Waarom is een maximaal partnerpensioen slechts 70%?

Een maximaal partnerpensioen is in bijna alle pensioenregelingen 70% van het ouderdomspensioen. Wanneer jij komt te overlijden, dan valt je partner 30% terug in jouw pensioeninkomen. Wanneer jouw partner komt te overlijden, val jij niet terug in jouw pensioen inkomen. Waarom is dat en wat is daar aan te doen? En hoeveel is een maximaal partnerpensioen?

Maximaal partnerpensioen

In de oude wetgeving is het partnerpensioen maximaal 70% van het maximale ouderdomspensioen.

In de nieuwe pensioenwet is dat veranderd. Het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum is straks maximaal 50% van je salaris. Het partnerpensioen bij overlijden ná de pensioendatum kent geen maximum (meer).

Uitruil ouderdomspensioen voor meer partnerpensioen

Het is toegestaan om je ouderdomspensioen op de pensioendatum om te zetten in extra partnerpensioen. Voor die uitruil is er geen maximum. Dus in theorie kun je heel je ouderdomspensioen omruilen in partnerpensioen.

Wettelijk recht

Er is dus geen maximum in de wet opgenomen. Maar kun je in de praktijk dan ook je hele ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen? Het antwoord is nee.

Wanneer jij besluit uit te ruilen van ouderdomspensioen naar partnerpensioen dan is daar sprake van autoselectie. Over het algemeen zullen met name mensen die minder gezond zijn dit willen doen. En daarmee lopen pensioenuitvoerders een groter risico. Je zou kunnen stellen dat pensioenuitvoerders niet zitten te wachten op uitruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen.

Om mensen toch de mogelijkheid te geven is daarom een wettelijk recht opgenomen in de Pensioenwet. Iedereen heeft uiterlijk op de pensioendatum het recht om zijn ouderdomspensioen om te ruilen naar partnerpensioen.

Lees ook:
Wel of niet partnerpensioen uitruilen

Maximaal partnerpensioen wettelijk recht

Dat wettelijk recht is niet ongelimiteerd. Het partnerpensioen volgens het wettelijk recht is maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat resteert na uitruil. Stel je hebt een ouderdomspensioen van € 10.000,- en geen partnerpensioen. Je besluit te ruilen. Je ouderdomspensioen neemt dan af naar € 8.850,- en je partnerpensioen wordt dan € 6.195,-. Dat is wat je sowieso mag ruilen op grond van het wettelijk recht.

In theorie kun je meer ruilen, maar een pensioenuitvoerder is niet verplicht daar aan mee te werken. En gelet op het risico dat zij lopen, zal in de praktijk blijken dat pensioenuitvoerders hier ook niet aan mee werken.

Foto: Assad Photo Maladives – Pexels.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *