijgen jullie allebei een AOW-uitkering van 50% van het minimumloon. Zodra jullie samen de AOW-leeftijd hebben bereikt is dat 100% van het minimumloon.

Wanneer jij komt te overlijden krijgt jouw partner een partnerpensioen van maximaal 70%, ook als aanvulling op de AOW. De bruto AOW-uitkering voor een alleenstaande is € 1.430,- per maand. Dat is netto € 1.353,- per maand. De AOW-uitkering voor een alleenstaande is gebaseerd op 70% van het minimumloon.

Lees het artikel Meer of minder partnerpensioen voor meer informatie over partnerpensioen ruilen.

Jongere partner krijgt nog geen AOW

Als jouw partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt wanneer jij komt te overlijden, krijgt jouw partner nog geen AOW-uitkering.

Het partnerpensioen is een levenslange gelijkblijvende uitkering in aanvulling op de AOW-uitkering van de partner. Maar als je een jongere partner hebt, dan krijgt die nog geen AOW-uitkering. Stel, jouw partner is 3 jaar jonger, dan krijgt jouw partner na overlijden dus 3 jaar lang nog geen AOW-uitkering. Dat is 36 maanden keer € 1.353,-. In totaal € 48.708,-.

Mogelijk krijgt je partner dan wel een ANW-uitkering. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering. De ANW-uitkering is € 17.860,- per jaar. Maar de kans dat je partner een ANW-uitkering krijgt is klein, want deze uitkering krijgt je partner alleen als jullie kinderen jonger zijn dan 18 jaar of als je partner arbeidsongeschikt is.

Consequentie partnerpensioen als je partner jonger is

Wanneer je komt te overlijden en je partner heeft nog geen recht op een AOW-uitkering en je partner komt niet meer in aanmerking voor een ANW-uitkering, dan ontstaat er een financieel gat. Dat pensioentekort is dan ruim € 16.000,- netto per jaar, tot het moment dat je partner wel een AOW-uitkering gaat ontvangen.

Oplossing

Nu is het niet zo dat wanneer je een jongere partner hebt, er altijd sprake is van een tekort. Want er zijn vaak meer inkomsten en vermogensbestanddelen, waar ik in deze blog geen rekening mee houdt. Maak in ieder geval een goede analyse van het inkomen van je jongere partner in de situatie dat jij komt te overlijden. Kom je er niet helemaal uit, schakel dan een pensioenadviseur in.

Mocht er een tekort zijn, dan kun je altijd overwegen een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering te sluiten. In het voorbeeld dat ik gaf kun je bijvoorbeeld een verzekering van € 50.000,- afsluiten. Het verzekerd bedrag daalt in 3 jaar tijd naar nul. De premie is dan ongeveer € 20,- per maand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 reacties

 1. ik en mijn vriend wonen appart ik heb al 8 jaar aow mijn vriend werkt nog hij moet nog 3 jaar dan krijgt hij ook aow mijn vraag is als wij gaan trouwen hoeveel procent gaat er van mijn aow af????? mvg greevoogdt@hotmail.nl

 2. Ik ga volgend jaar met pensioen maar mijn 6 jaar jongere partner werkt nog, moeten wij overbruggen, of krijg ik mijn pensioen gewoon of word dat in mindering gebracht, de ene zegt dat is niet meer zo ,jij krijgt gewoon je pensioen en de andere zegt dat die overbrugging er wel is

  1. Als je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan krijg jij je eigen AOW-uitkering. Als je een partner hebt, dan krijg je dus de AOW-uitkering voor een stel. Als jouw partner ook de AOW-leeftijd bereikt, dan krijgt jouw partner ook een AOW-uitkering. Er is tot die tijd geen overbrugging van het ‘gat’ dat er is omdat je partner 6 jaar jonger is. Die overbrugging noemde we AOW-toeslag en is in 2015 afgeschaft.

  1. Nel, ik begrijp je vraag niet goed. Je vraagt hoe het werkt als je man met pensioen gaat en jij 14 jaar jonger bent. Maar wat waar doel je precies op?

   1. Hij krijgt gewoon zijn pensioen . Maar hoe zit het als hij ziek word een ongeluk krijgt en dan onverhoopt overlijd. Ik heb denk dan geen rechten ik wij hebben geen kinderen. Ik denk dat we dan een gat hebben voor mij ???

 3. Ik ben met pensioen en mijn man is jonger moet nog 2 jaar werken.
  Kunnen wij apart belasting aangifte te doen is dat mogelijk en of voordeliger??

  1. Als je nu niet samenwoont en een alleenstaanden AOW krijgt, dan zal je minder AOW gaan ontvangen. De netto AOW voor iemand met een partner is ongeveer € 920,- per maand. Ook kan het zijn dat je van je pensioenfonds een alleenstaandenpensioen krijgt. Als je gaat trouwen, dan kan ook die komen te vervallen.

 4. Dag , mij man is al 10jaren pensioen , en hij is 10 jaar ouder dan mij, en later kwan achter dat , als hij overlijdt, ik krijg heel weinig pensioen (geen eens 100€), en ik vroeg aan hem, hoe hij dat geregeld, hij wist het niet , hoe hij geregeld. Mijn vraag, misschien heb u een idee, hoe dat geregeld heb a.u.b .

  1. Op de pensioendatum heeft iedereen de keuze om partnerpensioen om te ruilen voor meer ouderdomspensioen of andersom. Als er geen of slechts een heel klein partnerpensioen is, dan heeft jouw man ervoor gekozen om een deel van het partnerpensioen om te ruilen voor meer ouderdomspensioen. Wat ook kan is dat er geen partnerpensioen was opgebouwd en dat er toen is besloten om niet een deel van het ouderdomspensioen om te ruilen voor meer partnerpensioen. Ik adviseer je om eens te kijken naar de correspondentie die is gestuurd en de formulieren die zijn ingevuld rondom zijn pensionering.

   1. Mijn vriendin is 75, haar vriend waar ze al 30 jaar mee samenwoont (met samenlevingscontract) is 63 jaar. Nu gaan ze uit elkaar. Zij ontvangt haar pensioen natuurlijk al, maar hoe gaat dat in zijn werk als ze uit elkaar gaan m.b.t. de partnerpensioen?

    Alvast dank voor uw reactie namens mijn vriendin.

    1. Wanneer er bij het beëindigen van het samenlevingscontract geen aparte afspraken worden gemaakt, dan krijgt ieder recht op het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen van de ander. Dus over en weer. En uiteraard voor zover er partnerpensioen is opgebouwd. Wanneer je dat niet wilt, dan moet je dat afspreken bij de beëindiging van het samenlevingscontract. Bij samenwonen is het wel belangrijk om de pensioenuitvoerder te informeren hierover. Dan kunnen zij het ook direct goed verwerken in hun administratie

 5. Mijn man vangt sinds juni AOW, ik ben jonger en vang een algemeneheffingskorting moet ik dat nu stopzetten ivm dat mijn man zijn inkomen nu veel lager is.

  1. Dat moet je per jaar bekijken. Dus voor dit jaar moet je kijken naar het totale inkomen inclusief salaris over de maanden die hij gewerkt heeft en AOW en eventueel pensioen. Als er dan een te laag inkomen is in totaal kun je inderdaad het beste de uitbetaling van de heffingskorting stopzetten. Mocht hij wel voldoende belasting betalen kun je het dit jaar nog laten doorlopen. Maar check dan volgend jaar, wanneer hij het hele jaar met pensioen is, of wat dan de situatie is.