Nieuw pensioenstelsel, wanneer verandert jouw pensioen

Op 1 januari 2023 verandert de pensioenwetgeving. Door die nieuwe wet zullen bijna alle pensioen gaan veranderen. Ook de pensioenen van mensen die bijna met pensioen gaan of al met pensioen zijn. Maar wanneer verandert jouw pensioen? En wat betekent die verandering?

Nieuw pensioenstelsel

In het nieuwe stelsel krijgt iedereen een eigen pensioenpot. Ieder jaar wordt de pensioenpremie in je eigen pensioenpot gestort. Het pensioenfonds maakt rendement en dat verhoogt of verlaagt jouw pensioenpot. Op basis van een projectierendement berekent het pensioenfonds vervolgens de hoogte van de pensioenuitkering.

Door wijziging in het rendement op jouw pot en in het projectierendement verandert de hoogte van je pensioen. Deze nieuwe methodiek geldt straks voor alle pensioenen. Dus niet alleen voor de pensioenen die nog worden opgebouwd, maar ook voor de ingegane pensioenen. Uitzondering hierop zijn gegarandeerde pensioenuitkeringen bij een verzekeringsmaatschappij. Die zullen niet veranderen.

Lees ook:
Hoe werkt het nieuwe pensioenstelsel

Pensioen wordt waarschijnlijk beter

Het doel van de wetswijziging is dat je pensioen verbeterd wordt. We verwachten dat de meeste pensioenen bij de aanpassing naar de nieuwe wet iets hoger zullen worden. Hoeveel dat is hangt af van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Als de dekkingsgraad rond de 100% is, moet je rekening houden met een hele lichte stijging van je pensioen van misschien een paar procent. Als de dekkingsgraad hoger is, dan kun je rekenen op een grotere stijging. Is de dekkingsgraad onder de 100% dan moet je rekening houden dat er eventueel gekort kan gaan worden. Na de aanpassing neemt de kans op indexatie van je pensioen fors toe. Maar let op, er is ook een kans dat je pensioen af en toe iets verlaagd moet worden.

Wanneer verandert jouw pensioen

Als de wet op 1 januari 2023 ingaat, betekent dat niet dat jouw pensioen dan ook verandert. In de wet is een overgangstermijn van 4 jaar opgenomen. Pensioenfondsen krijgen dus 4 jaar de tijd om jouw pensioen te veranderen. De verwachting is dat de meeste pensioenfondsen de eerste twee jaar gebruiken om de aanpassingen te onderzoeken en nieuwe afspraken te maken. De volgende twee jaar zullen ze gebruiken om de aanpassingen door te voeren. Dus wanneer verandert jouw pensioen? Zeer waarschijnlijk in 2025 of 2026. En dat kan dus tot en met 31 december 2026.

Moet je je zorgen maken wanneer jouw pensioen verandert?

Omdat de verwachting is dat de meeste pensioenen verbeterd zullen worden, hoef je je niet zo druk te maken om de verandering van het pensioenstelsel. Ik denk dat wanneer je bijna met pensioen gaat, je beter je aandacht kunt richten op het maken van een goed pensioenplan, uitgaande van de huidige bedragen. En daarbij in je achterhoofd houden dat het straks wellicht iets mee zal vallen.

Maak een plan

Het maken van een goed pensioenplan is dus essentieel. Maak zowel een plan op financieel gebied en een plan op praktisch en mentaal gebied.

Foto: Maryia Plashchynskaya op Pexels

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 reacties

    1. Dat is nog niet exact bekend. De verwachting is dat de pensioenen worden omgerekend naar een persoonlijke pensioenpot. En die pot is bepalend voor de hoogte van de uitkering. Daarbij verwachten we dat de meeste ingegane pensioenen niet zullen worden verlaagd, maar gelijk zullen blijven, of zelfs een klein beetje verhoogd. Alleen wanneer je bij een pensioenfonds zit met een lage dekkingsgraad, bestaat de kans dat je pensioen gekort zal gaan worden. Maar dat is feitelijk nu ook al het risico. De impact op de ingegane pensioenen zal naar verwachting heel beperkt zijn.