Let op het partnerpensioen als je partner jonger is

Wanneer je met pensioen gaat en je partner is jonger dan jij, dan is het belangrijk om op het partnerpensioen te letten. Wanneer jij onverhoopt komt te overlijden kan de impact groot zijn. Je partner kan met een groot financieel gat te maken krijgen. In dit artikel leg ik uit waar je precies op moet letten en wat je er eventueel aan kunt doen.

Ik zal eerst een korte toelichting geven op hoe pensioen, de AOW en nabestaandenpensioen precies werkt, zodat je een goed beeld krijgt van de situatie. Daarna zal ik verder ingaan op het feitelijke probleem met betrekking tot het partnerpensioen als je partner jonger is dan jij.

Pensioen is aanvulling op de uitkering van de overheid

Het pensioen dat jij voor jezelf hebt opgebouwd via je werkgever(s) is een aanvulling op de uitkering van de overheid. Dat is voor jouw een aanvulling op de AOW. De AOW voor iemand met een partner bedraagt € 10.932,- per jaar. Daar bovenop ontvang je een pensioenuitkering. Die uitkeringen samen vormen jouw totale pensioen.

Partnerpensioen

Veel pensioenregelingen kennen een partnerpensioen. Dat komt tot uitkering als jij komt te overlijden. Vaak is dat partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen. Wanneer je geen of onvoldoende partnerpensioen hebt, kun je er voor kiezen om op de pensioendatum ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen, zodat je toch voldoende partnerpensioen hebt.

Lees het artikel Meer of minder partnerpensioen voor meer informatie over partnerpensioen ruilen.

Partnerpensioen is ook een aanvulling op de overheidsuitkering

Het partnerpensioen is, net als het ouderdomspensioen, een aanvulling op de uitkering van de overheid, de AOW. Wanneer jij komt de overlijden, is je partner alleenstaande en krijgt dan een alleenstaande AOW-uitkering. Die bedraagt € 15.935,- per jaar.

Jongere partner krijgt nog geen AOW

Als jouw partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt wanneer jij komt te overlijden, krijgt jouw partner nog geen AOW-uitkering.

Mogelijk krijgt je partner dan wel een ANW-uitkering. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering. De ANW-uitkering is € 16.023,- per jaar. Maar de kans dat je partner een ANW-uitkering krijgt is klein, want deze uitkering krijgt je partner alleen als jullie kinderen jonger zijn dan 18 jaar of als je partner arbeidsongeschikt is.

Consequentie partnerpensioen als je partner jonger is

Wanneer je komt te overlijden en je partner heeft nog geen recht op een AOW-uitkering en je partner komt niet meer in aanmerking voor een ANW-uitkering, dan ontstaat er een financieel gat van bijna € 16.000,- per jaar, tot het moment dat je partner wel een AOW-uitkering gaat ontvangen.

Oplossing

Wanneer jij te maken hebt met deze situatie, kan het een overweging zijn om een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering te sluiten. De hoogte van de verzekering is dan gelijk aan € 16.000,- maal het aantal jaren dat je partner nog geen AOW-uitkering ontvangt. Omdat je over pensioen en AOW loonbelasting moet betalen en over deze uitkering niet kun je er voor kiezen om een iets lager bedrag te verzekeren, bijvoorbeeld 65%.

Voorbeeld

Wanneer je partner nog 5 jaar moet wachten op een AOW-uitkering, kun je een verzekering sluiten van € 16.000,- * 5 = € 80.000,- * 65% = € 52.000,- waarbij het verzekerde bedrag in 5 jaar daalt naar nul.

Pensioenadvies aanvragen

print

Jan van Harten is pensioenexpert en adviseert mensen die met pensioen gaan. Hij begeleidt ondernemingsraden bij pensioenvraagstukken en helpt werkgevers met het inrichten van pensioenregelingen. bijna met pensioen.nl is een initiatief van Jan van Harten.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *